Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Айтымды, қайтымсыз процесстердің жұмысы мен жылуы.
Екінші заңның аналитикалық өрнегі қайтымды процестегі жұмыс

бWқайт. > бWқ-з, бQқ-ы > бQқ-з, бQқ-з/Т > бQқ-з /Е және dS > бQқ-з /Т.

 

Математика түрінде жалпы энтропия dS > бQ /Т (9)

= қайтымды процесстер үшін

= қайтымсыз процесстер үшін

Энтропия күй функциясы, сондықтан

ΔS = Sсоң. – Sбаст. (10)

бQ = du + pdv

TdS ≥ du + pdv TdS ≥ du + бW (11) Термодинамика 1 және 2 заңын біріктіріп көрсететін теңдеу.

3.Энтропия. Энтропия өзгерісін есептеу. Планк постулаты. Заттың абсолюттік энтропиясын есептеу.

Энтропия. Қайтымды процестердегі кез келген циклдер үшін келтірілген жылулар қосындысы нөлге тең:

Мұндағы Qқ- қайтымды процесс жылуы.

Тұйықталған контур бойынша алынған интеграл нөлге тең болса, онда ол интегралданған айнымалының функциясы болады. Осы математикалық қағиданы химия ұғымына аударса, теңдеудегі функция энтропия болады:

dS=

Бұл теңдеу- термодинамиканың екінші заңының математикалық өрнегі.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал