Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Захист прав фізичної особи у зв’язку із проведенням її фото, відео та кінозйомки.
Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою.

3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

Стаття 307 ЦКУ передбачає захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомки. Дане положення є суттєвою гарантією реалізації багатьох особистих немайнових прав: права на індивідуальність (ст. 300 ЦК України), права на особисте життя та його таємницю (ст. 301 ЦК України), права на повагу до гідності та честі (ст. 297 ЦК України), права на недоторканність ділової репутації (ст. 299 ЦК України) тощо.

Під поняття «фото-, кіно-, - чи відеозйомка» підпадає процес фіксації фактів на відповідний фото-, кіно-, теле- чи відеоносій. Оскільки процес відповідної телезйомки може суттєво порушувати певні особисті немайнові права фізичної особи, то законодавець визначає, що фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. При цьому законодавець встановлює, що згода фізичної особи може виражатись як у письмовій, так і в усній формі, у тому числі і шляхом конклюдентних дій. Конкретна ж форма повинна бути обумовлена обставинами, при яких провадиться відповідна зйомка. Але у будь-якому випадку така згода фізичної особи на проведення фото-, кіно-, теле- чи в відеозйомки повинна бути отримана до моменту початку зйомки.

Проте в окремих ситуаціях згода особи на зйомку презюмується, тобто фізична особа вважається такою, що погодилась на зйомку, аж поки вона не виявить своє заперечення щодо цього. До таких ситуацій презумпції згоди на знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку законодавець відносить зйомки, які проводяться відкрито на вулиці, зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. У разі, коли фізична особа виявила заперечення щодо її фіксації на відповідну плівку, зйомка повинна бути припинена, а моменти з її участю вилучені.

З метою захисту особистих немайнових прав фізичної особи законодавець у ч. 2 ст. 307 ЦК передбачає, що фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, має право вимагати припинення її публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Характерним прикладом цього положення може слугувати випадок, коли фотографом була підготовлена виставка, окремі з фотографій якої фізична особа, яка попередньо дала згоду на їх розміщення, потім передумала і вимагає їх вилучення. Але зрозуміло, що сам процес демонтажу відзнятого матеріалу чи виставки є доволі тривалим та працемістким. У зв'язку з цим з метою захисту майнових інтересів особи, яка проводила відповідні зйомки за попередньою згодою фізичної особи, законодавець надає першій можливість вимагати від останньої відшкодування усіх витрат, що пов'язані з демонтажем запису чи виставки. До переліку витрат, що підлягатимуть відшкодуванню, належать як реальні збитки, так і упущений прибуток і моральна шкода.2. Законодавець встановлює також і обмеження щодо згоди фізичної особи на знімання на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку у ч. З ст. 307. Так, здійснення непогодженої з фізичною особою зйомки, у тому числі таємної, може бути проведене лише у випадках, прямо встановлених законом. Наприклад, оперативні підрозділи для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених у ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» підстав мають право здійснювати візуальне спостереження у громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки.

 

Стаття 308 ЦКУ "Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах" передбачає, що фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті – за згодою осіб, визначених частиною четвертою статті 303 цього Кодексу.Згода, яку дала фізична особа, зображена на фотографії, іншому художньому творі, може бути після її смерті відкликана особами, визначеними частиною четвертою статті 303 цього Кодексу. Витрати особи, яка здійснювала публічний показ, відтворення чи розповсюдження фотографії, іншого художнього твору, відшкодовуються цими особами.

Якщо фізична особа позувала авторові за плату, фотографія або інший художній твір може бути публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди.

Фізична особа, яка позувала авторові фотографії, іншого художнього твору за плату, а після її смерті – її діти та вдова (вдівець), батьки, брати та сестри можуть вимагати припинення публічного показу, відтворення чи розповсюдження фотографії, іншого художнього твору за умови відшкодування автору або іншій особі пов’язаних із цим збитків.

Фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб. (Рекомендації Державної служби інтелектуальної власності України щодо забезпечення правомірності створення та використання фотографічних творів , http://sips.gov.ua/ua/recfoto.html?s=print)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал