Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


У чому полягає сутність дії ефекту храповика?
а) обсяг ВНП залишається старим, ціни зменшуються;

б) обсяг ВНП зростає, ціни залишаються старими;

в) обсяг ВНП зменшується, ціни залишаються старими;

г) і обсяг ВНП, і ціни зменшуються.

16. Гранична схильність до споживання – це:

а) відношення сукупного споживання до сукупного доходу;

б) зміни у споживчих витратах, що викликані зміною доходу;

в) крива, що характеризує величину споживчих витрат при даному рівні доходу;

г) відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу кінцевого використання.

17. Якщо люди не витрачають весь свій доход на споживання та кладуть невикористану суму у банк, то можна сказати, що вони:

а) заощаджують, але не інвестують;

б) інвестують, але не зберігають;

в) не зберігають і не інвестують;

г) і зберігають, і інвестують.

18. Точка "порогового рівня" функції індивідуального споживання – це точка, у якій:

а) заощадження дорівнюють доходу;

б) доход дорівнює споживанню;

в) заощадження дорівнюють споживанню;

г) споживання дорівнює інвестиціям.

19. Що з переліченого відображає зростання автономних витрат:

а) зміщення кривої споживчої функції догори;

б) зростання інвестицій у міру зростання ЧНП;

в) рух вздовж кривої споживчої функції догори;

г) рух вздовж кривої споживчої функції униз.

20. Якщо обсяг доходу кінцевого використання у данії країні збільшиться, то:

а) середня схильність до споживання і до заощадження зросте;

б) середня схильність до споживання підвищиться, а до заощадження впаде;

в) середня схильність до споживання впаде, а до заощадження підвищиться;

г) середня схильність до споживання і до заощадження впаде.

21. Згідно з кейнсіанською теорією, рівень виробництва визначається величиною сукупного попиту. Це означає, що:

а) попит на гроші змушує підприємців виробляти товари і послуги;

б) підприємці намагаються розширити виробництво до рівня повної зайнятості;

в) обсяг виробництва, який підприємці будуть виробляти, буде визначатися попитом, який на нього пред'являється;

г) вірні відповіді a, в.

22. Згідно "парадоксу заощадливості", бажання зберегти при кожному рівні доходу викличе:

а) зміщення кривої споживання вниз;

б) зменшення рівноважного рівня національного доходу і виробництва;

в) зміщення кривої заощаджень вгору;

г) вірні відповіді a, б, в.

23. Якщо в економіці збалансовані вироблений і реалізований ВНП, то:

а) сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції;

б) "ін'єкції" дорівнюють "вилученням";

в) економіка функціонує при повній зайнятості і стабільних цінах;

г) вірні відповіді a, б.24. Зростання сукупного попиту призведе до зростання рівноважного ВНП і рівня цін, якщо зміщення сукупного попиту відбувається на :

а) кейнсіанському відрізку кривої AS;

б) проміжному відрізку кривої AS;

в) класичному відрізку кривої AS;

г) кейнсіанському та проміжному відрізках кривої AS.

25. Рівноважний рівень ВНП досягається у тому випадку, якщо фактичні заощадження та інвестиції не співпадають з плановим їх рівнем.

а) вірно;

б) невірно;

в) неможливо визначити однозначно.

26. Неконкурентність та невиключеність зі споживання є характеристиками:

а) нормальних товарів;

б) дефіцитних товарів;

в) недоброякісних товарів;


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал