Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тендерне забезпечення
12.1. Тендерне забезпечення не вимагається.

13. Оформлення та підпис тендерної пропозиції

13.1. Тендерна пропозиція подається в двох запечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться комерційна частина тендерної пропозиції, а в другому - кваліфікаційна. Обидва конверти запечатуються в одному великому конверті.

13.2. Цінова пропозиція оформляється згідно з Додатком 3.

Тендерна пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за Учасника. У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то тендерна пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до тендерного комітету та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

13.3. Кваліфікаційна частина тендерної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

14. Запечатування тендерних пропозицій

14.1. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника у запечатаному конверті в одному екземплярі. Конверти та тендерна пропозиція оформлюються відповідно до Додатку 5 та Розділу 13 Тендерної документації.

14.2. Якщо конверт не запечатаний у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття тендерної пропозиції.

15. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій

15.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу і дати, зазначених в Оголошенні торгів (тендеру), з урахуванням вимог Розділів 13, 14.

16. Тендерні пропозиції, що запізнилися

16.1. Тендерні пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

17. Зміна та відкликання тендерних пропозицій

17.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

17.2. Тендерна пропозиція Учасника зі змінами готується, запечатується та відправляється у відповідності із Розділом 14. У зовнішніх та внутрішніх конвертах додатково позначається „Зміни".

Повідомлення про відкликання надсилається засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого строку подання тендерної пропозицій.

17.3. Після закінчення строку подання тендерних пропозицій внесення змін до неї не дозволяється, включаючи зміну її ціни та коригування, з урахуванням положень п.20.4. Тендерної документації.18. Розкриття пропозицій Замовником

18.1. Замовник відкриває тендерні пропозиції та зміни, зроблені згідно із Розділом 17, у час та в місці, зазначених у Додатку 1.

18.2. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій Замовником допускаються:

- представники Учасника відкритих торгів:

<якщо Учасником відкритих торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>,

<якщо Учасником відкритих торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він, під час процедури розкриття, повинен мати при собі завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>,

<у разі якщо Учасника представляє інша особа, необхідно, під час процедури розкриття, мати при собі довіреність на представництво інтересів Учасника, підпис документів та на повноваження приймати відповідні рішення щодо процедури закупівлі, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>.

- представники засобів масової інформації.

18.3. Конверти, позначені "Зміни", відкриваються та прочитуються в першу чергу. Тендерні пропозиції, за якими було подане відповідне повідомлення про відкликання згідно із Розділом 17, не відкриваються.

18.4. Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених Тендерною документацією, а також оголошуються найменування та адреса кожного Учасника, ціни кожної тендерної пропозиції.Під час розкриття тендерних пропозицій складається протокол за встановленою Міністерством економіки формою, копія якого подається всім Учасникам на їх письмовий запит протягом одного робочого дня з дати отримання такого запиту.

19. Роз'яснення тендерної пропозиції

19.1. Замовник торгів має право звернутися до Учасника за роз'ясненням змісту їх тендерної пропозиції з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння. Замовник та Учасники не повинні ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до поданої тендерної пропозиції, включаючи зміну її ціни та коригування, з урахуванням положень п.20.4. Тендерної документації.

20. Порядок з'ясування тендерних пропозицій

20.1. Для детального оцінювання тендерних пропозицій Замовник вивчає їх з метою визначення:

а) відповідності тендерної пропозиції умовам Тендерної документації;

б) відповідності Учасника кваліфікаційним вимогам, зазначеним у Тендерній документації;

в) відповідність Учасника вимогам «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008р. №921 (із змінами і доповненнями).

20.2. Тендерною пропозицією, що відповідає умовам Тендерної документації, є тендерна пропозиція Учасника, який відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у Тендерній документації, та вимогам «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008р. №921 (із змінами і доповненнями), а сама тендерна пропозиція узгоджується з усіма термінами та умовами Тендерної документації.

20.3. Якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам Тендерної документації, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни невідповідних відхилень або застережень.

Тендерна пропозиція відхиляється, якщо Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у Тендерній документації, та вимогам «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008р. №921 (із змінами і доповненнями).

20.4. Тендерні пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам Тендерної документації, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною.

20.5. Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника, який подав цю тендерну пропозицію, на таке виправлення.

20.6. Якщо Учасник не згоден з виправленням помилок, його тендерна пропозиція відхиляється.

21. Оцінка та порівняння тендерних пропозицій

21.1. Після розкриття тендерних пропозицій, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам Тендерної документації, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнює тендерні пропозиції, що не були відхилені.

21.2. Під час оцінки Замовником тендерних пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку 4.

21.3. Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій підприємствами громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, шляхом застосування преференційної поправки, розмір якої повинен становити 15 відсотків ціни тендерної пропозиції, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі, якщо зазначені підприємства є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються.

21.4. Загальний строк проведення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів з дня розкриття тендерних пропозицій.

22. Альтернативна тендерна пропозиція

22.1. Подання альтернативної тендерної пропозиції не передбачається.

23. Конфіденційність

23.1. Інформація про розгляд, оцінку та порівняння тендерних пропозицій не подається Учасникам або іншим особам, які офіційно не брали участі у процедурі закупівлі, крім випадків, коли така інформація вимагається Міністерством економіки для розгляду поданої скарги щодо порядку проведення процедури закупівлі або судом, у порядку, передбаченому «Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008р. №921 (із змінами і доповненнями).

24. Відхилення тендерних пропозицій

24.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у Тендерній документації;

- Учасник не подав документального підтвердження того, що він є вітчизняним виробником або його офіційним представником, а у разі, коли послуги не надаються на території України, - надавачем послуг або їх офіційним представником.

- тендерна пропозиція не відповідає умовам Тендерної документації;

- Учасник, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

- Учасник-переможець відмовився надати підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам, встановленим у Тендерній документації;

- Замовник має незаперечні докази того, що:

Учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій службовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою впливу на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування Замовником певної процедури закупівлі;

фізичну особу, яка є Учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено в установленому порядку;

посадову особу Учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено в установленому порядку;

- тендерні пропозиції подано Учасниками процедури закупівлі, які є пов'язаними особами в тлумаченні пункту 2 підпункту 14 «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008р. №921 (із змінами і доповненнями).

- Учасник подав недостовірну інформацію про його відповідність установленим кваліфікаційним вимогам.

24.2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції Учасника із зазначенням підстави повідомляється протягом семи календарних днів з дня прийняття рішення про відхилення відповідної пропозиції Учаснику, пропозиція якого відхилена.

25. Право Замовника відхиляти всі тендерні пропозиції

25.1. Замовник залишає за собою право відхилити всі тендерні пропозиції в будь-який час до акцепту тендерної пропозиції.

25.2. Замовник не несе ніякої відповідальності перед Учасником в разі застосування пункту 25.1.

25.3. Повідомлення про відхилення всіх тендерних пропозицій надсилається всім Учасникам, які надали свої тендерні пропозиції, протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відхилення всіх тендерних пропозицій.

26. Акцепт тендерної пропозиції

26.1. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки (п.п.20-21).

26.2. Замовник надсилає переможцю торгів протягом п`яти календарних днів з дня акцепту повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не закінчено, а також надсилає всім Учасникам процедури відкритих торгів письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження Учасника - переможця процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

26.3. У разі відмови Учасника, тендерну пропозицію якого було акцептовано, від підписання Договору про закупівлю відповідно до вимог Тендерної документації, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідною тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, крім випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал