Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Навантаження на металеву балку перекриття
 

  Вид навантаження, товщина d та щільність шару Нормативне навантаження Коефіцієнт надійності по навантаженню   Розрахункове навантаження кН/м
На одиницю площі, кН/м2     На одиницю довжини, кН/м
Постійне 1. Полімербетонна підлога d мм, 2. Залізобетонний настил (плита)d мм, кг/м3 3. Металева балка (орієнтовно) 27,3×0,01   0,66     3,6   -       3,6×3,2=11,5   0,27   1,2     1,1   1,05   2,5     12,7   0,3
Усього:    
Тимчасове 1. Технологічне         1,2  
Разом:    

 

Максимальна поперечна сила

кН.

Потрібний момент опору перерізу балки

м3 см3.

Приймаємо двутавр I 45 ГОСТ 8239-89 (табл. А.8) з такими характеристиками:

см3; см4; см3;

м; м; кг/м.

Тоді нормальні та дотичні напруження будуть:

МПа МПа.

МПа

МПа,

тобто умови міцності балки виконуються.

Визначаємо прогин балки при дії нормативного навантаження:

м м,

де - граничний прогин балки.

Отже, вибраний двотавр I 45 відповідає вимогам міцності та жорсткості.

 

 

Рекомендована учбово-методична, науково-технічна та

нормативно-довідкова література

1. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.–М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.–36 с.

2. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой России.- М.: ГУП ЦПП, 2000.–76с.

3. СНиП II.23-81. Стальные конструкции. Нормы проектирования.-М., 1998.

4. Зайцев Ю.В. Строительные конструкции заводского изготовления: Учебн. для вузов по специальности «Производство строительных изделий и конструкций».–М., 1987.–352 с.

5. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных конcтрукций.–М.: Высшая школа.–1981.-321 с.

6. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М., Стороженко Л.І. Металеві конструкції / За ред. Ф.Є. Клименка: Підручник.–2-ге вид., випр. і доп.–Львів: Світ, 2002.–312с.: 320 іл.

7. ДСТУ 3760-98. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій.-1998.-19с.

8. ДСТУ Б А.2.4 – 7 – 95. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. К.: Видавництво Укрархбудінформ.–54с.9. Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры. Госстрой Украины.-Киев, 2002.–39с.

10. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01 – 84) / ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР.–М., 1986.–192 с.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал