Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види та структура договорів
Договір — добровільна угода між двома або кількома сторонами щодо прав та обов'яз­ків кожного з них на період виконання пев­ного обсягу роботи.

Оперативність, якість і повнота виконання такої ро­боти, як також і подальші взаємовигідні стосунки сторін, значною мірою залежатимуть від того, наскільки всебічно, юридично грамотно і професійно складені такі догово­ри. Трапляється, що припущена при складанні договору мимовільна чи свідома помилка, юридична неточність чи двозначність тлумачення може дорого коштувати згодом одній із сторін.

Види договорів можна поділити на два блоки:

· видавничі договори;

· виробничі договори.

У першому випадку йдеться про творчі і господарсько-правові стосунки з автором (його уповноваженим — літера­турним агентом) або власником майнових прав на твір щодо підготовки до друку конкретного видання; у другому — з поліграфічним підприємством, книгорозповсюджувальною організацією, що тиражуватимуть і розповсюджуватимуть виданий твір серед читачів.

До блоку видавничих договорів належать:

· договір з автором (перекладачем, упорядником) на створення твору (договір-замовлення);

· договір з автором (перекладачем, упорядником) або власником авторських прав на використання твору;

· договір про ліцензію на переклад і видання твору іно­земного автора;

· договір про ліцензію на репринтне (фототипне) ви­дання мовою оригіналу;

· договір про ліцензію на спільне видання (двох ви­давництв);

· договір на позаштатне редагування;

· договір на виготовлення художнього оформлення.

До блоку виробничих договорів належать:

· договір з поліграфічним підприємством на випуск поліграфічної продукції;

· договір на випуск твору, що видається коштом автора або спонсора;

· договір на реалізацію видавничої продукції.

Незважаючи на деяку розмаїтість договорів і наявність певних особливостей специфіки для кожного виду договору, загалом їх структура має багато спільного. Ця спільність передбачає обов'язкову наявність у кожному договорі таких пунктів:

Преамбула.

Предмет договору.

Права та обов'язки сторін.

Порядок розрахунків.

Відповідальність сторін.

Обставини непереборної дії.

Термін дії договору.

Умови дострокового припинення договору.

Спори за договором.

Юридичні адреси сторін.

Підписи сторін.

 

Список рекомендованої літератури

1.Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2006. – 416с.

2.Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. – М.: Логос, 2005. – 524с.

3.Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: НВЦ НКМ,2006. – 559с.

4.Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования. – М.: Высшая школа, 1980. – 328с.

5.Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації. – Львів: ПАІС,2005. – 304с.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал