Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Затверджено на засіданні кафедри російської філології


 
 


протокол № 9 від 4 квітня 2012 р.

Зав. кафедри ______ І.Я. Павленко Екзаменатор _________ доц. Темна О.В.

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Запорізький національний університет форма № У – 5. 09

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.030502 – “російська мова та література” Семестр VIII

Навчальний предмет Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

 
 


1. Художня своєрідність п’єси С. Беккета «Чекаючи на Годо».

2. Постмодернізм у літературі 2 пол. 20 ст.: часові межі, характер співвідношення термінів «модернізм»/ «постмодернізм», передумови виникнення, філософська платформа.

Затверджено на засіданні кафедри російської філології

 
 


протокол № 9 від 4 квітня 2012 р.

Зав. кафедри ________ І.Я. Павленко Екзаменатор _________ доц. Темна О.В.

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)


 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.