Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовний модуль 1.
 

Лекція 1

Вступ

Тема 1. Виконавче провадження в правовій системі України (2 год.)

Логіка викладу:

Самоздійснення права в період до 1270 року. Правовий статус приставів як перших виконавців рішень суду відповідно до договору між Великим Новгородом з князем Ярославом 1270 р. Способи виконання рішень відповідно до Судебника Івана ІІІ 1497 р. Органи виконання судових рішень згідно зі Статутом Благочиння 1782 р. Особливий стан судових приставів, визначених судовою реформою 1864 р. Вплив Литовського статуту і Магдебурзького права на виконавче провадження на українських землях у період української державності і гетьманщини. Правовий статус посильного суду та його функції при виконанні на Лівобережній Україні на початку XVIII сторіччя. Система заходів примусового виконання відповідно до проекту кодексу українського права – «Права, за якими судиться малоросійський народ».

Система виконання судових рішень відповідно до Постанови Народного Секретаріату «Про запровадження народного суду» від 4 січня 1918 р. і Тимчасового положення про народні суди і революційні трибунали Української РСР, затвердженого Декретом РНК УРСР «Про суд» від 14 лютого 1919 р. Значення цивільно-процесуальних кодексів УРСР від 1924 і 1929 років щодо регламентації примусового виконання судових рішень. Правовий статус судового виконавця відповідно цивільно-процесуального кодексу Української РСР від 1963 р. Інструкція про виконавче провадження, затверджена Наказом міністра юстиції СРСР №22 від 15 листопада 1985 року – останній правовий акт прийнятий у радянські часи щодо виконавчого провадження та її роль створенні нового законодавства України «Про виконавче провадження».

Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави. Місце виконавчого провадження в системі права України. Альтернативні точки зору щодо місця визначення виконавчого провадження в системі права України. Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби.

 

Лекція 2

Вступ

Тема 2. Правові відносини, що виникають в процесі виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів (0 год.)

Логіка викладу:

Сутність правовідносин виконавчого провадження. Класифікація суб’єктів виконавчого провадження. Органи і посадові особи державної виконавчої служби та їхнє правове становище і повноваження. Державний виконавець як обов’язковий суб’єкт виконавчого провадження. Роль суду у виконавчому провадженні: сучасний стан і перспектива. Особи, що беруть участь у виконавчому провадженні та залучаються до проведення виконавчих дій. Особи, що сприяють вчинення виконавчого провадження.

 Лекція 3

Вступ

Тема 3. Правові властивості актів, що підлягають виконанню (1 год.)

Логіка викладу:

Рішення, ухвали і постанови судів у цивільних справах, що можуть виконуватися державною виконавчою службою. Негайне виконання рішень. Примусове виконання судових рішень в адміністративних справах на підставі ст. 257 Кодексу адміністративного судочинства. Вироки, ухвали і постанови судів у кримінальних справах, що підлягають виконанню державною виконавчою службою. Виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів. Виконання рішень третейських судів. Правові акти несудових органів як підстава виконавчого провадження. Підстави виконання рішень міжнародних та іноземних судів і арбітражів.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал