Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Коннектор
Стрижень з анкерними кінцівками і антикорозійним захистом, який служить для перев'язки несучої частини стіни з опорядженням із цегли ярусної кладки у межах кожного ярусу

3.22 консольні бетонні пояси

Бетонний пояс, який спирається на несучу частину стіни і забезпечує розміщення на ній теплоізоляційного та опоряджувального шару

3.23 опоряджувальні індустріальні елементи

Визначені у збірній системі тонкостінні елементи опоряджувального захисного шару у вигляді плит, плиток, панелей, касет, сайдингу тощо, що виготовлені з металу, каменю, кераміки або інших фасадних матеріалів

3.24 світлопрозорий опоряджувальний шар

Опоряджувальний захисний шар у вигляді виробів зі скла, призначений для захисту збірної системи від атмосферних впливів і реалізації проектного архітектурного рішення відповідно до вимог будівельного паспорта фасаду

3.25 суцільний світлопрозорий фасад

Збірна система, що складається тільки зі світлопрозорих елементів та конструкцій їх кріплення

3.26 комбінований світлопрозорий фасад

Збірна система зі світлопрозорим опоряджувальним захисним шаром по всій площі фасаду, що складається з прозорих та непрозорих з боку приміщень елементів та ділянок зовнішніх стін

3.27 світлопрозорий елемент

Елемент збірної системи, виконаний у вигляді склопакетів, вікон, вітражів тощо

3.28 непрозорий елемент комбінованого світлопрозорого фасаду

Елемент збірної системи, виконаний у вигляді багатошарової панелі з теплоізоляційним шаром із плитних матеріалів, внутрішнім опоряджувальним шаром із кам'яних, металевих або інших будівельних матеріалів та зовнішнім опоряджувальним шаром із виробів зі скла

3.29 коефіцієнт термічної однорідності

Відношення приведеного опору теплопередачі конструкції до опору теплопередачі основного поля конструкції

4 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ КОНСТРУКТИВНІ ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ

4.1 Конструкції фасадної теплоізоляції зовнішніх стін будинків являють собою комплект, який складається з набору виробів, що з'єднуються у збірну систему під час монтажу споруди. Комплект представляється на ринку і може бути придбаний однією покупкою в одного постачальника. Комплект повинен мати характеристики, які дозволяють споруді після її встановлення забезпечувати необхідні енергетичні показники та показники безпеки під час експлуатації.

4.2 Збірна система складається з несучої частини зовнішньої стіни та конструкції теплоізоляції, яка розміщується на зовнішній поверхні стіни та включає такі вироби та компоненти, як шар теплової ізоляції, опоряджувальний шар, засоби їх кріплення на несучій частині. Перелік, тип і склад виробів і компонентів є строго фіксованим у комплекті, а їх кількість може змінюватися відповідно до конкретного об'єкта застосування.4.3 Вимоги до збірної системи встановлюються цими Нормами, а також вимогами ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36 та технічних умов у залежності від конструктивних класів комплектів.

4.4 Класифікація збірних систем за конструктивними рішеннями приймається відповідно до ДСТУ Б В.2.6-34.

4.5 У залежності від конструктивного рішення застосовують збірні системи з опорядженням:

- штукатурками або дрібноштучними елементами (клас А);

- цеглою або стіновими каменями (клас Б);

- індустріальними елементами (клас В);

- прозорими елементами (клас Г).

4.6 Конструктивні схеми збірних систем відповідно до конструктивних класів наведено в додатках А, Б, В, Г.

4.7 При проектуванні збірних систем слід враховувати конструктивно-технологічні особливості їх застосування та експлуатації.

4.7.1 Збірні системи з опорядженням штукатурками або дрібноштучними виробами (клас А) виконуються з тепловою ізоляцією, що закріплюється на несучій частині стіни, з нанесенням опоряджувального шару на поверхню шару теплової ізоляції. Комплект складається з клейових матеріалів, теплоізоляційного матеріалу, механічних засобів кріплення теплової ізоляції, армувальної сітки, опоряджувального покриття.

4.7.2 Збірні системи з опорядженням цеглою або стіновими каменями (клас Б) виконуються з самонесучою тепловою ізоляцією в межах поверху або ярусу, яка встановлюється на консольні залізобетонні пояси (або монолітні обв'язувальні пояси для сейсмічних районів) з повітряним прошарком між її зовнішньою поверхнею та захисним шаром з цегли або стінових каменів. Комплект складається з теплоізоляційного шару, опоряджувального захисного шару з цегли або стінового каменю, коннекторів з антикорозійним захисним покриттям або зі скловолокнистих стрижнів, фіксаторів теплоізоляційного шару, дискретних кронштейнів із нержавіючої сталі.4.7.3 Збірні системи з опорядженням індустріальними елементами (клас В) виконуються з тепловою ізоляцією, що навішена на несучу частину стіни з утворенням вентильованого повітряного прошарку між її зовнішньою поверхнею та опоряджувальним шаром. Комплект складається з теплової ізоляції, повітрозахисного шару, опоряджувального зовнішнього захисного шару з непрозорих тонкостінних елементів індустріального виготовлення; кріпильного каркаса, до складу якого входять несучі та з'єднувальні елементи, кронштейни, напрямні вироби; елементів кріплення тепло- і повітрозахисних шарів; елементів примикання до будівельних конструкцій будинку.

4.7.4 Збірні системи з опорядженням прозорими елементами (клас Г) виконуються з тепловою ізоляцією, що може бути навішеною або самонесучою в межах поверху або ярусу, яка встановлюється з повітряним прошарком між її зовнішньою поверхнею та захисним світлопрозорим шаром. Комплект складається зі світлопрозорих елементів; несучого каркаса, до складу якого входять стояки, ригелі, елементи кріплення; непрозорих з боку приміщення елементів із тепловою ізоляцією.

4.8 Для кожної збірної системи, що передбачається для застосування, визначається конструктивний клас, підклас, марка або тип виробів і компонентів згідно з 4.7 із перевіркою експлуатаційних показників відповідно до вимог цих Норм та вимог ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36. Зміна марок та типів компонентів комплекту (теплоізоляційного шару, опоряджувального шару, арматурної сітки, елементів кріплення тощо) потребує перевіряння збірної системи в цілому за теплотехнічними показниками, характеристиками несучої здатності, довговічності.

5 ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

5.1 Безпека життя та здоров'я людини і захист довкілля повинні забезпечуватися під час проектування збірної системи за вимогами ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.1-12, ДБН В.2.6-31, ДБН В.1.4-0.01, ДСП 201, ДГН 6.6.1-6.5.001, ДБН В. 2.2-9, ДБН В. 2.2-15, СНиП ІІ-12, СНиП 2.01.15. Безпека експлуатації будинків із застосуванням фасадної теплоізоляції повинна забезпечуватися виконанням вимог цих Норм та стандартів залежно від конструктивного рішення системи теплоізоляції.

5.2 Довговічність конструкцій фасадної теплоізоляції повинна забезпечуватися за рахунок застосування матеріалів, що відповідають вимогам щодо стійкості (морозостійкість, вологостійкість, біостійкість, корозійна стійкість, стійкість до впливу високих температур, циклічних температурних коливань та інших руйнівних впливів навколишнього середовища).

Конструкції фасадної теплоізоляції повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-1, ДБН В. 1.1-12, СНиП 2.01.15 щодо забезпечення несучої здатності елементів кріпильного каркаса протягом зазначеного нормами часу експлуатації.

5.3 Конструкції фасадної теплоізоляції повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7, а також наступним положенням:

5.3.1 При застосуванні матеріалів теплової ізоляції та опоряджувального шару групи горючості НГ згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7 системи можуть застосовуватися для будинків з умовною висотою Н ≤ 73,5 м без обмежень.

5.3.2 Конструкції з шаром теплової ізоляції груп горючості Г1, Г2 та опоряджувальним шаром із матеріалів, які відносяться до груп горючості Г1, Г2 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7, можуть застосовуватися тільки для будинків з умовною висотою Н ≤ 15 м за винятком будинків дитячих дошкільних закладів, навчальних, лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10 та будинків І ступеня вогнестійкості, а також для будинків II та III ступенів вогнестійкості при застосуванні опоряджувального шару з матеріалів, які відносяться до групи горючості Г2.

5.3.3 Конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою або дрібноштучними виробами (клас А) при застосуванні теплової ізоляції груп горючості Г1, Г2 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7 та штукатурки або дрібноштучних виробів із негорючих матеріалів та матеріалів Г1 можуть застосовуватися для багатоповерхових будинків з умовною висотою Н ≤ 26,5 м за винятком дитячих дошкільних закладів, навчальних закладів та лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10 та будинків І ступеня вогнестійкості, будинків II та III ступенів вогнестійкості культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля. При умовній висоті понад Н > 15 м обов'язкове виконання поясів через кожні три поверхи та обрамлення віконних та балконних прорізів тепловою ізоляцією із негорючих матеріалів завширшки не менше двох товщин використаної ізоляції.

5.3.4 Конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням індустріальними елементами (клас В) з шаром теплової ізоляції із негорючих мінераловатних плит та з личкувальним шаром групи горючості Г1 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7 можуть застосовуватися для багатоповерхових будинків з умовною висотою Н ≤ 26,5 м за винятком будинків дитячих дошкільних закладів, навчальних, лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10 та будинків І ступеня вогнестійкості, будинків II та III ступенів вогнестійкості культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля.

5.3.5 Конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням цеглою або стіновими каменями (клас Б) та конструкції з опорядженням прозорими елементами (клас Г) при застосуванні теплової ізоляції групи горючості Г1 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7 можуть застосовуватися для багатоповерхових будинків з умовною висотою Н ≤ 26,5 м за винятком дитячих дошкільних закладів, навчальних закладів та лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10 та будинків І, II та III ступенів вогнестійкості культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля. При умовній висоті понад Н > 15 м обов'язкове виконання поясів через кожні три поверхи та обрамлення віконних та балконних прорізів тепловою ізоляцією із негорючих матеріалів завширшки не менше двох товщин використаної ізоляції.

5.3.6 Обмеження, що встановлені 5.3.2 щодо застосування горючих матеріалів у конструкціях фасадної теплоізоляції, не розповсюджуються на одноквартирні житлові будинки V ступеня вогнестійкості згідно з ДБН В.2.2-15.

5.3.7 Висота будинків та дозволені до застосування в конструкціях теплоізоляційні та опоряджувальні матеріали в залежності від групи їх горючості наведені в таблиці 1. Обмеження по висоті приймаються згідно з 5.3.1 - 5.3.5.

Таблиця 1 - Застосування конструкцій фасадної теплоізоляції в залежності від їх класу, висотності будинків та горючості матеріалів теплоізоляційного та опоряджувального шарів

Клас збірної системи Умовна висота будинків Н, м Група горючості теплоізоляційного матеріалу Група горючості опоряджувального матеріалу
НГ Г1 Г2 НГ Г1 Г2
А Н≤15 + + +   + 1) + 1)*
15<Н≤26,5 + + + + + 1)  
26,5<Н≤73,5 +     +    
Б Н≤15 + + + +    
15<Н≤26,5 + +   +    
26,5<Н≤73,5 +     +    
В Н≤15 + + +   + 1) + 1)*
15<Н≤26,5 +     + + 1)  
26,5<Н≤73,5 +     +    
Г Н≤15 + + + +    
15<Н≤26,5 + +   +    
26,5<Н≤73,5 +     +    

Продовження таблиці 1

“+” означає можливість застосування 1) з урахуванням вимог п.5.3 * - за умови погодження з органами державного пожежного нагляду

5.4 Проектування елементів кріпильного каркаса конструкцій фасадної теплоізоляції має здійснюватися так, щоб їх механічний опір та стійкість забезпечували сприйняття навантажень згідно з вимогами ДБН В. 1.2-2, ДСТУ Б В.1.2-3.

На будівельних об'єктах з умовною висотою понад Н > 73,5 м та на об'єктах експериментального будівництва збірні системи допускається використовувати на основі обґрунтування, погодженого у встановленому порядку.

5.5 Клас енергетичної ефективності будинків із зовнішніми стінами з фасадною теплоізоляцією встановлюється та забезпечується при проектуванні будинків за вимогами ДБН В.2.6-31.

5.6 Показники світлопрозорих елементів збірних систем повинні забезпечувати вимоги ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.5-28, ДБН В.2.6-31, ДСТУ Б В.2-7-107, ДСТУ Б В.2.6-23, СН 205 за показниками приведеного опору теплопередачі, температур внутрішньої поверхні та температурного перепаду при розрахункових температурах навколишнього середовища, повітропроникності, індекса ізоляції повітряного шуму, коефіцієнта направленого пропускання світла, інсоляції та природного освітлення приміщень.

5.7 Емісія шкідливих хімічних речовин в атмосферне повітря від матеріалів, що використовуються в конструкціях фасадної теплоізоляції, не повинна перевищувати гранично-допустимих концентрацій (ГДК) згідно з вимогами СанПіН 6027 А, ДСП 201.

5.8 Матеріали, що використовуються в конструкціях фасадної теплоізоляції, повинні відповідати вимогам ДГН 6.6.1.-6.5.001, ДБН В.1.4-0.01, ДБН В.1.4-1.01 та мати позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

6 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА СКЛАДУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1 Проектна документація на об'єкт із застосуванням збірних систем розробляється на підставі завдання на проектування, що затверджується замовником.

6.2 Технічне завдання на проектування повинно включати такі вихідні дані:

- архітектурні креслення фасадів будинку з вимогами до фактури, кольору личкування;

- креслення архітектурних деталей (карнизів, віконних обрамлень тощо);

- дані про значення допустимих навантажень на стіни будинку;

- клас енергетичної ефективності будинку;

- для будинків, що підлягають реконструкції, додається акт обстеження зовнішніх стін з оцінкою їх технічного стану (характеристиками несучої здатності, показників відхилень від вертикальної поверхні, стану поверхні тощо), обмірні креслення зовнішніх стін із вузлами примикань до інших зовнішніх елементів

6.3 Під час проектування збірної системи обов'язковим є проведення розрахунків несучої здатності конструкцій збірної системи, теплотехнічних показників та тепловологісного стану збірної системи.

6.4 Визначення несучої здатності конструкцій

6.4.1 Несуча здатність конструкцій кріпильного каркаса фасадної теплоізоляції визначається відповідно до вимог СНиП ІІ-22, СНиП ІІ-23, СНиП 2.03.06, розрахунки здійснюються на навантаження і впливи їх сполучення згідно з ДБН В.1.2-2.

Клас відповідальності збірної системи повинен відповідати класу відповідальності будівлі згідно з ГОСТ 27751.

6.4.1.1 При розрахунках слід враховувати такі навантаження і впливи:

- власну вагу шару теплоізоляції та опорядження згідно з проектом;

- вітрові навантаження;

- навантаження від обледеніння опоряджувального шару (для конструкцій з вентильованим повітряним прошарком - двостороннє обледеніння);

- температурні деформації і впливи кліматичних факторів;

- сейсмічні та деформаційні навантаження.

6.4.1.2 Вимоги до фізико-технічних показників встановлюються залежно від конструктивного класу збірної системи згідно з ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36.

6.4.1.3 Несуча здатність елементів кріпильного каркаса фасадної теплоізоляції (металевих профілів, анкерних елементів та дюбелів, стикових з'єднань профілів між собою, їх кріплень до основних несучих конструкцій будинку) оцінюється розрахунками за двома групами граничних станів від розрахункових сполучень навантажень, вказаних у 6.4.1.1.

6.4.1.4 При проектуванні конструкцій фасадної теплоізоляції на горизонтальних, похилих та викривлених поверхнях фасадів слід передбачати заходи щодо запобігання впливу на ці поверхні природних і технологічних осадів, які можуть призводити до додаткових механічних навантажень на конструкцію стіни.

6.4.2 У сейсмічне небезпечних районах у збірних системах із світлопрозорим опоряджувальним шаром (клас Г) необхідно застосовувати ламіновані стекла "триплекс", а також передбачити проміжки між торцями стекол та кріпильного каркаса для компенсування деформацій внаслідок сейсмічного впливу.

6.5 Визначення теплотехнічних показників конструкцій

6.5.1 Теплотехнічні показники збірної системи оцінюються згідно з ДБН В 2.6-31.

6.5.2 Тепловологісний стан збірної системи оцінюється відповідно до розділу 6 ДБН В 2.6-31. Вибір матеріалів складових шарів фасадної теплоізоляції, визначення їх конструктивних параметрів здійснюється залежно від матеріалу та конструкції несучої частини стіни, температурної зони експлуатації будинку, експлуатаційного тепловологісного режиму приміщень будинку та зовнішнього середовища так, щоб у товщі збірної системи не відбувалося конденсації вологи при розрахункових тепловологісних параметрах внутрішнього та зовнішнього середовища.

6.5.3 Для конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком (класу В, Г) з використанням горизонтальних елементів кріпильного каркаса з комбінованою конструкцією кріпильного каркаса при поповерховому чи ярусному розділенні повітряного прошарку для забезпечення руху повітря в вентильованому повітряному прошарку в горизонтальних елементах слід передбачати отвори, розмір яких визначається на підставі розрахунків повітрообміну в прошарку.

Товщину вентильованого прошарку, розділеного на яруси, та габарити вентиляційних отворів визначають за розрахунком повітрообміну для кожного ярусу окремо.

Допускається приймати геометричні розміри вентиляційних отворів за вимогами технічних умов на конструкції фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком.

При відхиленні геометричних розмірів вентиляційних отворів, товщини повітряного прошарку від вимог чинних нормативних документів або технічних умов конструкція теплоізоляції може використовуватися тільки за наявності експериментально обґрунтованого підтвердження виконання умови п.6.5.2.

6.5.4 Коефіцієнт термічної однорідності збірних систем не повинен бути менше ніж 0,7.

6.6 Збірні системи повинні забезпечувати ізоляцію повітряного шуму відповідно до вимог СНиП ІІ-12 та СН 3077.

6.6.1 Конструкції фасадної теплоізоляції не повинні створювати шумових ефектів за весь період експлуатації будинків.

6.7 Конструктивні рішення парапетів, стиків, укосів, відливів, а також вікон, дверей повинні забезпечувати запобігання замочуванню теплоізоляційного шару.

6.7.1 За наявності деформативних швів у штукатурному шарі збірних систем класу А конструкція швів повинна виключати можливість проникнення вологи в шар теплової ізоляції.

6.7.2 При використанні самонесучої теплової ізоляції в межах поверху або ярусу необхідно проведення розрахунку міцності матеріалу шару теплової ізоляції в нижній частині поверху або ярусу на довготривале навантаження від власної ваги.

6.7.3 Опорні елементи для опоряджувального шару збірних систем класу Б можуть бути у вигляді залізобетонних теплоізольованих консолей для несучих та самонесучих стін будинку; металевих кронштейнів із нержавіючої сталі для навісних зовнішніх стін каркасно-монолітних будинків.

6.7.4 Декоративні елементи фасаду (карнизи, пілястри тощо) необхідно виготовляти із легких матеріалів для мінімізації навантажень на конструкції фасадної теплоізоляції. Кріплення декоративних елементів повинно вибиратися з урахуванням вимоги 6.5.4.

6.8 Конструкції систем теплоізоляції повинні відповідати вимогам пожежної безпеки відповідно до ДБН В.1.1-7 та 5.3 цих норм.

6.8.1 При застосуванні конструкцій фасадної теплоізоляції з опорядженням індустріальними та світлопрозорими елементами під опоряджувальним шаром по всьому периметру віконних і дверних прорізів фасаду повинні встановлюватися захисні козирки-екрани з оцинкованої сталі завтовшки не менше ніж 0,55 мм або з інших негорючих матеріалів. Екрани повинні розташовуватися перпендикулярно до основної площини фасаду на відстані не менше ніж 70 мм від відповідного укосу прорізу, на всю ширину повітряного прошарку.

6.8.2 Над виходами з будинку повинні бути споруджені захисні навіси з негорючих матеріалів із вильотом від фасаду не менше ніж 1,2 м при висоті будинку до 15 м і не менше ніж 2,0 м при висоті будинку понад 15 м.

6.8.3 Допускається застосування конструкцій класу А з опорядженням штукатуркою з горючою тепловою ізоляцією згідно з 5.3.2 для будинків з умовною висотою Н > 15 м за умови, якщо вона не поширює вогню. Здатність системи поширювати вогонь по фасаду оцінюють за результатами натурних вогневих випробувань, які проводяться до початку будівельно-монтажних робіт.

6.9 Проектну документацію на збірні системи необхідно розробляти відповідно до вимог ДБН А.2.2-3, ДСТУ Б А.2.4-4, вона має складатися з таких документів:

- технічного завдання на розроблення спеціальної частини проекту, затвердженого замовником;

- креслень фасадів будинку з усіма архітектурними деталями і вузлами з зазначенням кольорового рішення фасаду та його окремих елементів;

- креслень конструкцій фасадної теплоізоляції з переліком усіх складових елементів із зазначенням їх марок, нормативних фізико-механічних характеристик та показників теплоізоляційного матеріалу, що використовують у даному проекті з зазначенням його марки, товщини, розрахункового терміну ефективної експлуатації;

- конструктивних рішень кріплення конструкцій фасадної теплоізоляції до несучої частини стін, примикань до елементів фасаду (вертикальних та горизонтальних уступів, колон, прорізів вікон та балконних дверей, лоджій, цоколів, парапетів, карнизів тощо) із специфікацією всіх необхідних матеріалів та виробів, перелік прихованих робіт, що підлягають прийманню за відповідними актами;

- основних техніко-економічних показників та гарантійного терміну експлуатації конструкцій фасадної теплоізоляції;

- результатів розрахунків міцності несучих елементів каркаса із зазначенням навантажень для випробувань кріпильних елементів;

- результатів розрахунків теплотехнічних показників збірної системи;

- результатів розрахунків енергетичної ефективності будинку;

- регламенту експлуатації з обмеженням, забороною чи технічними рішеннями установки і закріплення на стіні навісних пристроїв;

- висновку про технічний стан будинків, що підлягають реконструкції, в якому наводяться дані про стан поверхні фасаду, результати випробувань зусиль вириву зі стіни дюбелів, дані геодезичної зйомки фасадів із фактичними значеннями відхилень їх ділянок від вертикальної площини, а також фактичні теплотехнічні показники існуючих зовнішніх стін;

- проекту організації будівництва (ПОБ) зі схемами монтажу елементів конструкцій фасадної теплоізоляції з прив'язкою до всіх елементів фасаду, а при застосуванні конструкцій фасадної теплоізоляції різних конструктивних класів - зони сполучень конструкцій.

У проекті на збірну систему наводяться спосіб кріплення теплоізоляційного матеріалу до несучої частини стіни, номенклатура кріпильних елементів, схеми їх встановлення. Спосіб кріплення опоряджувального шару повинен забезпечувати надійність вузлів кріплення, виключення вібрацій елементів та ослаблення монтажних з'єднань у процесі експлуатації.

6.10 Термін служби конструкцій кріпильного каркаса встановлюється у проекті згідно з технічним завданням на проектування, але не менше ніж 30 років для будинків нормального рівня відповідальності згідно з ГОСТ 27751.

Термін розрахункової ефективної експлуатації теплоізоляційного матеріалу повинен складати не менше розрахункового терміну експлуатації збірної системи, але у всіх випадках не менше ніж 25 років.

7 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБІРНИХ СИСТЕМ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА ТА ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРИДАТНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ТА КОМПЛЕКТІВ

7.1 На об'єктах будівництва можуть використовуватися збірні системи та конструкції фасадної теплоізоляції, які мають підтвердження придатності для застосування відповідно до вимог цих Норм, нормативних документів, що встановлюють вимоги залежно від конструктивного рішення систем теплоізоляції, та чинних Норм, що встановлюють правила безпеки експлуатації будинків.

7.2Висновки про підтвердження придатності для застосування конструкцій фасадної теплоізоляції та рекомендації до їх експлуатації складаються на підставі:

- проектної документації відповідно до розділу 6.9 цих Норм;

- результатів випробувань теплотехнічних показників збірної системи та оцінки відповідності вимогам ДБН В 2.6-31;

- результатів випробувань несучої здатності конструкцій фасадної теплоізоляції з оцінкою їх відповідності чинним нормам;

- розрахунків на відповідність вимогам за вітровим навантаженням, температурними деформаціями з урахуванням поверховості, сейсмічності місцезнаходження будинків, складних інженерно-геологічних умов;

- результатів розрахункової оцінки терміну ефективної експлуатації теплоізоляції;

- результатів визначення горючості матеріалів шару теплової ізоляції та здатності системи не поширювати вогонь по фасаду (згідно з 6.8.3);

- результатів оцінки санітарно-гігієнічних показників всіх складових елементів збірних систем.

8 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ КОНСТРУКЦІЙ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1 Монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції здійснюють після завершення зведення та перевірки якості несучої частини зовнішніх стін на всьому об'єкті, де монтується фасадна теплоізоляція. Не допускається суміщати монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції на одній вертикальній ділянці з монтажем конструкцій несучої частини.

8.2 До початку монтажних робіт проводять обстеження зовнішньої поверхні несучої частини стін, покрівлі і цоколя будинку та визначають:

- відхилення від вертикалі в межах поверху та будівлі в цілому несучої частини стіни шляхом геодезичних вимірювань;

- наявність пошкоджень у стінах і цоколі, місцях з'єднання цоколя і стін, місцях прилягання віконних і дверних блоків;

- наявність нерівностей на поверхні стін і цоколя завглибшки або заввишки понад 10 мм;

- наявність пошкоджень покрівлі в місцях прилягання її до стінових конструкцій;

- наявність, характер та розміри забруднення на зовнішній поверхні несучої частини стін.

За результатами обстежень складають акт, визначають обсяги робіт щодо підготування стін для монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції.

8.3 Зовнішня поверхня несучої частини стіни повинна відповідати вимогам щодо площинності згідно з технічними умовами на систему теплоізоляції залежно від її конструктивного рішення.

8.4 До монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції на будинках, що підлягають реконструкції, необхідно очистити фасад від незв'язаних з основою стін елементів - штукатурки, фарби тощо. На фасаді потрібно демонтувати спеціальні пристрої - водостоки, кронштейни, антени, труби тощо - відповідно до проектної документації на виконання ізоляційно-опоряджувальних робіт.

8.5 Риштування необхідно встановлювати згідно з паспортом, комплектною відомістю та вказівками щодо експлуатації. Після встановлення риштування його слід захищати сіткою або плівкою з зовнішньої сторони.

8.6 Монтажні роботи з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції здійснюють згідно з проектом та відповідно до вимог ДБН А.3.1-5, ДБН В.2.6-22, ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36, ГОСТ 12.1.005, СНиП ІІІ-4, СНиП 3.03.01, СНиП 3.04.01, СП 1042, НАПБ А.01.001.

8.7 При встановленні теплоізоляційного шару необхідно забезпечити щільне прилягання плит одна до одної, до несучої частини стіни, а також до елементів несучого каркаса. Загальна площа повітропроникних щілин не має перевищувати 5 % площі поверхні фасаду. Ці повітропроникні щілини можуть знаходитися у місцях стикування плит теплоізоляційного шару та проходу через них елементів несучого каркаса.

8.8 Роботи з монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції повинні виконувати організації, що мають відповідну ліцензію і фахівців, які пройшли навчання з виконання відповідних робіт у організації-розробника конструкції фасадної теплоізоляції або її офіційного представника.

8.9 Операційна послідовність монтажу встановлюється залежно від конструктивного рішення фасадної теплоізоляції у нормативних документах та у проектній документації на виконання ізоляційно-опоряджувальних робіт.

8.10 У процесі монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції необхідно здійснювати поопераційний контроль якості виконання робіт, що фіксується відповідними актами. Показники, які визначають при поопераційному контролі, та порядок проведення контролю встановлюються залежно від конструктивного рішення фасадної теплоізоляції у нормативних документах та технічних умовах. До складу комісії, що складає акти операційного контролю та акти на приховані роботи, крім представників, які визначені в ДБН А.3.1-5, повинні входити представники організації-розробника та виготовлювача конструкції фасадної теплоізоляції або її офіційного регіонального представника.

8.11 Після закінчення монтажу збірна система підлягає приймальним випробуванням. Програма, показники, порядок проведення та оформлення приймальних випробувань визначаються залежно від конструктивного рішення фасадної теплоізоляції згідно відповідного нормативного документу. До складу комісії, що проводить приймальні випробування, повинні входити представники проектної організації, що здійснює авторський нагляд, та організації-розробника та виготовлювача системи або її офіційного регіонального представника.

8.12 Приймання в експлуатацію будинків з улаштованими системами фасадної теплоізоляції здійснюють згідно з Постановою КМУ № 1243 від 28.09.2004 р.

9 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗБІРНИХ СИСТЕМ ТА МОНІТОРИНГУ

ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ

9.1 Регламент експлуатації має включати комплекс заходів із нагляду та відповідних ремонтів, спрямованих на підтримку та відновлення належного експлуатаційного стану зовнішніх стін будинку з фасадною теплоізоляцією.

Контроль за технічним станом фасадної теплоізоляції повинні здійснювати експлуатаційні служби будинку відповідно до регламенту експлуатації.

9.2 У процесі експлуатації необхідно передбачати заходи з максимального зниження ймовірності механічного пошкодження фасадної теплоізоляції.

9.3 Для підтримки експлуатаційних характеристик фасадної теплоізоляції необхідно своєчасно виявляти і усувати дефекти, які виникають. У процесі експлуатації повинні проводитися технічні огляди і планово-запобіжні ремонти - профілактичні та непередбачувані. За результатами проведених технічних оглядів складається акт виявлених дефектів і визначається причина, що привела до вказаних дефектів.

9.4 Поточний профілактичний ремонт фасадної теплоізоляції полягає в своєчасній ліквідації пошкоджень із метою запобігання їх подальшому розвитку. Поточний профілактичний ремонт повинен плануватись за обсягом, місцем і часом проведення відповідно до виявлених під час технічних оглядів пошкоджень і проводитися залежно від конструктивного рішення фасадної теплоізоляції відповідно до вимог нормативних документів, але не рідше одного разу на п'ять років.

9.5 Поточний непередбачуваний ремонт полягає в терміновому виправленні пошкоджень і дефектів фасадної теплоізоляції будинку. Поточний непередбачуваний ремонт повинен бути негайно виконаний при виявленні ознак відмов фасадної теплоізоляції.

9.6 Ознаками відмов фасадної теплоізоляції слід вважати виникнення зон руйнування зовнішньої поверхні площею від 0,15 м2 на 1 м2 кількістю більше двох, наявність на внутрішній поверхні зовнішніх стін утворень цвілі та плісняви в більш ніж двох приміщеннях з нормальним експлуатаційним тепловологісним режимом відповідно до ДБН Б 2.6-31.

9.7 Обсяг поточного непередбачуваного ремонту визначається за результатами обстежень спеціалізованими організаціями, які залучаються експлуатаційними службами.

9.8 За обсягів непередбачуваного ремонту на значних площах системи теплоізоляції (більше ніж 10 % від загальної площі) ремонтні роботи виконують організації, що мають відповідну ліцензію і фахівці яких пройшли навчання з виконання відповідних робіт в організації-розробнику конструкції фасадної теплоізоляції або її офіційного представника.

9.9 Організація-розробник конструкції фасадної теплоізоляції та виготовлювач комплектів або їх офіційні регіональні представники здійснюють моніторинг експлуатаційних показників фасадної теплоізоляції протягом усього гарантійного терміну експлуатації конструкцій фасадної теплоізоляції. Порядок проведення моніторингу та оформлення його результатів визначають залежно від конструктивного рішення фасадної теплоізоляції згідно з відповідними нормативними документами.

9.10 При незбіганні причин виникнення дефектів та відмов, які були виявлені за результатами моніторингу, що провела організація-розробник конструкції фасадної теплоізоляції чи виготовлювач комплектів або їх офіційні представники, а також за результатами технічного огляду, що провела експлуатаційна служба, для встановлення дійсної причини виникнення дефектів та відмов конструкцій фасадної теплоізоляції можуть бути запрошені незалежні експерти, які на підставі додаткових обстежень та інструментальної перевірки збірної системи складають висновок про причини утворення дефектів.

9.11 Зовнішнє обладнання - світлова реклама, кондиціонери, телеантени та інше устаткування встановлюється на фасаді тільки на підставі відповідного проекту, узгодженого у встановленому порядку.

9.12 Термін експлуатації конструкцій фасадної теплоізоляції до капітального ремонту встановлюється в залежності від конструктивного класу в нормативних документах або в проектній документації, але у всіх випадках він повинен бути не менше ніж 25 років. Гарантійний термін експлуатації системи теплоізоляції встановлюється у нормативних документах, але у всіх випадках він повинен бути не менше ніж 5 років. Забезпечення гарантійного терміну експлуатації здійснюють організація-розробник конструкції фасадної теплоізоляції чи виготовлювач комплектів теплоізоляції спільно з організацією, що здійснювала монтаж збірної системи.


 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.083 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал