Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перевірки повного опору петлі фаза-нуль


Характеристика живильної мережі __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(напруга, потужність трансформатора)

№ п/п Найменування захищуваного об'єкту Спосіб або засіб захисту Номінальна сила струму зворотньо-залежного захисту або струмовідсічки, А Розрахункова мінімальна сила струму спрацювання захисту, А Максимально допустимий опір Zn, Ом Виміряний опір Zn, Ом, або сила струму, А Примітка
               
               
               
               
               

Висновок: _______________________________________________________________________________________

а) опір петлі вище норми мають об'єкти, зазначені в позиціях ___________________________________________

б) опір петлі всього Іншого устаткування в нормі _____________________________________________________

Випробування проводили: ______________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)

Керівник робіт _______________________________________________ М.П.

 

Приложение 8

к пункту 8.2 Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей

Форма акта технического осмотра состояния безопасности электроустановок потребителей

ЗАТВЕРДЖУЮ:______________________

Керівник (власник) підприємства, організації

“___” ____________________ 199__р.

АКТ

Опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

від “___”_____________200_р. №________

________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації)

________________________________________________________________________________________________

(підпорядкованість підприємства, організації)

________________________________________________________________________________________________

(поштова адреса підприємства, організації)

Телефони: керівника підприємства _____________________________

Особи, відповідальної за електрогосподарство____________________

Комісія у складі: голова комісії ___________________________________________________________________(посада; прізвище, ініціали)

Члени комісії ____________________________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали)

Провела обстеження безпечного стану таких електроустановок: ______________________________________

________________________________________________________________________________________________

(перелік електроустановок)

Продолжение Приложение 8

к пункту 8.2 Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей

Стан безпеки електроустановок

________________________________________________________________________________________________

(опис у довільній формі)

Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки

________________________________________________________________________________________________

(опис у довільній формі)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал