Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснювальна записка. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
ТЕХНОЛОГІЇ

Класи

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх

навчальних закладів

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

 

Спеціалізація

 

«ТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ»

 

Пояснювальна записка

Метою профільного навчанняза спеціалізацією «Технічне проектування» є оволодіння учнями 10-11 класів знаннями та вміннями з основ технічного проектування в процесі навчального проектування і конструювання.

Реалізація змісту програми забезпечується комплексним розглядом таких аспектів«Технічного проектування»:

– формування творчої особистості старшокласника засобами технічної творчості (інженерно-психологічний аспект);

– ознайомлення з особливостями, змістом діяльності фахівців у галузі технічного проектування (відповідними професіями) та оволодіння процесом навчальної проектної діяльності з метою підготовки старшокласників до свідомого вибору професії (профорієнтаційний аспект);

– реалізація особистого творчого потенціалу старшокласниками в процесі виконання індивідуального та колективного творчого проекту і оволодіння компетенціями навчального проектування (аспект психології успіху);

– формування вмінь оформляти і презентувати творчі розробки та оцінювати власні навчальні досягнення (презентаційний аспект).

Навчальні завдання з оволодіння проектувальними операціями та процесами під час профільної підготовки за спеціалізацією «Технічне проектування»:

1. виявлення схильностей і уподобань учнів у сфері виробничого проектування та оцінка отриманих результатів за допомогою тестів і практичної проектної навчальної діяльності в процесі профільного навчання;

2. вибір індивідуальних шляхів творчої самореалізації учня;

3. ознайомлення з основамипсихології технічної творчості;

4. розвиток технічної творчості учнів в навчальних умовах;

5. ознайомлення із специфікою виробничого проектування та конструювання;

6. формування практичних вмінь і набуття навичок ефективно виконувати окремо взяті навчальні проектні операції у процесі індивідуального, колективного виконання творчих вправ та завдань з технічного проектування;

7. закріплення навичок комплексного навчального проектування і конструювання під час виконання індивідуального та колективного творчого проекту;

8. підготовка старшокласників до свідомого обрання подальшого напряму навчання у вузах інженерно-технічного спрямування;

9. оформлення творчих робіт і навчальних проектів;

10. презентування творчих розробок під час захисту творчих робіт і навчальних проектів та стендово;

11. оцінювання власних навчальних досягнень та однокласників, однолітків.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал