Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Викладач: доцент Тюльпа Т.М.
Питання до державного екзамену

З соціальної педагогіки та технологій соціально-педагогічної діяльності

 

Викладач: доцент Тюльпа Т.М.

 

1. Соціальна педагогіка як наука про соціальне виховання особистості.

2. Філософські основи сучасної соціально-педагогічної діяльності

3. Нормативно-правові основи організації соціально-педагогічної роботи з різними категоріями клієнтів.

4. Основні напрями державної соціальної молодіжної політики в Україні.

5. Зміст та напрями соціально-педагогічної діяльності в сучасних умовах.

6. Сучасні тенденції розвитку соціально-педагогічної діяльності.

7. Сучасні вимоги до соціально-педагогічної діяльності закладів освіти у світлі орієнтації України на Болонський процес.

8. Структура соціально-педагогічної діяльності.

9. Соціально-педагогічна компетентність соціального педагога.

10. Зміст і структура професійно - етичної культури соціального педагога.

11. Традиції соціальної підтримки населення як передумова виникнення соціально-педагогічної роботи.

12. Основні етапи зародження, становлення та еволюції соціально-педагогічної роботи.

13. Досвід ресоціалізації неповнолітніх в педагогічній діяльності А.С.Макаренка,

14. Система соціально-педагогічної діяльності С.Т.Шацького.

15. Соціально-педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського.

16. Соціалізація – як базова категорія соціальної педагогіки.

17. Соціальні ролі особистості у процесі входження у суспільство. Життєдіяльність індивіда як система рольової реалізації.

18. Соціально-педагогічні можливості ЗМІ.

19. Значення духовних цінностей людини у процесі її соціалізації.

20. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості.

21. Формування виховуючого середовища як один з напрямків роботи соціального педагога.

22. Сутність, види, зміст соціального виховання на різних етапах розвитку суспільства.

23. Соціальна допомога та соціальні послуги в структурі діяльності соціального педагога.

24. Профілактика відхилень у соціальному розвитку особистості як провідний напрям соціально-педагогічної діяльності.

25. Соціальний супровід як форма індивідуальної роботи з клієнтом.

26. Соціальна реабілітація як провідний напрям соціально-педагогічної діяльності.

27. Ресоціалізація як провідний напрям соціально-педагогічної діяльності.

28. Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності.

29. Психологічні методи в соціально-педагогічній діяльності.

30. Різновиди соціологічних методів, які використовуються в соціально-педагогічній діяльності.31. Педагогічні методи в соціально-педагогічній діяльності.

32. Методи соціальної педагогіки: аналіз соціуму, робота у вуличному просторі, метод «рівний-рівному», робота в громаді.

33. Ресурси як умова забезпечення соціально-педагогічної діяльності.

34. Сім’я як ресурс соціально-педагогічної роботи.

35. Особливості соціалізації дитини в різних типах сімей.

36. Основні напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю.

37. Поняття сирітства та соціального сирітства. Характеристика соціального сирітства в Україні.

38. Види закладів державної системи виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

39. Усиновлення, опіка, піклування як традиційні форми опікування дітей-сиріт.

40. Особливості функціонування прийомної сім’ї як форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

41. Особливості функціонування дитячого будинку сімейного типу як форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

42. Особливості діяльності соціального педагога щодо формування готовності вихованців інтернатних закладів до самостійного життя.

43. Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ї.

44. Поняття норми і патології в соціальному розвитку людини. Девіантна поведінка.

45. Характеристика девіантної поведінки. Причини соціальних відхилень в поведінці неповнолітніх.

46. Особливості адиктивної поведінки неповнолітніх.

47. Підліткова проституція: її причини, особливості, профілактика.

48. Характеристика суїцидальної поведінки. Шляхи її попередження.49. Характеристика різних видів делінквентної поведінки неповнолітніх.

50. Сучасні підходи до профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі.

51. Формування здорового способу життя як напрям соціально-педагогічної роботи. Характеристика програм з формування здорового способу життя в Україні.

52. Територіальна громада як поле соціально-педагогічної діяльності державних та неурядових організацій.

53. Соціальне значення діяльності громадських організацій в Україні.

54. Структура соціальних служб для дітей, сімей та молоді.

55. Провідні напрями, зміст та форми роботи соціальних служб для сімей, дітей та молоді.

56. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді як суб'єкти реалізації соціальної молодіжної політики держави.

57. Волонтерські групи як ресурс соціально-педагогічної діяльності державних і громадських організацій.

58. Соціально-правовий захист дитинства як провідний напрям діяльності соціального педагога.

59. Організація проведення соціально – педагогічного дослідження.

60. Технології соціально-педагогічної діяльності: сутність, специфіка, класифікація.

61. Структура і зміст соціально-педагогічних технологій.

62. Діагностичні технології в роботі соціального педагога

63. Технології профілактичної соціально-педагогічної діяльності.

64. Технології корекційної соціально-педагогічної діяльності.

65. Основні технологічні аспекти соціально-педагогічної реабілітації.

66. Технології соціально-педагогічного консультування.

67. Використання ігрових технологій у роботі соціального педагога.

68. Технологія розробки інноваційних соціально-педагогічних проектів.

69. Використання інтерактивних форм у соціально-педагогічній діяльності.

70. Технологія проведення соціально-педагогічного тренінгу.

71. Рекламно-інформаційні форми в соціально-педагогічній діяльності.

72. Технології формування та розвитку творчої особистості в соціально-педагогічній роботі.

73. Напрями та зміст соціально-педагогічної роботи з проблемними сім’ями.

74. Соціально-педагогічна допомога молодій сім’ї.

75. Соціально-педагогічна підтримка осіб, які живуть із ВІЛ/СНІД.

76. Соціально-педагогічна робота з людьми, які зазнали насилля.

77. Ресоціалізація неповнолітніх, засуджених до покарання, непов’язаних з позбавленням волі.

78. Соціально-педагогічні проблеми роботи в пенітенціарних закладах.

79. Соціально-педагогічна підтримка дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.

80. Технологія соціального супроводу прийомної сім'ї та ДБСТ

81. Технологія роботи з дітьми-сиротами у прийомних сім’ях.

82. Технологічні аспекти соціально-педагогічної роботи у дитячих будинках сімейного типу.

83. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування в закладах державної системи опіки.

84. Технології, які використовує соціальний педагог в роботі з бездоглядними і безпритульними дітьми.

85. Особливості соціокультурної реабілітації дітей з обмеженою дієздатністю.

86. Соціально-педагогічна робота по захисту і підтримці людей з функціональними обмеженнями.

87. Організація соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з обмеженими можливостями.

88. Особливості соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки підлітків.

89. Технології профілактики правопорушень серед неповнолітніх в структурі діяльності соціального педагога

90. Соціально-педагогічні аспекти формування правової культури дітей та молоді.

91. Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику.

92. Соціально-правові основи захисту дітей, що потребують соціально-педагогічної допомоги.

93. Технології соціальної роботи з „дітьми вулиці” та соціально незахищеними дітьми та підлітками.

94. Технології соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку.

95. Типологія форм соціально-педагогічної роботи з сім’єю.

96. Соціально-педагогічні технології роботи у навчально-виховних закладах.

97. Технології профілактики шкільної дезадаптації, педагогічної і соціальної занедбаності.

98. Технології взаємодії соціального педагога з педагогічним колективом, адміністрацією школи; з сім’єю та мікросоціумом учнів загальноосвітніх закладів.

99. Особливості організації та проведення індивідуальної роботи соціального педагога зі школярами.

100. Методика профорієнтаційної роботи соціального педагога.

101. Організація вуличної соціально-педагогічної роботи за місцем проживання

102. Особливості організації соціально-педагогічної роботи за місцем проживання в зарубіжних країнах.

103. Особливості соціально-педагогічної діяльності в умовах літнього оздоровчого табору.

104. Технологія роботи по соціально-педагогічній підтримці дитячих і молодіжних рухів.

105. Методика соціально-виховної роботи з представниками молодіжних субкультур.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал