Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Процес формування грошово-кредитного мультиплікатора
Грошово-кредитний мультиплікатор - це процес створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей) при кредитуванні банками клієнтури на основі додаткових (вільних) резервів, що надійшли в банк ззовні.

Вільний резерв – це сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій.

Крім вільного, існує загальний банківський резерв, що являє собою всю суму грошових коштів, які є в даний момент у розпорядженні банку і не використані для активних операцій. Частину загального резерву банки повинні зберігати в грошовій формі і не використовувати для поточних потреб. Ця частина називається обов’язковим резервом. Обсяг його визначається на, підставі норм обов’язкового резервування, які встановлюються НБУ у відсотках до суми банківських пасивів. Різниця між загальним і обов’язковим резервами становить вільний резерв банку.

Гб=Ро+Рв+Го

Ро – резерви обов’язкові

Рв – вільні резерви

Го – готівка в обігу

У результаті мультиплікації додаткова маса грошей, що на­дійшла в банківську систему, істотно зростає завдяки приросту депозитів у тих комерційних банках, через які пройшла мульти­плікаційна «хвиля». Висота і довжина цієї «хвилі» залежить від обсягу додатково введених у систему резервів та норми обов'яз­кового резервування.
В цілому система банків створює депозитних грошей значно більше, ніж до неї надійшло ззовні.
Рівень грошово-кредитної мультиплікації (коефіцієнт мультиплікатора m) залежить від норми обов'язкового резервування (r), і визначається за формулою
m= 1/r

В процесі формування ГК мультиплікатора приймають участь :

1) НБУ : грошова база – банківські резерви – багатократне збільшення депозитів.

Цей напрям можна назвати простим мультиплікатором депозитів.

2) КБ: вільні резерви – мультиплікація депозитів. Цей напрям називається трансформація простого мультиплікатора під впливом коефіцієнта Ро/Деп.

3) Небанк.інститути: банк.депозити – резерви – мультиплікація депозитів.

Цей процес – трансформація простого мультиплікатора деп..під впливом коеф Го/Деп

Простий мультиплікатор депозитів – це можливий нічим не деформований процес зростання банк.депозитів внаслідок надання ЦБ у банк.систему кредитів рефінансування.

Вплив НБУ на процес формування ГКМ полягає у встановленні норми резервів та обсягів рефінансування.

Вплив КБ на ГКМ полягає в оперативному, повному розрішенні вільних резервів в нові позички своїм клієнтам, що призводить до трансформації простого мультиплік.деп.

Вплив не банк.інститутів (домогосп-ва, фірми, організації) полягає в тому. Що вони є власником обох елементів пропозиції грошей (Го и Деп) і вирішують, яку частку свого запасу тримати у вигляді готівки або депозитів.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал