Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ККККККК
Калькуляция баптары ретіндегі шығындарды жіктеу:

Тура шығындар

Өзгермелі шығындар

Жанама шығындар

Калькуляция объектілері:

+ Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен қызметтер және тапсырыстар

+ Негізгі және көмекші өндіріс пен олардың бөлімшелеріндегі өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен қызметтер және тапсырыстар

Кәсіпорынның қызметін толық және құрылымдары бойынша бағалау көрсеткіштері, жоспарлардың нұсқаларын есептеу, түзетулер ескерілген жоспарлау: Бюджетті құру бірізділігі

Бюджеттік цикл

Кірістік шығындар:

Ұйымда нақты бар және болашақта табыс әкелетін активтер

Сатып алынған, қолда бар және болашақта табыс әкелетін активтер

Қолда бар және болашақта табыс әкелетін активтер

Калькуляция баптары ретіндегі шығындардың жіктелуі:

+ Жанама шығындар

+ Өзгермелі шығындар

+ Тура шығындар

Калькуляциялаудың тәсілдері:Өндіріс шығындарын шығындарды қосу (сомасын шығару), шығындарды есепке алмау, шығындарды бөлу, мөлшерлік (нормативтік), Шығындарды тікелей есептеу, шығындарды қосу (сомасын шығару) , шығындарды есепке алмау, шығындарды бөлу, мелшерлік (нормативтік)

Кезең шығыстары есепті мерзім соңында апарылады:Шегерістерге, Салық салынатын табысты азайтуға

Күрделі қаржының тиімділігін анықтау үшін пайдаланылатын көрсеткіштер: өтеушіліктің есептік коэффиценті, таза дисконтталған құны

Кезең шығыстары:Тауарларды, жұмыстарды сату, әкімшілік және несие бойынша пайыздарды төлеу шығындарынан, Өткізу, әкімшілік, проценттер бойынша шығыстардан

Кешенді шығындар: Бірнеше экономикалық элементтерден тұратын шығындар; Бірнеше экономикалық элементтен тұратын және құрамды бөліктерге бөлуге жатқызылмайтын цехтық үстеме шығындар; Бірнеше экономикалық элементтен тұратын және құрамды бөліктерге бөлуге жатқызылатын цехтық үстеме шығындар

Кешенді өндірістегі қосалық өнімді біріккен өніммен салыстыру:+ Әр қайсысына жекелеме сату бағасы белгіленеді

+ Бір уақытта әр түрлі өнімді өндіру кезінде орын алады

+ Айырылысу нүктесінен кейін анықталады

Кезең шығындары:

+ Жылдық жиынтық табысты азайтуға апарылатын әкімшілік, сату, пайыздар бойынша шығындар

+ Корпоративтік табыс салығы базасын азайтуға апарылатын әкімшілік, сату, пайыздар бойынша шығындар

+ Өнімдер мен тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сату бойынша шығындар, жалпы және әкімшілік шығындары, несие пайызы бойынша шығындар

Кезең шығыстары есепті мерзім соңында апарылады:

+ Жылдық жйынтық табысты азайтуға

+ Салық салынатын табысты азайтуға

Калькуляциялаудың объектілері: Өндірістен дайындалған өнімдердің, жартылай фабрикаттардың, жұмыстардың және қызметтердің түрлері, Толықтай аяқталған өнімдердің, жартылай фабрикаттардың, жұмыстардың және қызметтердің түрлер

Капитал салымдарын іске асырудағы шығындар: Есепті кезеңдегі жұмсалынған шығындармен; Есепті кезең шығындарымен танылады; Есепті кезеңдегі жұмсалынған шығындар бойынша танылады

Кезең шығындары: Жылдық жиынтық табысты азайтуға апарылатын әкімшілік, сату, пайыздар бойынша шығындар; Корпоративтік табыс салығы базасын азайтуға апарылатын әкімшілік, сату, пайыздар бойынша шығындар; Өнімдер мен тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сату бойынша шығындар, жалпы және әкімшілік шығындары, несие пайызы бойынша шығындарКезең шығындары: Жылдық жиынтық табысты азайтуға апарылатын әкімшілік, сату, пайыздар бойынша шығындар; Корпоративтік табыс салығы базасын азайтуға апарылатын әкімшілік, сату, пайыздар бойынша шығындар

Кезең шығыстары есепті мерзім соңында апарылады: Жылдық жйынтық табысты азайтуға; Салық салынатын табысты азайтуға

Коммерциялық шығындар:

+ Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өткізуге байланысты жалпы жиынтық пайданы азайтатын шығындар

Кезең шығыстары:

+ Өткізу, әкімшілік, проценттер бойынша шығыстардан

+ Тауарларды, жұмыстарды сату, әкімшілік және несие бойынша пайыздарды төлеу шығындарынан

+ Сату, әкімшілік және пайыздар бойынша шығындардан

Капитал салымдарын іске асраудағы шығындар:

+ Есепті кезеңдегі жұмсалынған шығындармен

+ Есепті кезең шығындармен танылады

Кәсіби этика:

+ Менеджерлерге жоспарлау және бақылау операциялары бойынша менеджерлерге көмек көрсету

+ Жоғары басқару аппаратына құрылымдық бөлімшелер бойынша толық қаржылық есеп ұсыну

+ Объективтілік, менеджерлерге кәсіби көмек көрсету


ҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қаржылық жоспардағы көрсеткіштері:+ Ақша ағыны, баланс көрсеткіштері, қаржылық нәтиже есебі + Ақша ағыны, баланс көрсеткіштері, ұйымның қаржылық қызметі нәтижесінің есебі + Ақша ағымы, баланс мәліметтері, қаржылық нәтиже есебі

Қабылдаған шешімдер ықпал етпейтін алдағы кезең шығындары мен түсімдер: Елеулі емес шығындар мен түсімдер; Ескерілмейтін шығындар түсімдер; Релевантты емес шығындар мен түсімдер

Қосымша еңбек ақыны төлеу жағдайлары: Жұмысшылардың кезекті және қосымша еңбек демалысы кезінде

Қосалқы қызмет шығындарын өндірістік бөлімшелерге тарату:Дәстүрлі жүйе бойынша бірінші кезеңде үстеме шығындар шығыстардың орталығы бойынша таратылады, Таратудың барлық кезеңіне үстеме шығын бағамын анықтау үшін бір формула қолданылады

Қалдық пайда: капитал салымдары бойынша төленген пайыз бен пайда арасындағы айырма, капитал салымдары бойынша төленген пайызды пайдадан алып тастағанға тең

Қысқа мерзімдік баға құру бойынша басқару шешімдерін қабылдау кезінде міндетті қандай шарттарды қанағаттандыру қажет:+ Тапсырысты орындау кезіндегі барлық ресурстар бойынша пайдаланылмаған қуаттылық резервтері болуы қажет

+ Тапсырыс бағасы болашақтағы тапсырыс кезінде қайталанбауы тиіс

+ Тапсырыс пайдаланылмаған қуаттылық есебінен жүзеге асады

Қоймадағы сатуға арналған дайын өнімдерді қаптауға жұмсалған ыдысы және ыдыстық заттар шоты:+ 7110 «Сатылған өнім мен көрсетілген қызмет шығындары» шотына

+ Дт 7110 «Сатылған өнім мен көрсетілген қызмет шығындары»

+ 7110 «Сатылған өнім мен көрсетілген қызмет шығындары» шотының дебитінде


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал