Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь.
1. Ізокоста – це:

а) бухгалтерські витрати підприємства;

б) економічні витрати підприємства;

в) витрати втрачених можливостей;

г) лінія рівних витрат підприємства.

2. Постійні витрати – це витрати на:

а) зарплату керуючого персоналу, відсотки по кредитах, амортизація устаткування;

б) зарплату робітників, охорони, вартість сировини й устаткування;

в) оплату праці працівників, амортизацію устаткування, рентні платежі;

г) сировину, устаткування, ренту, відсотки по кредиту

3. Фактори, що викликають збільшення витрат у короткостроковому періоді – це:

а) збільшення процентних ставок за банківські кредити;

б) збільшення місцевих податків;

в) збільшення цін на сировину;

г) збільшення орендної плати за устаткування.

4. Середні сукупні витрати – це:

а) витрати на будь-яку одиницю продукції;

б) змінні витрати на одиницю продукції;

в) постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції;

г) сума середніх постійних та середніх змінних витрат.

5. Граничні витрати розраховуються як:

а) ΔTVC : Q; б) ΔTVC : ΔQ; в) TVC : Q; г) ΔTFC : ΔQ.

6. У довгостроковому періоді:

а) усі витрати є змінними;

б) усі витрати є постійними;

в) змінні витрати ростуть швидше, ніж постійні;

г) постійні витрати ростуть швидше, ніж змінні.

7. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні витрати складають 2 дол., середні постійні – 0,5 дол., сукупні витрати складають:

а) 2,5; б) 1250; в) 750; г) 1100.

8. Середні сукупні витрати досягають мінімальної величини при тім обсязі виробництва, коли:

а) МС = AFC; в) MC = ATC;

б) МC = AVC; г) немає вірних відповідей.

9. Який з наступних видів витрат не приймається до уваги при виробленні рішень про оптимальний обсяг виробництва фірми:

а) середні змінні витрати; в) середні постійні витрати;

б) середні сукупні витрати; г) граничні витрати.

10. Яка з наступних кривих ніколи не приймає U-образної форми:

а) AVC; б) MC; в) AFC; г) ATC.

Вправа 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1. Економічні витрати містять у собі зовнішні грошові платежі власникам ресурсів виробництва та напівфабрикатів.

2. Бухгалтерські витрати – це витрати на сировину, матеріали.

3. Рівновага виробника забезпечується, коли забезпечуються мінімальні витрати виробництва.

4. До трансакційних витрат відносяться витрати пов'язані із можливим різночитанням положень контракту.

5. Економічні витрати містять у собі зовнішні й внутрішні витрати, у тому числі нормальний прибуток.

6. У довгостроковому періоді усі витрати є змінними.

7. Постійні витрати фірми – це витрати на ресурси за цінами, що діяли в момент їх придбання.

8. Загальні витрати являє собою вираження FC + VC.

9. Крива середніх змінних витрат фірми в довгостроковому періоді дугоподібна, тому що діє закон спадної граничної продуктивності.

10. Граничні витрати – це витрати виробництва продукції найбільш низької якості.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал