Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стандарти

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Закони України

1.ЗУ 9. Закон України „Про захист прав споживачів” № 3161-ІV від 1.12.2005р.

2.ЗУ 1. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” №1775-ІІІ від 01.06.2000 р.

3.ЗУ 4. Закон України “Про підтвердження відповідності” N 2406-III, від 17.05.2001р.

4.ЗУ 5. Закон України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” № 3164-ІV від 1.12.2005р.

5.ЗУ 7. Закон України „Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій” №З від 14.09.2006р.

6.ЗУ?Закон України ”Про акредитацію органів з оцінки відповідності” №2406-lll від 17.05.2001.

7.ЗУ ?Закон України „Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", №16, 2003р.

8.ЗУ Постанова кабінету міністрів України „Про створення національного фонду нормативних документів”№ від 18.10.2002р.

9.ЗУ Постанова кабінету міністрів України „Про затвердження порядку проведення огляду, випробування та екеспертного обстеження (технічного діагностуван-ня) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” № 687 від 26.10.2003р.

10. Постанова кабінету міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності” № 1585 від 7.05.2004р.

 

Нормативні документи

8. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджено наказом міністерства освіти і науки України 22.01.2001 р. №22. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 р. за №173/5364.

Положення про технологічні регламенти у хімічній промисловості. – КНД 6-001-94.

Наказ Державного комітету україни з питань технічного регулювання та споживчої політики „Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки обладнання, що працює під тиском” №279 ( -04 z0704) від 31.12.2003.

Методика складання бізнес-планів. Затверджено Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій 21.04.1997, N 56, м.Київ.

 

Стандарти

ДСТУ1.0-93 Порядок розробки, розгляду та погодження стандартів

??11.ДСТУ 1.3-2004 Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов.

??ДСТУ1.4-93 Стандарти підприємства

??ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення.

ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення.ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення.

ДСТУ2410-94 Машини технологічні.Основні поняття і циклограми. Терміни та визначення.

ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять.

ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

?ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва.

ДСТУ 2962-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення.. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення.

ДСТУ2974-95 Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення.

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції.Терміни та визначення.

ДСТУ 3321-2003 Система конструкторської документації Терміни та визначення основних понять.

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.

?ДСТУ3410-96 Осн полож

?ДСТУ3411-96 –вимоги до орг з серт продукції,

?ДСТУ3412-96 - до випр лаб

?ДСТУ 3415

ДСТУ3418-96 - до аудиторів,

?ДСТУ3420-96 - до орг з серт сист якості

ДСТУ 3514-97

ДСТУ 3946-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення.

ДСТУ 3957-2000 Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації.

ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 ЄСКД. Експлуатаційні документи.

2. ДСТУ ISO 9000-2001 Системи якості та системи управління якістю. Основні положення та словник.- Київ, Держстандарт України, 2001 р.-27 с.

6. ДСТУ ISO 9001-2001 Системи якості та системи управління якістю. Вимоги. .- Київ, Держстандарт України, 2001 р.- 24 с.3. ДСТУ ISO 9004-2004 Системи якості та системи управління якістю.Настанови щодо поліпшення діяльності. .- Київ, Держстандарт України, 2001 р.- 44 с.

?ДСТУ ISO 9004-1-95 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 1. Настанови

12.ГОСТ 3.1102-81. Стадии разработки и виды документов.

13.ГОСТ 3.1404-86. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием (операційна карта).

14.ГОСТ 3.1118-82. Формы и правила оформления маршрутных карт.

15.ГОСТ 3.1105-84. Формы и правила оформления документов общего назначения (карта технологічного процесу, операційна карта технічного контролю, карта ескізів).

10. ГОСТ 4.382-85 Машины и оборудование продовольственные. Номенклатура показателей.

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического

назначения

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні соціальні, політичні й релігійні ідеї реформаційного руху | Перелік посилань

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал