Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


комунікаційного туризму


 

94. Для яких регіонів України найбільш характерна наявність бальнеологічних ресурсів:

АР Крим, Одеської і Закарпатської областей;

 

95. Нафта належить до основного:

входить і до складу експорту, і до складу імпорту;

 

96. Регіональна економіка – це:

наука, яка вивчає розвиток та розміщення продуктивних сил, соціально-економічні процеси та території країни і її регіонів з врахуванням природно-ресурсного потенціалу;

97. Економіка регіонів – це:

наука, яка вивчає особливості розвитку економіки країни в межах окремих регіонів;

98. Знайдіть приклад застосування нормативного методу в регіональній економіці:

планування стратегічних запасів сільгосппродукції в Одеській області.

 

99. Знайдіть приклад застосування картографічного методу в регіональній економіці:

вивчення наслідків просторових трансформаційних процесів;

100. Методи, які використовує регіональна економіка для дослідження:

картографічні;

 

101. Який з зазначених методів не відноситься до сфери регіональної науки?

метод дисоціації;

102. Які основні моделі оцінки змін у часі використовуються в процесі GIS-аналізу?

тенденція, цикл, період;

103. Тенденція в GIS-аналізі – це:

зміни, що повторюються за певний тривалий період часу;

104. SWOT-аналіз передбачає оцінку:

Сильних та слабких сторін, можливостей та загроз.

 

105. Що вивчає регіональна економіка?

просторовий аспект суспільного виробництва ;

 

106. До загроз у SWOT-аналізі відноситься:

відплив трудових ресурсів за кордон;

107. До можливостей у SWOT-аналізі відноситься:

експорт товарів через порти;

 

108. Знайдіть приклад застосування програмно-цільового методу в регіональній економіці:

прийняття міською радою «Програми благоустрою зеленої зони»;

 

109. Знайдіть приклад застосування статистичного методу в регіональній економіці:

Вивчення динаміки народжуваності.

 

110. Який тип економічних законів наведено невірно?

конкретні;

 

111. Закон економії часу відноситься до:

Прогресивних економічних законів.

 

112. Закон територіального зростання виробництва передбачає:

Обґрунтування напрямів розвитку регіонів в системі загальнодержавного поділу праці.

 

113. Закономірність ринкової кон’юнктури передбачає:

кількісне і якісне співвідношення попиту і пропозиції;

 

114. Принципи – це:

це основні стратегічні напрямки розвитку економіки на даний час в означеній країні або регіоні;

 

115. Знайдіть приклад використання принципу раціонального розміщення виробництва:

наближення енергомістких галузей до джерел палива;

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал