Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Створення умовних графічних зображень елементів в бібліотеці
Лабораторна робота №1

Створення бібліотеки УГЗ САПР OrCAD

 

 

Мета роботи: отримати навички роботи в редакторі бібліотек САПР OrCAD зі створення УГЗ (умовних графічних зображень) OrCAD Capture.

Файли бібліотек САПР OrCAD наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1 – Файли бібліотек САПР OrCAD

Файли бібліотек ПЗ OrCAD
*.olb – символи елементів OrCAD Capture
*.llb – корпуса елементів OrCAD Layout
*.lib – математичні моделі елементів OrCAD Pspice

 

Створення бібліотеки умовних графічних зображень в OrCAD Capture

Для створення і редагування бібліотек умовних графічних зображень (УГЗ) в САПР OrCAD використовується графічний редактор схем електричних принципових OrCAD Capture.

Запустіть OrCAD Capture.

Для створення нової бібліотеки зайдіть в меню File / New / Library, Рис1. Для відкриття вже існуючої File / Open / Library. При відкритті існуючої бібліотеки у вікні управління проектом у закладці File з’явиться вкладка «Design Resourses/Libruary/<шлях до файлу>\<ім.’я бібліотеки>.olb». При створенні нової бібліотеки у вікні управління проектом у закладці File з’явиться вкладка«Design Resourses/Libruary/<шлях до файлу>\library1.olb» (див. рис.2).

Запит на збереження нової бібліотеки буде виконано програмою після створення першого елементу в бібліотеці і його збереження.

 

 

Рис. 1. Створення нової бібліотеки

Створення умовних графічних зображень елементів в бібліотеці

Щоб додати новий елемент у бібліотеку (новостворену або вже існуючу) спочатку за допомогою миші виберіть бажану бібліотеку у вікні управління проектом таким чином, щоб вона була підсвічена, як показано на рис. 2. Далі скористайтеся командами меню Design / New Part для створення УГЗ фізично існуючих елементів, таких як резистори, роз’єми, мікросхеми тощо, або New Symbol для створення УГЗ ліній електричного зв’язку, таких як заземлення, корпус, розрив електричної лінії, або вибравши бібліотеку за допомогою лівої кнопки миші відкрийте меню правою кнопкою миші, Рис. 2.

Команда New Symbol використовується для створення таких елементів:

- Power - символ підключення ланцюгів живлення;

- Off-Page Connector - символ з'єднувача сторінок схеми;

- Hierarchical Port - символ ієрархічного блоку;

- Title Block - символ штампа (основний напис).

Для цих елементів необхідно тільки вказати ім'я символу (Name), і вибрати необхідний тип (Symbol Type). Після чого у вікні редактора УГЗ, що з’явиться, створити графічне зображення єлемента.

 

Рис. 2. Створення нового елементу 

Команда New Partвикористовується для створення УГЗ різноманітних фізично існуючих елементів. При створенні нового УГЗ елемента відкриється вікно властивостей нового елемента. Рис.3.

 

Рис. 3. Редагування властивостей елементу

 

У вікні є наступні властивості:

Name Ім’я елемента, яке буде відображатися в бібліотеці;
Part Reference Prefix Префікс позиційного позначення, який буде використовуватись при розміщенні УГЗ на схемі електричній принциповій;
PCB Footprint Ім'я корпусу елемента;
Create Convert View Створити для елемента друге еквівалентне зображення (Наприклад булєву еквівалентну функцію);
Part per Pkg Кількість елементів у фізичному корпусі;
Package Type Елементи в корпусі мають однакове (Homogeneous) або різне (Heterogeneous) УГЗ;
Part Numbering елемент в корпусі позначається літерою (Alphabetic) або числом (Numeric);
Pin Number Visible відображення номерів виводів елементів на схемі електричній принциповій;
Part Aliases визначення псевдонімів символів для зменшення обсягу бібліотек (наприклад, псевдоніми К1533ТМ2, К155ТМ2, К555ТМ2 дані елементу ТМ2 різних серій випуску мікросхем);
Attach Implementation підключення додаткового опису символу за допомогою еквівалентної схеми, текстового VHDL файлу і т.д.

 

При створенні простого елементу, який один розміщується в одному корпусі слід приділити увагу заповненню полів Name, Part Reference Prefix та Pin Number Visible. У разі якщо в одному корпусі розміщується кілька елементів також слід звернути увагу на Part per Pkg, Package Type, Part Numbering.Після закінчення налаштувань властивостей елементу слід натиснути Ok, при цьому відкриється вікно редагування УГЗ елемента Рис.4.В разі необхідності зміни налаштувань це можливо зробити при редагуванні елементу в головному меню Options / Package Properties. 

Рис. 4. Вікно редагування УГЗ елемента.

 

Будь-який символ УГЗ, окрім виводів та їхніх номерів, зображується в області обмеженій штриховим бордюром. Необхідно пам'ятати, що всі з'єднання в OrCAD Capture найбільш зручно виконувати по сітці. Тому всі елементи з'єднань (виводи, контакти) повинні бути виконані при включеній опції Pointer snap to grid(Прив’язка до сітки) в меню Options / Preferences / Grid Display. Текстові та внутрішні елементи УГЗ іноді зручніше розміщувати при відключеній опції Pointer snap to grid. Усі виводи розташовуються по зовнішнім сторонам пунктирного бордюру. Команди для промальовування символів доступні в пунктах меню Place або по клавішах панелі інструментів:

Вибір елементів розташованих в редакторі УГЗ, їхнє переміщення та зміна розмірів
Place IEEE Symbol –нанесення умовних позначень в стандарті IEEE
Place Pin –розміщення окремих електричних виводів
Place Pin Array – розміщення масиву електричних виводів
Line, Polyline, Rectangle, Ellipse, Arc, Text –розміщення на схемі елементарних геометричних фігур і текста, використовуються для створення УГЗ елемента.

 

При розміщенні окремого виводу символу елемента за допомогою інструмента Place Pin відкривається вікно властивостей, рис.5, в якому вводяться наступні параметри:

1. Name - ім'я виводу;

2. Number - номер виводу в корпусі;

3. Shape - форма виводу на УГЗ;

4. Type - тип виводу, який визначає направленість сигналів у виводі та його можливі стани;

5. Pins Visible - відображення виводів (тільки для виводів типу Power).

 

Рис. 5.

 

Існують наступні форми виводів:

- Clock - вивід синхронізації;

- Dot - вивід з інверсією;

- Dot-Clock - вивід синхронізації з інверсією;

- Line – звичайний вивід довжиною в три кроки сітки;

- Short – звичайний вивід довжиною в один крок сітки;

- Zero Length - вивід нульової довжини;

 

Можливі типи виводів:

- 3 State - вивід з 3 станом;

- Bidirectional - двоспрямований вивід;

- Input - звичайний вхід елемента;

- Open Collector - вихід з відкритим колектором;

- Open Emitter - вихід з відкритим емітером;

- Output - звичайний вихід елемента;

- Passive - пасивний вивід;

- Power - вивід живлення елементу.

 

В разі, якщо не передбачається використовувати створений УГЗ для симуляції роботи схеми електричної принципової, доцільно використовувати тип виводуPassive.

При установці масиву виводів додатково вводиться:

- Starting Name - початкове ім'я виводу;

- Starting Number початковий номер виводу;

- Number of Pins кількість виводів;

- Incrementкрок збільшення імен виводів масиву, які автоматично проставляються, якщо ім'я виводу закінчується цифрою;

- Pin Spacing - відстань між сусідніми виводами на кроки сітки.

Якщо необхідно проставити знак заперечення над ім'ям виводу у вигляді горизонтальної риски, то після кожного символу в імені ставиться зворотній слеш «\». Наприклад, якщо необхідно, щоб ім'я виводу виглядало як « », треба ввести «С \ Е \» у графі Name.

У випадку, коли в одному фізичному корпусі розташовується декілька логічних елементів використовується команда головного меню View / Package. При цьому відкриється вікно з зображенням елементів які входять в єдиний корпус. Вибравши один з них можна перейти до його редагування.

В разі, якщо всі елементи однакові за своїм УГЗ (Package TypeHomogeneousрис.3), то створюючи УГЗ одного елемента створюються і всі інші УГЗ. Але необхідно для кожного з елементів окремо виконати нумерацію виводів.

Доступ до властивостей всіх елементів УГЗ Ви можете отримати подвійним клацанням лівої клавіші миші на елементі, або, виділивши необхідний елемент і після натискання правої клавіші миші вибрати команду Edit Properties, або виконавши команду меню Edit / Properties.

Для обертання окремих елементів можна використовувати клавішу “R”, коли елемент вибраний.

Після закінчення створення першого елемента в новій бібліотеці і закриття вікна елемента програма запропонує зберегти створений елемент і нову бібліотеку.

Приклад зображення УГЗ мікросхеми DAC7611 в OrCAD Capture представлено на рис. 5.

Створення УГЗ виконувалось у наступні етапи:

- Створення нового елемента у бібліотеці

- створення окремих виводів за допомогою інструмента Place Pin таїх розміщення

- за допомогою інструмента установка необхідних ширини та висоти УГЗ

- за допомогою інструментів Line, Polyline, Rectangle, Ellipse, Arc,створення графічних елементів УГЗ,

- за допомогою інструменту Textнанесення необхідних написів (на рис.6 напис D/A в центрі УГЗ).

 

Рис. 6. Приклад зображення УГЗ мікросхеми в OrCAD Capture.

 

Відкривши у вікні управління проектом кілька бібліотек можливо переміщувати і копіювати елементи з бібліотеки в бібліотеку звичайним перетаскуванням імені елемента за допомогою миші (у разі копіювання слід також утримувати клавішу “Ctrl”).

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал