Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


V. Конференція студентів
5.1. Конференція студентів Університету є вищим представницьким органом студентського самоврядування Університету, який обирається строком на один рік через пряме таємне голосування.

5.2. Кількісний склад Конференції студентів Університету – 200 делегатів.

5.3. Кількісне представництво делегатів до складу Конференції студентів Університету визначається пропорційно до кількості студентів, які об'єднані студентським самоврядуванням на факультеті, коледжі, але не менше одного представника від факультету, коледжу.

Делегати обираються через пряме таємне голосування в строк, визначений Студентською виборчою комісією факультету, коледжу, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення Конференції студентів Університету. Проведення виборів делегатів покладається на Студентську виборчу комісію факультету, коледжу.

5.4. Конференція студентів Університету:

- ухвалює Положення про студентське самоврядування Університету та вносить до нього зміни й доповнення;

- заслуховує звіт голови Студентського уряду і Контрольно-ревізійної комісії, дає їм відповідну оцінку;

- обирає Контрольно-ревізійну комісію;

- затверджує кошторис витрат органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

- приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського самоврядування Університету.

5.5. Конференцію студентів Університету скликають як чергову або позачергову.

5.6. Чергову Конференцію студентів скликають не рідше одного разу на рік.

5.7. Позачергову Конференцію студентів Університету скликають за ініціативою Студентського уряду або не менше тридцяти відсотків від загальної кількості студентів Університету, які об’єднані студентським самоврядуванням.

5.8. Строки скликання Конференції студентів Університету встановлює Студентський уряд.

5.9. Конференція студентів факультету, коледжу є вищим представницьким органом студентського самоврядування факультету, коледжу, який обирається строком на один рік через делегування не менше одного представника від кожної академічної групи.

5.10. Кількісний склад Конференції студентів факультету, коледжу визначається Студентською радою відповідного факультету, коледжу.

Делегатів обирають у строк, визначений Студентською виборчою комісією факультету, коледжу, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення Конференції студентів факультету, коледжу. Проведення виборів делегатів покладається на Студентську виборчу комісію.

5.11. Конференція студентів факультету, коледжу:

- затверджує кількісний склад Студентської ради факультету, коледжу;- заслуховує звіт голови Студентської ради і дає йому відповідну оцінку;

- приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського самоврядування факультету, коледжу.

5.12. Конференцію студентів факультету, коледжу скликають як чергову або позачергову.

5.13. Чергову Конференцію студентів факультету, коледжу скликають не рідше одного разу на рік.

5.14. Позачергову Конференцію студентів факультету, коледжу скликають за ініціативою Студентської ради факультету, коледжу або не менше тридцяти відсотків від загальної кількості студентів факультету, коледжу, які об’єднані студентським самоврядуванням.

5.15. Строки скликання Конференції студентів факультету, коледжу встановлює Студентська рада).

5.16. Конференцію студентів відповідного рівня вважають правомочною, якщо на ній зареєструвалися не менше 2/3 від загальної кількості обраних делегатів.

5.17. Конференцію студентів відповідного рівня проводять гласно і відкрито.

5.18. Конференція студентів відповідного рівня приймає рішення відкритим голосуванням делегатів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від зареєстрованих делегатів.

5.19. Конференція студентів відповідного рівня протоколюється. Ведення протоколу покладають на секретаря конференції. Протокол підписують голова та секретар конференції.

5.20. Повноваження делегатів Конференції студентів відповідного рівня припиняються достроково у випадку:

- складання повноважень за власним бажанням;

- припинення навчання в Університеті (окрім випадку завершення навчання за одним освітнім ступенем та продовження навчання за наступним);

- надання йому академічної відпустки;

- смерті.

У випадку дострокового припинення повноважень делегата Конференції студентів Університету, проводяться додаткові вибори делегата.

У випадку дострокового припинення повноважень делегата Конференції студентів факультету, коледжу, академічна група зобов’язана делегувати іншого представника.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал