Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття про відміни і групи іменників української мови


I. Відміна - це словозмінний клас іменників. У сучасній українській мові іменники поділяються на чотири відміни.

II. Перша та друга відміни мають три типи парадигм, або три групи: тверду, м'яку і мішану. Їх виділяють за характером кінцевого приголосного основи іменників та особливостями відмінювання.

I відміна

I. До першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого та спільного роду з закінченням -а(я) у називному відмінку однини: ж і нк-а, Полт а в-а, Мик о л-а, земл- я, мр і -я, Ілл- я.

II. Залежно від якості приголосного в кінці основи іменники I відміни поділяються на три групи:

КІНЦЕВИЙ ПРИГОЛОСНИЙ ОСНОВИ ГРУПА ПРИКЛАДИ
ТВЕРДИЙ НЕШИПЛЯЧИЙ ТВЕРДА рук-а, сосн-а, Микол-а
ТВЕРДИЙ ШИПЛЯЧИЙ МІШАНА миш-а, площ-а
М'ЯКИЙ М'ЯКА мрі-я, Марус-я, судд-я

II відміна

I. До другої відміни належать іменники чоловічого та середнього роду, чоловічого - з нульовим закінченням у називному відмінку однини (шл я х, кр а й, ст е п, к і нь, т е сть), із закінченням (Дніпр- о, б а тьк-о), середнього роду з закінченням -о, -е, -я (о лов-о, м о р-е, л и ст-я).

II. Iменники II відміни поділяються на три групи:

 

   
ГРУПА ПРАВИЛО ПРИКЛАДИ
ТВЕРДА Iменники, основа яких у називному вiдмiнку однини закiнчується на твердий нешиплячийприголосний дуб, студент, Павло, сiдло
М'ЯКА iменники чоловiчого роду з кiнцевим м'якимприголосним скрипаль, вiнець, герой, обрiй
iменники середнього роду з закiнченням -е, крiм тих, у яких перед -е виступає нешиплячий приголосний море, сонце, серце
iменники середнього роду з флексiєю -я умiння, знання, полум'я, пiр'я
МІШАНА iменники чоловiчого роду і середнього роду з основою на шиплячий скрипаль, вiнець, герой, обрiй

 

III. Розподіл на групи іменників, які закінчуються на р:

ГРУПА ПРАВИЛО ПРИКЛАДИ
ТВЕРДА іменники на -ар, -ер, -єр, -ир, -ір, -їр, -ор, -ур, -юр, -яр; наголос при відмінюванні не переходитьз основи на закінчення базар, інженер, карє'р, інжир, звір, Каїр, прапор, муляр
М'ЯКА іменники на -ар, -ир; наголос при відмінюванні, особливо у множині, переходить з основи на закінчення вівчар, лікар, богатир, поводир
МІШАНА іменники на -яр; наголос при відмінюванні переходить з основи на закінчення cкляр, гусляр, газетяр

III відміна

I. До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини (кр о в, н і ч, с і ль, в і дданість), а також іменник мати.
IV відміна

I. До четвертої відміни належать іменники середнього роду на -а(я), які при відмінюванні у непрямих відмінках, крім знахідного і орудного, мають суфікси -ен-, -ат-, -ят-: галчен- я, кошен- я, коліщ- а, т і м'-я, пл е м'-я.

іменники з суфіксом -ат (здебільшого позначають малих за віком істот або здрібнілі назви предметів) список іменників з суфіксом -ен
тел-я - телят-и ім'-я - імен-і
курч-а - курчат-и плем'-я - племен-і
порос-я - поросят-и сім'-я - сімен-і
цуцен-я - цуценят-и вим'я - вимен-і
лош-а - лошат-и тім'-я - тімен-і

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.