Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант №8


1. Визначте поняття, типи та функції соціальних інститутів.

2. Розкрийте зміст поняття «соціальна напруженість». Чи можна охарактеризувати сучасний соціальний стан українського суспільства як стан соціальної напруги.

3. Визначте, які існують найпоширеніші види соціологічних досліджень. Обґрунтуйте вибір конкретного виду соціологічного дослідження.

4. Дайте визначення поняття «безробіття».

 

Варіант №9

1. Поняття, ознаки та структура соціальної організації.

2. Розкрийте особливості соціологічного вивчення трудового колективу.

3. Які прийнято виділяти етапи підготовки та проведення соціологічних досліджень?

4. Дайте визначення поняття «група неформальна».

 

Варіант №10

1. Дайте визначення конфлікту та його функції?

2. Обґрунтуйте, яке значення має для соціології соціальна типологія особистості?

3. Визначте, що слід розуміти під соціологічним дослідженням та в чому полягають його основні функції?

4. Дайте визначення поняття «соціальна демагогія».

 

Варіант №11

1. Проаналізуйте, що вивчає соціологія праці та управління?

2. У чому сутність поняття особистості з точки зору соціології? Що спільного та відмінного у вивченні особистості соціологією і психологією?

3. Визначте особливості застосування інтерв’ю як метода опитування.

4. Дайте визначення поняття «етносоціологія».

 

Варіант №12

1. Які ви знаєте основні соціологічні підходи до дослідження культури? Які типи культури переважають в українському суспільстві?

2. Дайте характеристику первинної і вторинної соціалізації особистості. До яких з них належить період активної соціалізації? Чому?

3. Проаналізуйте, які соціальні функції виконує трудовий колектив?

4. Дайте визначення поняття «імміграція».

 

Варіант №13

1. Розкрийте зміст поняття «релігійна організація». Які традиційні та нетрадиційні типи релігійних організацій вам знайомі? Які їх ознаки?

2. Розкрийте зміст, об’єкт предмет та основну проблематику досліджень соціології міста і села. Чому ця галузь є актуальною для української соціології? У чому практична значущість досліджень, які проводяться в її рамках?

3. Розкрийте поняття «нація», «народність», «етнос». Який зміст вони мають з точки зору етносоціології?

4. Дайте визначення поняття «інтерв’ю».

 

Варіант №14

1. Назвіть та проаналізуйте фактори макросередовища, що впливають на умови життя сім’ї.

2. Розкрийте, у чому сутність праці як базового соціального процесу?

3. Що ви розумієте під життєвим шляхом особи? Що таке стиль життя і життєва позиція особи?

4. Дайте визначення поняття «контркультура».

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.