Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок зубчастої передачі редуктора


Дані для розрахунку:

М1 = Нм – обертальний момент на шестерні;

М2 = Нм – обертальний момент на колесі;

w 1 = рад/с – кутова швидкість шестерні;

w 2 = рад/с – кутова швидкість колеса;

U = Uред = – передаточне число редуктора;

Lh = ч – строк служби редуктора.

 

2.1 Сумарне число циклів навантаження зубців шестерні та колеса за термін експлуатації редуктора [3, с. 188]

для колеса

N2 = 573 · w 2 · Lh, циклів (2.1)

N2 =

для шестерні

N1 = N2 · U, циклів (2.2)

N1 =

 

2.2 Матеріали зубчастих коліс

Для виготовлення шестерні та колеса вибираємо відносно дешеву леговану сталь. (для прямозубої передачі – конструкційну сталь 45). За табл. 9.2 [3, с. 170] визначаємо механічні характеристики сталі: для шестерні – термообробка поліпшення та загартування ТВЧ, твердість поверхні зубців

HRCел, Dпред = мм, МПа, МПа, для колеса – термообробка поліпшення, твердість поверхні зубців НВ2, МПа, МПа при ширині заготовки Sпред = мм.

Середня твердість зубів шестерні і колеса

(Для прямозубої передачі

).

Різниця середніх твердостей

> 80

Умова виконана.

(Для прямозубої передачі

> 30

Умова виконана).

Число циклів зміни напружень NНО, яке відповідає межі витривалості за табл. 9.4 [3, с. 189]

для шестерні циклів

для колеса циклів.

Так як N1 > та N2 > , тоді коефіцієнт довговічності

 

2.3 Допустимі контактні напруження для зубів шестерні і колеса [3, с. 187]

(2.3)

де σ НО – границя контактної витривалості зубців шестерні і колеса [3, табл. 9.3, с. 189]

для шестерні = 17HRC1cр + 200, МПа (2.4)

=

для колеса = 2HВ2cр + 70, МПа (2.5)

=

[SН] – допустимий коефіцієнт безпеки;

[SН]2 = 1, 1 для колеса; [SН]1 = 1, 2 для шестерні [3, с. 187]

Косозуба передача розраховується на міцність за середнім допустимим контактним напруженням [3, с.189]

H] = 0, 45([σ H]1 + [σ H]2), МПа

H] =

При цьому умова [σ H] < 1, 23[σ Н]2,

– умова виконується. [3, с. 189]

(Для прямозубої передачі допустиме контактне напруження

H] = [σ Н]2 = МПа.) [3, с. 189]

 

2.4 Допустимі напруження на згин [3, с. 189]

(2.6)

де σ FO – границя витривалості зубців шестерні і колеса при згині;

– для шестерні;

– для колеса [3, табл. 9.3, с. 189]

КFL – коефіцієнт довговічності. Число циклів зміни напружень, яке відповідає межі витривалості NFO = 4·106 циклів [3, с. 190]. Так як N1 > NFO i N2 > NFO, то і [3, с. 190].

[SF] – допустимий коефіцієнт безпеки; [SF]1 = 1, 75 для шестерні та [SF]2 = 1, 75 для колеса [3, с. 190];

КFC – коефіцієнт, який враховує вид прикладення навантаження на зубці; приймаємо [3, с.190]

F]1 =

F]2 =

2.5 Розрахункові коефіцієнти

Ψ а = 0, 4 – коефіцієнт ширини колеса [3, с. 191] (симетричне розміщення зубчастих коліс відносно опор валів).

Ψ d – допоміжний коефіцієнт;

Ψ d = 0, 5 Ψ а (U + 1) =

За табл. 9.5 [3, с. 192] визначаємо КНβ та КFβ – коефіцієнти нерівномірності навантаження по ширині зубчастих коліс:

КНβ = при Ψ d =

КFβ = при Ψ d = [3, с. 192]

 

2.6 Проектний розрахунок передачі

Міжосьова відстань [3, с. 182]

(2.7)

аw =

(Для прямозубої передачі

(2.8)

аw =

Приймаємо з ГОСТ 2185-66 аw = мм [3, с. 171].

Ширина зубчастого вінця: [3, с. 171]

колеса b2 = Ψ а · аw, мм (2.9)

шестерні b1 = 1, 12 · b2, мм (2.10)

b2 = b1 =

Приймаємо стандартне значення з ряду Ra40 b1 = b2 = [3, с.12]

Модуль зубців [3, с. 185]

(2.11)

Для прямозубої передачі

(2.12)

mn =, мм

Приймаємо з ГОСТ 9563-60 mn = мм [3, с.157] або [4, с. 260]

Кут нахилу зубів попередньо [3, с.197]

(2.13)

Сумарне число зубців шестерні і колеса [3, с. 171]

(2.14)

(для прямозубої передачі cosβ min відсутнє)

Z =

Приймаємо Z =

Число зубців шестерні та колеса:

Приймаємо Z1 =

Z2 = Z – Z1 =

Дійсне значення кута нахилу зубців

β =

Фактичне передаточне число

Відхилення від стандарту складає

Δ U = ≤ 4 % – умова придатна передачі виконується.

2.7 Геометричні параметри передачі: [3, с. 171]

ділильний діаметр

(2.15)

шестерні

колеса

(для прямозубої передачі Cosβ відсутнє)

діаметр виступів зубців

dа = d + 2 · mn, мм (2.16)

шестерні = d1 + 2 · mn =

колеса = d2 + 2 · mn =

діаметр западин зубців

df = d – 2, 5 · mn, мм (2.17)

шестерні = d1 – 2, 5 · mn =

колеса = d2 – 2, 5 · mn =

Ширина

колеса b2 =

шестерні b1 =

 

2.8 Сили у зачепленні зубців передачі: [3, с. 176]

колова сила

(2.18)

радіальна сила

(2.19)

(для прямозубої передачі Cosβ відсутнє)

Fr =

Осьова сила

Fa = Ft · tgβ, Н (2.20)

(для прямозубої передачі осьова сила Fa = 0)

Fa =

 

2.9 Перевірочний розрахунок передачі

Міжосьова відстань [3, с.171]

(aw дорівнює прийнятому значенню).

aw = - умова виконана.

Придатність заготівок коліс [3, с.170]

діаметр заготівки шестерні

– умова придатності виконується.

ширина заготівки колеса

– умова придатності виконується.

Колова швидкість коліс і ступень точності [3, с.197]

(2.21)

Тоді ступень точності [3, табл. 9.1, с. 163]

Розрахункові коефіцієнти:

коефіцієнт динамічного навантаження [3, табл. 9.6, с. 193]

коефіцієнт, який враховує розподіл навантаження між зубцями, залежить від колової швидкості і ступені точності [3, с. 193]

– коефіцієнт, який враховує нахил зуба

Yβ =

– коефіцієнти форми зуба шестерні і колеса. Визначаються в залежності від еквівалентного числа зубців ZV.

[3, с. 185]

[3, с. 185]

Контактні напруження [3, с. 182]

(2.22)

σ Н =

σ Н = < [σ ]Н = – умова міцності виконується.

(Для прямозубої передачі

(2.23)

Напруження згину зубців шестерні і колеса [3, с. 184]

для колеса

(2.24)

(Для прямозубої передачі ).

< = – умова міцності виконується.

для шестерні

(2.25)

– умова міцності виконується.

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.