Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Опис лабораторного макета. Лабораторна робота виконується на комп’ютері в середовищі HP VEE з використанням віртуального макета
Лабораторна робота виконується на комп’ютері в середовищі HP VEE з використанням віртуального макета, структурну схему якого наведено на рис. 5. Макет містить наступні генератори:

- генератор шуму, який формує реалізацію квазібілого шуму в інтервалі частот (0, Fmax) тривалістю 20 мс у вигляді 5000 відліків; макет надає можливість установити значення Fmax 1000, 2000 і 3000 Гц;

- генератор одиночного П-імпульсу, якому можна установити тривалість імпульсу 0,5, 1 і 1,5 мс та довільну амплітуду;

- генератор радіоімпульсу з П-подібною обвідною тривалістю 2 мс
дозволяє установити довільну амплітуду імпульсу і частоту коливання f0 1000, 2000 і 3000 Гц; фаза коливання є випадковою величиною, її значення виводиться на індикатор j.

Перемикач S дозволяє вибрати досліджуваний процес.

Якщо для дослідження вибрано шум, то на дисплеях відображаються:

- реалізація шуму;

- значення виміряної середньої потужності реалізації;

- кореляційна функція реалізації, розрахована за алгоритмом, що наведений на рис. 2;

- спектральна густина потужності реалізації шуму, отримана як перетворення Фур’є від кореляційної функції реалізації; програма формує відліки квазібілого шуму, однак через дуже малу кількість відліків (5000 відліків) спектр далеко не білий у смузі частот (0, Fmax).

Якщо для дослідження вибрано П-імпульс чи радіоімпульс, то на дисплеях відображаються:

- осцилограма імпульсу;

- значення виміряної енергії імпульсу;

- кореляційна функція імпульсу, розрахована за формулою (7);

- квадрат амплітудного спектра імпульсу, отриманий як перетворення Фур’є від кореляційної функції імпульсу.

В усіх випадках для обчислення КФ використовується вбудована функція Xcorrelate.

 
 

7 Вимоги до звіту

7.1 Назва лабораторної роботи.

7.2 Мета роботи.

7.3 Результати виконання домашнього завдання.

7.4 Структурні схемидосліджень та результати виконання пп. 5.2…5.4 лабораторного завдання (графіки і числові значення).

7.5 Висновки за кожним пунктом завдання, в яких надати аналіз отриманих результатів (перевірка виконання властивостей кореляційних функцій, збіг експериментальних та теоретичних даних).

7.6 Дата, підпис студента, віза викладача з оцінкою за 100-бальною системою оцінювання.

Література

1 Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для
вузов.– М.: Радио и связь, 1988 (1983).

2Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для
вузов. – М.: Радио и связь, 1986 (1977).


Лабораторна робота 2.3
Дослідження перетворень випадкових процесів
лінійними колами


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал