Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тақырып. Экономикалық теорияның пәні мен әдісі. Экономикалық теорияның қоғам дамуындағы орны мен рөлі.


 

$$$ 1

Саяси экономия ұғымының ғылыми айналымға тұңғыш еңгізді:

A) Франсуа Кенэ;

B) Жан Батист Кольбер;

C) Антуан де Монкретьен;

D) Буагильбер;

E) К.Маркс.

 

$$$ 2

Экономикалық теорияның пәні болады:

A) шектелмеген тұтынушылықты оқыту;

B) шектелген ресурстарды оқыту;

C) өндіріс, бөлу, айырбас және материалдық игілікті тұтыну;

D) шектелмеген тұтынушылықты қанағаттандыру үшін шектелген ресурстарды пайдалану;

E) экономикалық агенттердің қызметтерін оқыту.

 

$$$ 3

Экономикалық теория зерттейді:

A) адамның табиғатқа, затқа қатынасын;

B) адамның қоғамға қатынасын;

C) өндіргіш кұштерге қатынасын;

D) қоғамдық өндірістегі адамдар арасындағы қатынастарды;

E) адамдардың қарым-қатынастарын.

 

$$$ 4

Экономикалық теория қандай ең басты қатынастар жүйесін зерттейді:

A) техника – экономикалық;

B) әлеуметтік – экономикалық;

C) ұйымдық - құқылық;

D) этикалық - эстетикалық;

E) саяси.

 

$$$ 5

Аталған қатынастардың қайсысы әлеуметтік-экономикалық типіне жатады:

A) экономиканы ұйымдастыру қатынастары;

B) адамның табиғатқа қатынасы;

C) меншік қатынастары;

D) еңбектің бөлінісі мен кооперациясы;

Е) техника, технология қондыру қатынастары..

 

$$$ 6

Қандай мүдде басқаларға қарағанда маңызды және шешуші болып саналады:

A) материалдық;

B) құқықтық;

C) рухани;

D) нарықтық;

E) саяси.

 

$$$ 7

Анализ тәсілі немен сипатталады:

A) экономикалық құбылыстарды құратын жай элементтерге бөлу;

B) бөліктерді табиғи тұтастыққа біріктіру;

C) жалпы ережелерді логикалық жолмен;

D) ғылыми негіздеу;

E) нақтылықты негіздеу.

 

$$$ 8

Синтез тәсілі қалай сипатталады:

A) жекелеген бөліктерін табиғи тұтастыққа біріктіріп, олардың өзара әрекетін зерттейді;

B) жалпының негізінде жекелеген жағдайларды дәлелдеу;C) эксперименттер жүргізу;

D) құбылыстың жеке жақтарын көрсету;

E) ғылыми абстракция.

 

$$$ 9

Экономикалық жүйедегі жұмыссыздық және бағаның жалпы деңгейі оқытатын курс:

A) микроэкономика;

B) макроэкономика;

C) менеджмент;

D) халықаралық қаржы;

E) маркетинг.

 

$$$ 10

Жекеден жалпыға қорытынды шығаруға негізделген тану әдісі – бұл:

A) экстраполяция;

B) индукция;

C) абстракция;

D) дедукция;

E) логика.

 

$$$ 11

Экономикалық теория тек … оқу үшін жарамды:

A) нарықты экономиканы;

B) жоспарлы экономиканы;

C) дәстүрлі экономиканы;

D) аралас экономиканы.

E) барлық экономикалық жүйелерді;

 

$$$ 12

Экономикалық құбылыстар арасындағы тұрақты қайталанатын байланыстар – бұл:

A) экономикалық теорияның пәні;

B) экономикалық заң;

C) экономикалық категория;

D) экономикалық саясат;

E) экономикалық ойлау.

 

$$$ 13

Табиғат пен қоғам заңдылықтарының ұқсастығы:

A) объективті қасиетке ие;

B) адам қызметіне тәуелді емес;

C) адамдардың экономикалық қызметі арқылы анықталады;

D) тарихи өтпелі қасиетке ие;

E) мәңгілік болып табылады. 

$$$ 14

Экономикалық категория дегеніміз:

A) өндірістік қатынастардың маңызды қырларын білдіретін ғылыми ұғымдар;

B) себеп-салдар байланыстар;

C) үстірт пайымдаулар;

D) саяси-құқықтық байланыстар;

E) моральдық-этикалық байланыстар.

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.023 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал