Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Студенттердің білімін бақылау материалдары


1. Сұраныс пен ұсыныс ториясы.

2. Нарық және оның субъектілері. Ресурстар шектеулілігі. Позитивті және нормативті талдаулар.

3. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, әсер ететін факторлары , қисығы және заңы.

4. Сұраныстың пен ұсыныстағы өзгерістердің болуын зерттеу.

5. Нарық тепе –теңдігінің қалыптасуы. Тұтынушы ұтымы, өндіруші ұтымы.

6. Құндылық туралы түсінік және бағалар.

7. Сұраныс. Сұраныс функциясы. Сұраныс көлемі. Сұраныс қисығы. Сұраныс көлемінің өзгеруі. Сұранысқа әсер ететін факторлар.

8. Тауарлар мен қызметтер ұсынысы. Ұсынысқа әсер ететін факторлар. Ұсыныс қисығы. Ұсыныс өзгеруі. Ұсыныс қисығының өзгерісі.

9. Нарықтық тепе – теңдіктің қалыптасуы. Сұраныс және ұсыныс заңдары.

10. Гиффен парадоксы. Веблема нәтижесі. Нарықтық тепе – теңдік.

11. Нарықтық сұраныс пен ұсыныс икемділігі. Икемділік туралы түсінік.

12. Сұраныстың бағалық икемділігі. Сұраныстың икемділігі және түсім өзгеруі.

13. Сұраныстың қилысқан бағалық икемділігі.

14. Сұраныстың табыстық икемділігі.

15. Икемділік коэффициенттері арқылы тауарларды саралау.

16. Пайдалылықтың сандық теориясы. Пайдалылықтың реттік теориясы. Шекті пайдалылық.

17. Госсеннің бірінші заңы – шекті пайдалылықтың азаю принципі. Тұтынушының пайдалылықты максималдау шарттары. Тұтынушы талғамын максималдау шарты.

18. Госсеннің екінші заңы.

19. Реттіліктің толық жаңа аксиомасы. Транзитивтілік аксиомасы. Тұтынушының тәуелсіздік аксиомасы.

20. Талғамсыздық қисығы, қасиеттері. Алмастырудың шекті нормасы (MRS).

21. Бюджет сызығы. Бюджет сызығының теңдеуі. Тұтынушының тепе – теңдік шарты.

22. Салыстырмалы статика және сұранысты талдау. “Баға – тұтыну” қисығы. Нарықтық және жеке сұраныс.

23. “Табыс – тұтыну” қисығы. Сапалы және сапасыз тауарлар.24. Өндіріс факторлары. Өндіріс функциясы және оның қасиеттері. Изокванталар.

25. Шекті өнімділіктің азаю заңы. Өндірістің айнымалы факторларының жалпы, орташа және шекті өнімдері.

26.Орташа және шекті өнім арасындағы байланыс. Технологиялық алмастырудың шекті нормасы (MRTS).

27.Кобба - Дуглас функциясы. Технология өзгерісінің изоквантаға әсері. Өндіріс ауқымының тиімділіктері.

28. “Шығындар“ туралы түсінік. Өндіріс шығындары және балама шығындар. Айқын және айқынсыз шығындар.

29. Ұзақ және қысқа мерзімдегі шығындар. Бухгалтерлік және экономикалық пайда және шығындар. Кәдуілгі пайда.

30. Изокоста. Шығындарды төменгі деңгейге жеткізу шарты.

31. Тұрақты және айнымалы шығындар.

32. Орташа айнымалы, орташа жалпы және шекті шығындар.

33. Шекті шығын мен шекті өнімділік арасындағы байланыс.

34. Қысқа және ұзақ мерзімдегі шығындар арасындағы байланыс. Ұзақ мерзімдегі шығындар қисығының қысқы мерзімдегі шығындар қисығымен ұқсастығы.

35. Жетілген бәсекелестіктегі нарық модельдеріне қойылатын шектеулер.

36. Жетілген бәсекелестіктегі нарық қысқа уақыт мерзімінде пайданы мейлінше арттыру.37. Қысқа уақыт мерзіміндегі шығындарды минималдау. Қысқа уақыт мерзімінде шығындарды азайту үшін өндірісті тоқтату.

38. Қысқа уақыт мерзіміндегі фирманың ұсыныс қисығы. Қысқа мерзімдегі өндіріс саласының ұсыныс қисығы.

39. Ұзақ уақыт мерзіміндегі бәсекелес фирманың тепе – теңдігі. Ұзақ мерзіміндегі ұсыныс икемділігі.

40. Тұрақты, өспелі және кемімелі өндіріс шығындары бар өндіріс саласы.

41. Тұтынушы және өндіруші ұтымдарына талдау.

42. Монополия түрлерінің алуандығы. Таза монополия. Салаға кіру үшін тосқауылдар.

43. Монополистің өніміне деген сұраныс. Монополистің шекті түсімі.

44. Қысқа мерзімдегі монополиялық тепе – теңдікті графикалық талдау. Сұраныстың бағалық икемділігі және монополиялық тепе – теңдік.

45. Баға белгілеудегі ″бас бармақ″ ережесі. Лернер коэффициенті.

46. Ұзақ уақыт мерзімінде пайданы максималдау.

47. Бәсекелестік тепе-теңдік пен монополиялық тепе – теңдікті салыстыру. Монополиялық биліктің әлеуметтік шығындары.

48. Монополиялық биліктің болуының тиімділігі.

49. Өндіретін өніміне салық салынуына монополияның реакциясы. Монополияның субсидияға реакциясы.

50. Бағалық дискриминация. Бағалық дискриминация моделі.

51. Жетілмеген бәсеке және өнімді сараптау. Монополиялық бәсекенің ерекшеліктері.

52. Қысқа мерзімдегі баға мен өнім көлемін анықтау.

53. Ұзақ мерзімдегі монополиялық бәскелес фирманың тепе – теңдігі.

54. Монополиялық бәскелес фирманың шығыны.

 

2-белес аралық қортынды бақылаудың сұрақтары

1. Макроэкономикалық теорияның қарастыратын басты мәселелері қандай?

2. Экономикалық циклдардың мағынасы неде?

3. Жұмыссыздық түрлерін қандай? Мысалдар келтіру.

4. Оукен заңын түсіндіріңіз.

5. Инфляция түрлері қандай және оның қарқынын қалай есептейді?

6. Филипс қисығының мағанасын ашу.

7. Ұлттық табысты өндіріс факторларына сәйкес қалай таратылыды?

8. Кейнстің тұтыну теориясын түсіндіріңіз.

9. Тұтыну мен инвестиция көлемі қалай анықталады?

10. AD-AS үлгісінің қисықтарын көрсетіп және олардың ұзақ және

a. қысқа мерзімдерге байланысты сипаттарын түсіндіріңіз.

11. Ұзақ және қысқа мерзімді кезеңдердегі баға, жиынтық өнімнің AD-AS қисықтарына әсерін қандай?

12. Жоспарланған және нақтышығындардың мағынасы түсіндіріңіз.

13. Кейнсиандық крестін және табыстың тепе-теңдік деңгейін көрсетіңіз.

14. Мемлекеттік шығыстармультипликаторы мен салық мультипликаторын қалай есептейді?

15. ІS қисығын ерекшеліктері қандай?

16. Ақшаның қанадй функциялары бар?

17. Ақша агрегаттарын атап, олардың айырмашылықтарын түсіндіріңіз.

18. Ақшаның сандық теориясының теңдеуін көрсетіп, мағанасын түсіндіріңіз?

19. Фишер теңдеуін мысалмен көрсетіңіз.

20. Ақша мультипликаторын қалай есептейді?

21. ОБ реттейтін ақша саясатының құралдарын атап, мысалдар арқылы түсіндіріңіз.

22. AD-AS моделі, кейнсиандық крест және ІS-LM моделі арасындағы байланыстарды көрсетіңіз.

23. ІS-LM моделіндегі тепе-теңдікті қалай түсіндіресіз?

24. Салық-бюджет саясатының ІS-LM моделіне ықпалы қандай?

25. Қаржы-несие саясатының ІS-LM моделіне ықпалын графиктік түрде көрсетіп түсіндіріңіз.

26. Шағын ашық экономиканы сипаттаңыз.

27. Төлем балансының құрылымы қандай?

28. Айырбас бағамының түрлері қандай және оларға анықтама беріңіз.

29. Сатып алу қабілеттілігінің паритетін түсіндіріңіз.

30. Ашық экономика үшін ІS-LM үлгісінің түрін көрсетіңіз.

31. Фискалдық экспансия мен ақша саясатының өндіріс пен айырбас бағамына ықпалын графиктермен түсіндіріңіз.

32. Айырбас бағамының ІS және LM қисықтарының орналасуына ықпалы қандай?

33. Ашық экономикадағы тұрақты және құбылмалы айырбас бағамдары бар жағдайлардағы IS – LM үлгісін графиктермен түсіндіріңіз.

34. Экономикалық өсуді қалай түсінесіз және оның қандай түрлері бар?

35. Солоудың ұзақ мерзімді өсу моделін, ондағы масштаб қайтарымы ұғымын

36. түсіндіріңіз.

37. Экономикалық өсу үлгісінің графиктік бейнесіқалай сипатталады?

38. Экономикалық өсуге капитал қорының деңгейінің, халық санының өсуі мен технологиялық прогрестің ықпалын түсіндіріңіз.

39. Макроэкономика пәні. Макроэкономикалық талдау әдістері.

40. Макроэкономикалық үлгілер. Экзогенді және эндогенді айнымалылар. Қорлар мен ағындар. Айналым ағындарының үлгісі.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.03 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал