Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кривов’яззя та клишоногість.
Курс IV.

Факультет медичний.

Кількість учбових годин 2,75

 

Актуальність теми.В загальній підготовці лікаря будь-якого профілю ця тема має певну значимість. Уроджене м’язове кривов’яззя по частоті займає 3-е місце після вродженого вивиху стегна та клишногості і составляє від 5 до 12% по відношенню до інших вроджених захворювань опорно-рухового апарата. Ця деформація частіше буває у дівчат і більш одностороння. Кривов’яззя – це неправильне положення голови, викликане викривленням шиї в ту чи іншу сторону. Кривов’яззя може бути вродженим чи набутим.

Причини та розвиток уродженого м’язового кривов’яззя досі залишаються не уясненими. За літературними даними прийнято рахувати, що уражене м’язове кривов’яззя виникає внаслідок вродженого пороку грудино-ключично-сосцевидного м’язу (Т.С.Зацепін, 1960р. та ін).

Травма спостерігається у момент пологів, мабуть тільки усугубляє розвиток змін у названому м’язі.

Виходячи із патогенезу, визначають: м’язову, осальну, неврогенну, дермо-десмогенну та компенсаторну форми кривов’яззя.

Серед вроджених пороків розвитку вроджена клишоногість займає перше чи друге місце. Частота від 0,5 до 2 випадків, на 1000 пологів (А.С.Фруміна, Т.С.Зацепін).

Вроджена клишоногість частіше у хлопчиків та частіше двобічна.

За думкої більшості авторів-клініцістів вказана деформація розглядається як порушення нормального розвитку зародиша. Т.С.Зацепін рахує, що причиною уродженої клишоногості повинні зміни форм кісток ступні, головним чином тараної.

Внаслідок деформації ступнів після народження дитини наступають зміни головним чином у м’яких тканинах, сухожилках та зв’язковому апараті. Кісткові зміни виникають значніше пізніше. Внаслідок проведення ступні подошвенної флексії та супінації – порушується розвиток таранної кістки – шийка подовжується і повертається внутрь. П’яткова кістка підтягується догори, а її внутрішня поверхня приближується до медіальної кісточки. Потовщена дельтовадна зв’язка та подошвенна флексія представляє собою важливу перепону для вправлення деформації.

Все викладане вище обгрунтовує актуальну та складну проблему діагностики та лікування таких вроджених вад як кривов’яззя та клишоногість.

Тому, знання методів сучасної діагностики цих захворювань, вивчення особливостей перебігу, засобів профілактики та лікування є актуальним.

 

Схема заняття:

 

Нозологія кривов’яззя та клишоногість розглядається згідно

представленої класифікації.

 

 

Класифікація кривов’яззя та клишоногість:

 

Кривов’яззя:

Вроджені форми Набуті форми

 

Вроджене Вроджене При змі- При хро- При гост- При осі-кривов’я- кривов’я- нах під- нічному рому фікуючо-

ззя при ззя при кожного міозіті міозіті му міозі-

зміні змінах м’яза грудин- грудин- ті, сарко-

грудин- трапеце- шиї но-клю- но-клю- мі грудин-

но-клю- подібно- чично- чичного но-клю-

чично- го м’яза сосково- м’яза чично-

сосцевид- го м’яза сосцевид-

ного м’яза ного м’яза

 

Артро- Кривов’я- Кліно- При При по- Криво- Кривов’я-

генні та ззя при видні ший- шкод- в’яззя ззя Гризе-

осальні зрощенні шийні них женні при ля

форми шийних хребці реб- хребців: інших

хребців рах туберку- захво-

(хвороба льоз, рюван-

Кліпеля- саркома, нях

Фейля) остео-

мієліт

 

Невро- При При Рефлексівна (біль)

генні спас- в’ялому кривов’яззя при

форми тично- паралі- захворюваннях

му чі м’я- сосцеподібного

пара- зів шиї виростка і т.п.

лічі

ший-

них

м’язів

 

Дермо Вродже- Рубцо-

та дес- ні склад- ве кри-

моген- ки шиї вов’я-

ні фор- ззя Рубцеве кривов’яззя після

ми після запалених процесів і травми

поши- глибоких тканин шиї

рених

по-

шкод-

жень

шкіри

 

Втори- Криво- Кривов’яззя при захворюван-

нні в’яззя нях внутрішнього вуха

(ком- при

пенса- захво-

торні) рюван-

форми нях

ока

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал