Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Операції створення, відкриття та видалення об'єктів


 

Що необхідно зробити Послідовність дій
Створити файл 1. У нікиі Проводник визначити місце у файловійси­стемі (обрати диск та папку), де слід створитиновий файл. 2. Обратикоманду меню Файл-Создать, та у підменю підрискою обрати необхідний тип файла.Увікніз'явитья новий файлзіменем, яке надано йому за замовчуванням. 3. Ввести нове ім'я файла та натиснути клавішу Еntег. або 1. Клацнути правоюкнопкою миші у місці створення нового фаііла. 2. Обрати команду Создать контекстного меню та у піlменю під рискою визначити необхіднийтип файла. У вікні з'явиться новий файл з іменем, яке надано йому за замовчуванням. 3. Внести новеім'я файла та натиснути клавішу Еntег. Примітка: При створенні файла внесення інформації в цей файл не ві дбувашься. Щоб внести інформацію, слід відкрити цей фаіа та розпочати працювати з йою вмістом.
Створити папку 1. У вікні Проводник визначити місце у файловійсистемі (обратидиск та папку), де слід створити нову папку. 2. Обрати команду меню Файл-Создать-Папка. У вікні з'явитьсянона папказ іменем, яке надано їй за за­мовчуванням. 3. Ввести ім'я пової папки та натиснути Еntег. або 1. У вікні Проводник визначити місце у файловій си­стемі (обрати диск та папку), де слід створити нову папку. 2. Встановити вказівкумиші у довільному місці вікна, що відображає вміст поточної лапки, та натиснути праву кнопку миші. 3. В контекстному меню обрати команду Создать-Папка 1. Ввести ім'я нової панки та натиснути Еntег. Примітка: Якщо нова папка створюється всередин і іншої папки, слід зробити цю папки поточною та виконати п.п. 2-4.

 

Ярлик – це вказівка на об’єкт, яка дозволяє швидко виконати з об’єктом певну дію (наприклад завантажити програму, відкрити файл або папку) без необхідності шукати у вікні Проводника, де розташовано цей об’єкт. Ярлики корисно створювати для програм, файлів, папок або інших об’єктів, які часто використовуються.

 

Що необхідно зробити   Послідовність дій
Створити ярлик 1. У вікні Мой компьютерабо у вікні Проводникоб­рати папку, в який необхідно створити ярлик. 2. Виконати команду меню Файл-Создать-Ярлык. 3. Виконати інструкції, що з'являться на екрані. або 1. У вікні Мой компьютерабо у вікні Проводникоб­рати об'єкт (напр., файл, програму, папку, принтер або комп'ютер), для якого слід створити ярлик. 2. Виконати команду меню Файл-Создать ярлыкабо команду Создать ярлыкконтекстногоменю. Яр­лик буде створено в тій же папці, де розташовано сам об'єкт. 3. Перетягтиярлик на Робочий стіл або в інше при­значене для нього місце.
Відкрити файл або папку. Завантажити програмний додаток 1. Обрати диск та папку, де знаходиться програмнийдодаток, файл або папка. 2. Виконати команду меню Файл-Открыть. або 1. Обрати диск та папку, в якій знаходиться програ­мний додаток, файл або папка. 2. Двічі клацнути мишею значок або ярлик програм­ або 1. Клацнути правою кнопкою миші потрібний програмний додаток, файл або папку 2. У контекстному меню обрати команду Открыть
Відкрити одночасно декілька файлів 1. Виділити файли, які небхідно відкрити. 2. Скориставшись одним із способів відкрити файли.
Видалити файл, папку або інший об’єкт 1. У вікні Мой компьютерабо у вікні Проводникоб­рати об’єкт, який необхідно видалити. 2. Виконати команду меню Файл-Удалить або натиснувши праву кнопку миші вибрати з контекстного меню команду Удалить, або натиснувши на клавіатурі клавішуDelete  

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.