Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Іі. Основна частина


2.1. Порядок висвітлення теоретичного питання

1. Для здійснення досліджень потрібно використовувати інформацію з наукових журналів або вісників, монографій, довідників, періодичної літератури; намагатись уникати подання інформації з підручників, посібників та іншої навчальної літератури.

2. Обов’язково відокремлювати цитати від власних думок. Цитата, яка наводиться з літературного джерела, береться в лапки. Після цитати в квадратних дужках вказується номер літературного джерела з загального списку і номери сторінок, на яких міститься цитата. Коли цитату взято з INTERNETу, то вказується повна адреса INTERNET-сторінки.

Наприклад

Текст …«Я знаю лише одне, що нічого не знаю» [15, с. 56].

3. Коли зроблено докладний огляд літературних джерел, а обсяг роботи не дозволяє навести всі цитати, бажано у списку використаної літератури вказати назву літературного джерела і номери сторінок на яких міститься цитата.

4. Якщо даються визначення термінів, то бажано їх виділяти (підкреслювати, виділяти жирним шрифтом, іншим кольором тощо).

5. Всі ілюстрації (схеми, діаграми, графіки) іменуються рисунками та нумеруються послідовно в рамках розділу арабськими цифрами.

Наприклад

Рисунок 1.2 - (другий рисунок першого розділу).

Рисунки повинні розміщуватися відразу після звернення до них автора в тексті роботи.

6. Цифровий матеріал, розміщений у контрольній роботі, рекомендується оформляти у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яка вказується після слова «Таблиця». Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті.

Наприклад

Дивися таблицю 3.2 (означає - друга таблиця в третьому розділі).

7. Інформація про книги, інші видання, повинна включати прізвище та ініціали автора, назву, найменування видавництва (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінку на який розміщена стаття. Літературні джерела вказуються мовою оригіналу.

Наприклад

1. …

2. Гавриленко І.М., Скідін О.Л. Соціологія освіти. Навчальний посібник. – Запоріжжя: «ЭТТА-ПРЕСС», 1998. – 396 с.

3. …

8. Робота заслуговуватиме найвищої оцінки в тому випадку, коли обсяг наведених цитат (рисунків, таблиць, моделей) приблизно становитиме не менше 5 сторінок друкованого тексту, або ж наведено не менше 10 цитат (допускається наводити декілька цитат з одного літературного джерела). Альтернативним варіантом може бути наведення 1-2 наукових публікацій у повному обсязі (з газет, журналів або ж електронних журналів INTERNET), які повністю висвітлюють якусь із поставлених проблем.

 © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.