Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення
та використання на підприємствах, в установах та організаціях (витяг) [17]

Найменування документа Органи управління цивільного захисту
об’єктів економіки, що продовжують діяльність в особливий період1 інших об’єктів економіки
Документи щодо планування заходів з питань цивільного захисту
План цивільного захисту об’єкта на особливий період2 + -
План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій + (ПНО, ОПН) + (ПНО, ОПН)
Плани захисту персоналу на об’єктах, які потрапляють у зону НС від потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) або об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) + +
План дій органів управління та сил ЦЗ при загрозі або виникненні НС техногенного і природного характеру (План реагування на НС) + +
Організаційні документи
Розпорядчий акт про затвердження Положення про спеціальну комісію з ліквідації НС (формалізований документ) + +
Розпорядчий акт про затвердження Статуту (положення) про аварійно-рятувальні служби (формування) + +
Розпорядчий акт про створення позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту + +
Розпорядчий акт про організацію роботи штабу з ліквідації НС + +
Документи щодо створення матеріального резерву
Розпорядчий акт про створення об’єктового резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків + +
Номенклатура матеріального резерву + +
Програма накопичення матеріального резерву + +
Документи з питань радіаційного і хімічного захисту
Розпорядчий акт про створення постів радіаційного і хімічного спостереження (ПРХС) згідно з рішенням місцевого органу виконавчої влади + +
Цивільно-правові угоди із суб'єктами господарювання, які можуть залучатися до проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу в разі настання НС техногенного та природного характеру + +
Обсяги забезпечення населення (невоєнізованих формувань) засобами радіаційного та хімічного захисту + +
Режими радіаційного захисту населення + +
Продовження табл. Д.1
Документи з питань евакуації
План евакуації населення (працівників) у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру + +
Розпорядчий акт про створення евакуаційних органів + +
Документи щодо організації інженерного захисту
Перелік об’єктів національної економіки, віднесених до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту) + (витяг) + (витяг)
Аналіз впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у проектній документації + +
План приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність до прийому людей, яких необхідно укривати + +
Паспорт сховища (протирадіаційного укриття) + +
Облікова картка сховища (протирадіаційного укриття) + +
Матеріали технічної інвентаризації захисної споруди + +
Документи з питань медичного та біологічного захисту населення, профілактики травматизму невиробничого характеру
План медико-санітарного забезпечення населення (працівників) при НС природного та техногенного характеру або загрозі їх виникнення + +
Розпорядчий акт про визначення медичних сил і засобів Державної служби медицини катастроф + +
Документи з питань цивільного захисту щодо забезпечення функціонування об’єктів
Повідомлення про ідентифікацію ПНО, у тому числі – розрахунки з ідентифікації (результати ідентифікації) + +
Паспорт ПНО + (ПНО) + (ПНО)
Свідоцтво про реєстрацію ПНО + +
Свідоцтво про державну реєстрацію ОПН + +
Ідентифікація ОПН (повідомлення про ідентифікацію ОПН) + +
Декларація безпеки ОПН разом з експертним висновком + +
Дозвіл на будівництво і/або реконструкцію ОПН + +
Дозвіл на експлуатацію ОПН + +
Журнал вступного інструктажу з питань техногенної безпеки + +
Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу у разі виникнення НС + +
Угода про обслуговування державними аварійно-рятувальними службами + +
Бланки регламентів надання інформації про аварію та повідомлень про НС + +
План заходів щодо усунення недоліків, виявлених у ході перевірки + +
Документи про проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно ними внаслідок пожеж та аварій на ОПН + (ОПН) + (ОПН)
Розпорядчий акт про призначення відповідальних керівників з ліквідації НС на рівнях “А” і “Б” + +
Документи з організації зв’язку та оповіщення
Схема організації зв’язку та оповіщення + +
Інструкція щодо застосування апаратури оповіщення та дій чергових у разі її несанкціонованого запуску + +
Закінчення табл. Д.1
Документи з організації забезпечення пожежної безпеки
Інструкція про заходи пожежної безпеки + +
Інструкція для вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень + +
Розпорядчий акт про призначення особи, відповідальної за роботу із забезпечення пожежної безпеки + +
Відомості про стан систем протипожежного водопостачання + +
Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень + +
Сертифікат про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил + +
Ліцензія на види робіт протипожежного призначення + +
Сертифікат на продукцію протипожежного призначення + +
Документи з підготовки керівного складу та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
Розпорядчий акт про організацію навчання з питань ЦЗ на рік + +
План-заявки (заявки) за категоріями слухачів на підготовку в Інституті державного управління у сфері ЦЗ, на курсах та у навчально-методичних центрах ЦЗ та БЖД + +
Розпорядчий акт про підготовку та проведення комплексних об'єктових навчань, тренувань з ЦЗ + +

1 Особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

2 Для службового користування.


Додаток 2


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал