Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КІЛЬКІСТЬ СПОРТИВНИХ СПОРУД У 2001 РОЦІ
(на кінець року)

  Всього у тому числі належать
серед-нім закла-дам освіти профе-сійно-тех-нічним закла-дам освіти вищим навчаль-ним закладам І-ІІ рівнів акреди-тації вищим навчаль- ним закладам ІІІ-ІY рівнів акреди-тації
           
Стадіони з трибунами на 1500 місць
Спортивні майданчики – всього
з них тенісні корти -
Футбольні поля
Лижні бази на 100 пар лиж і більше -
Стрілецькі тири
Плавальні басейни – всього -
з них 50-метрові - - -
криті -
Спортивні зали площею не менше 162кв.м
Легкоатлетичні доріжки у критих приміщеннях - - -
з них 200-метрові, кругові - - -
Легкоатлетичні ядра, що не входять до складу стадіонів -
Майданчики з трена-жерним обладнанням
Приміщення для фіз-культурно-оздоров-чих занять – всього
з них з тренажерним обладнанням
Кінно-спортивні бази - - - -
Велотреки - - - -
Споруди зі штучним льодом - - - -

 


Продовження

  в тому числі належать
підприєм-ствам, установам, організа-ціям спортивним товариствам і відомчим фізкуль-турним організаціям управлін-ням з питань фізичної культури та спорту ДЮСШ, СДЮШОР
         
Стадіони з трибунами на 1500 місць
Спортивні майданчики – всього -
з них тенісні корти -
Футбольні поля
Лижні бази на 100 пар лиж і більше - - -
Стрілецькі тири -
Плавальні басейни – всього
з них 50-метрові -
криті
Спортивні зали площею не менше 162 кв.м
Легкоатлетичні доріжки у критих приміщеннях - -
з них 200-метрові, кругові - - -
Легкоатлетичні ядра, що не входять до складу стадіонів - -
Майданчики з трена-жерним обладнанням
Приміщення для фіз-культурно-оздоровчих занять – всього
з них з тренажерним обладнанням
Кінно-спортивні бази -
Велотреки - - -
Споруди зі штучним льодом -

 ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА В 2001 РОЦІ

  Кількість осіб, що займаються
всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи з них
у платних (абонементних) групах діти і підлітки 6 – 17 років
       
Всього
       
У середніх закладах освіти
       
У професійно-техніч-них закладах освіти -
       
У вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
       
У вищих навчальних закладах ІІІ-1Y рівнів акредитації
       
На підприємстві, в установі, організації
       
На спортивних спору-дах, що належать управлінням з питань фізичної культури та спорту, спортивним товариствам
       
За місцем проживання

Серед осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, 598 інвалідів та 10398 особи, які займаються у дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубах за місцем проживання.


РОЗПОДІЛ ТУРИСТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал