Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ У 2001 РОЦІ
 

(в середньому на одного працівника, годин)

  Всьо-го у тому числі:
про-стої прогу-ли неявки з дозволу адміні-страції з ініці-ативи адмі-ністра-ції скоро-чений робо-чий день
             
Всього
Промисловість
Транспорт
Зв'язок -
Будівництво
Торгівля і громадське харчування
Mатеріально-технічне поста-            
чання і збут
Інформаційно-обчислювальне            
обслуговування -
Геологія і розвідка надр - -
Виробничі види побутового            
обслуговування населення -
Житлове господарство -
Комунальне господарство
Hевиробничі види побутово-            
го обслуговування населення -
Охорона здоров'я -
Фізична культура та спорт - -
Соціальне забезпечення - - -
Освіта -
Культура
Мистецтво
Наука і наукове обслуго-            
вування
Фінансування, кредитування,            
страхування - -
Апарат органів державного і            
господарського управління,            
органів управління коопера-            
тивних і громадських            
організацій
               

ВТРАТИ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ

ЗА ГАЛУЗЯМИ ПРОМИСЛОВОСТІ У 2001 РОЦІ

 

 

(в середньому на одного працівника, годин)  Всьо-го у тому числі:
прос-тої прогули неявки з дозволу адміні-страції з ініціа-тиви адмі-ністра-ції скоро-чений робо-чий день
             
Промисловість
Електроенергетика - -
Чорна металургія - -
Кольорова металургія - - -
Хімічна та нафтохімічна
Mашинобудування і            
металообробка
машинобудування
верстатобудівне та інструментальне -
автомобільне -
тракторне і сільсь- когосподарське -
Деревообробна і целюлозно-            
паперова
деревообробна -
Промисловість будівельних            
матеріалів
Скляна і фарфоро-фаянсова -
Легка
текстильна
виробництво швейних            
виробів
шкіряна, хутрова і взуттєва
Харчова
харчосмакова
м'ясна і молочна
Борошномельно-круп'яна і            
комбікормова -
Поліграфічна
Kрім того:            
медична
                 

СТАН УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал