Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Архітектура потоків даних
BPwin - потужний інструмент моделювання, розроблений фірмою Computer Associates Technologies який використовується для аналізу, документування та реорганізації складних бізнес-процесів. Модель, створена засобами BPwin, дозволяє чітко документувати різні аспекти діяльності - дії, які необхідно зробити, способи їх здійснення, що вимагаються для цього ресурси та ін. Таким чином, формується цілісна картина діяльності підприємства - від моделей організації роботи в маленьких відділах до складних ієрархічних структур . При розробці або закупівлі програмного забезпечення моделі бізнес-процесів служать прекрасним засобом документування потреб, допомагаючи забезпечити високу ефективність інвестицій у сферу IT. В руках же системних аналітиків і розробників BPwin - ще й потужний засіб моделювання процесів при створенні корпоративних інформаційних систем.

Моделі BPwin дають основу для осмислення бізнес-процесів і оцінки впливу тих чи інших подій, а також описують взаємодію процесів і потоків інформації в організації. Неефективна, високовитратна або надмірна діяльність може бути легко виявлена ​​і, отже, вдосконалена, змінена або усунена відповідно до загальних цілей організації.

Зовнішні обставини часто змушують вносити зміни в діяльність організації. Наслідки цих змін повинні бути ретельно вивчені і осмислені перед тим, як система буде перероблена з їх урахуванням. BPwin може допомогти користувачеві протягом усього циклу, надавши можливість оптимізувати бізнес-процес, якого торкнуться ці зміни.

За допомогою BPwin користувач може зробити свою роботу більш продуктивною. Дії та інші об'єкти створюються буквально декількома клацаннями миші, а потім легко відбуксирувати в потрібне місце. Інтерфейс BPwin, виконаний в стилі "провідника" полегшує навігацію і редагування складних процесів з ієрархічною структурою. Розвинені можливості зміни масштабу уявлення дозволяють швидко знайти і зосередитися на необхідній для роботи частини моделі процесу.

BPwin дозволяє:

· Забезпечити ефективність операцій, розглядаючи поточні бізнес-операції через потужні інструменти моделювання.

· Удосконалювати бізнес-процеси, формулюючи і визначаючи альтернативні реакції на дії ринку.

· Швидко виключати непродуктивні операції, легко і інтуїтивно зіставляючи операційні зміни. Неефективні, неекономічні або надлишкові операції можуть бути легко виявлені і поліпшені, змінені або зовсім виключені - відповідно до цілей компанії.

BPwin (тепер AllFusion Process Modeler) - програмний продукт в області реалізації засобів CASE-технологій. Дозволяє проводити опис, аналіз і моделювання бізнес-процесів. Займає одне з лідируючих місць в своєму сегменті ринку. В даний час випускається компанією Computer Associates. Поширюється на комерційній основі.Включає три стандартні методології: IDEF0 (функціональне моделювання), DFD (моделювання потоків даних) і IDEF3 (моделювання потоків робіт). Ці методології по-своєму унікальні. Кожна з них може бути виконана окремо за допомогою BPwin, але їх сукупність укладена в модель дає аналітику повну картину предметної області клієнта.

Моделювання потоків даних (DFD), часто використовується при розробці програмного забезпечення, зосереджено навколо потоків даних, що передаються між різними операціями, включаючи їх зберігання, для досягнення максимальної доступності і мінімального часу відповіді. Таке моделювання дозволяє розглянути конкретний процес, проаналізувати операції, з яких він складається, а також точки прийняття рішень, що впливають на його хід.

Діаграми потоків даних (DFD) використовуються для опису документообігу й обробки інформації. DFD представляє систему, що моделюється, як мережу зв'язаних між собою робіт (процесів). Їх можна використовувати як доповнення до моделі IDEFO для більш наочного відображення поточних операцій документообігу в корпоративних системах опрацювання інформації. DFD описує:

· функції обробки інформації (роботи, процеси);

· документи (стрілки, arrow), об'єкти, співробітників або відділи, що беруть участь в обробці інформації;

· зовнішні посилання (external references), що забезпечують інтерфейс із зовнішніми об'єктами, які знаходяться за межами системи, що моделюється;· таблиці для збереження документів (сховища даних, data store).

У BPwin для побудови діаграм потоків даних використовується нотація Гейна - Сарсона.

DFD розглядає систему як сукупність предметів. Контекстна діаграма часто включає роботи і зовнішні посилання. Роботи звичайно іменуються за назвою системи, наприклад "Автоматизована інформаційна система". Включення зовнішніх посилань у контекстну діаграму не скасовує вимоги методології чітко визначити ціль, область і єдину точку зору на систему, що моделюється.

Роботи. У DFD роботи являють собою функції системи, що перетворюють входи у виходи.

Зовнішні сутності. Зовнішні сутності зображують входи в систему і/або виходи із системи. Зовнішні сутності зображуються у виді прямокутника з тінню і звичайно розташовуються по краях діаграми. Одна зовнішня сутність може бути використана багаторазово на одній або декількох діаграмах. Звичайно такий прийом використовують, щоб не малювати занадто довгих і заплутаних стрілок.

Сховища даних. У матеріальних системах сховища даних зображуються там, де об'єкти очікують обробки, наприклад у черзі. У системах обробки інформації сховища даних є механізмом, який дозволяє зберегти дані для наступних процесів.

Злиття і розгалуження стрілок. У DFD стрілки можуть зливатися і розгалужуватися, що дозволяє описати декомпозицію стрілок. Кожний новий сегмент стрілки, що зливається або розгалужується може мати власне ім'я.

Побудова діаграм DFD. Діаграми DFD можуть бути побудовані з використанням традиційного структурного аналізу, подібно тому як будуються діаграми IDEFO. Спочатку будується фізична модель, що відображає поточний стан справ. Потім ця модель перетворюється в логічну модель, що відображає вимоги до існуючої системи. Після цього будується модель, що відображає вимоги до майбутньої системи. І нарешті, будується фізична модель, на основі якої повинна бути побудована нова система.

Альтернативним підходом є підхід, популярний при створенні програмного забезпечення, називаний подійним поділом (event partitioning), у якому різні діаграми DFD вибудовують модель системи. По-перше, логічна модель будується як сукупність робіт і документування того, що вони (ці роботи) повинні робити.

Потім модель оточення (environment model) описує систему як об'єкт, що взаємодіє з подіями з зовнішніх сутностей. Модель оточення звичайно містить опис цілі системи, одну контекстну діаграму і список подій. Контекстна діаграма містить один прямокутник роботи, що зображує систему в цілому, і зовнішні сутності, із якими система взаємодіє.

Нарешті, модель поводження (behavior model) показує, як система обробляє події. Ця модель складається з однієї діаграми, у котрої кожний прямокутник зображує кожну подію з моделі оточення. Сховища можуть бути додані для моделювання даних, які необхідно запам'ятовувати між подіями. Потоки добавляються для зв'язку з іншими елементами, і діаграма перевіряється з погляду відповідності до моделі оточення.

Отримані діаграми можуть бути перетворені з метою більш наочного представлення системи, зокрема роботи на діаграмах можуть бути декомпозовані.

Нумерація об'єктів. У DFD номер кожної роботи може включати префікс, номер батьківської роботи (А) і номер об'єкта. Номер об'єкта - це унікальний номер роботи на діаграмі. Наприклад, робота може мати номер «А. 12.4.» Унікальний номер мають сховища даних і зовнішні сутності незалежно від їхнього розташування на діаграмі. Кожне сховище даних має префікс D і унікальний номер, наприклад D5. Кожна зовнішня сутність має префікс Е и унікальний номер, наприклад Е5.

Дані про лікарів, клієнтів та препаратів заносяться в базу даних(БД), до якої прикріпляється довідка. Підрахування вартості за день відбувається на основі даних в БД, які заносяться в БД. Пошук здійснює свою функцію на основі даних в БД над клієнтами та діагнозами. Дані БД(дані про клієнтів та діагнозів) та дані пошуку над БД виводяться для користувача, звідки потім є можливість створення звітів де після чого є можливість друку їх. (ДОДАТОК).

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал