Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За секціями КВЕД на 1 січня 2002 рОКУ
  Секція КВЕД Всього об¢єктів ЄДРПОУ У тому числі
юри-дичних осіб без права п юр. особи актив-них
  Всього   103737*
Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство A
Рибне господарство B
Добувна промисловiсть C
Обробна промисловiсть D
Виробництво електро-енергiї, газу та води E
Будівництво F
Оптова та роздрiбна тор-гівля; торгівля транспорт-ними засобами засобами; послуги з ремонту G
Готелi i ресторани H
Транспорт I
Фiнансова дiяльнiсть J
Операцiї з нерухомiстю здавання пiд найм та послуги юридичним особам K
Державне управлiння L
Освiта M
Охорона здоров'я та соцiальна допомога N
Колективнi, громадськi та особистi послуги O
Послуги домашньої прислуги P
Кількість записів з неперекодованим видом діяльності за КВЕД   - - -

____________

*Різниця в кількості об’єктів ЄДРПОУ пояснюється тим, що не всі підприємства

на 01.01.2002 р. переведені від класифікації галузей народного господарства до

видів економічної діяльності.


5.5. Кількість об'єктів Державного реєстру

за розділами КВЕД на 1 січня 2002 рОКУ

  Код розділу КВЕД Всього об¢єктів ЄДРПОУ У тому числі
юри-дичних осіб без права юр. особи актив-них
           
Всього  
           
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги
           
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги
           
Риболовство, діяльність риборозплідників і рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством
           
Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу
           
Видобування вуглеводнів; допоміжні служби
           
Видобування металевих руд
           
Інші галузі добувної промисловості
           
Харчова промисловість
           
Тютюнова промисловість
           
Текстильна промисловість
           
Виробництво готового одягу та хутра
           
Виробництво шкіри та шкіряного взуття
           
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини

 Продовження
  Код розділу КВЕД Всього об¢єктів ЄДРПОУ У тому числі
юри-дичних осіб без права юр. особи актив-них
           
Виробництво коксу, про-дуктів нафтоперероблення та ядерного палива
           
Хімічне виробництво
           
Гумова та пластмасова промисловість
           
Виробництво інших неме-талевих мінеральних виробів
           
Металургія
           
Оброблення металу
           
Виробництво машин та устаткування
           
Виробництво канцелярсь-ких та електронно-обчислювальних машин
           
Виробництво електричних машин і апаратури
           
Виробництво устаткуван-ня для радіо, телебачення та зв'язку
           
Виробництво медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників
           
Виробництво автомобілів
           
Виробництво іншого транспортного устаткування

Продовження  Код розділу КВЕД Всього об¢єктів ЄДРПОУ У тому числі
юри-дичних осіб без права юр. особи актив-них
           
Виробництво меблів; інші види виробництва
           
Оброблення відходів
           
Виробництво електро-енергії, газу та води
           
Збір, очищення та розподілення води
           
Будівництво
           
Торгівля транспортними засобами та їх ремонт
           
Оптова торгівля і посередництво в торгівлі
           
Роздрібна торгівля побуто-вими товарами та їх ремонт
           
Готелі
           
Наземний транспорт
           
Водний транспорт
           
Авіаційний транспорт
           
Допоміжні транспортні послуги
           
Пошта та зв'язок
           
Фінансове посередництво
           
Страхування
           
Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування
           

Продовження

  Код розділу КВЕД Всього об¢єктів ЄДРПОУ У тому числі
юри-дичних осіб без права юр. особи актив-них
           
Операції з нерухомістю
           
Здавання під найм без обслуговуючого персоналу
           
Діяльність у сфері інформатизації
           
Дослідження та розробки
           
Послуги, надані переваж-но юридичним особам
           
Державне управління
           
Освіта
           
Охорона здоров'я та соціальна допомога
           
Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів
           
Громадська діяльність
           
Діяльність у сфері відпо-чинку та розваг, культури спорту
           
Індивідуальні послуги
Послуги домашньої прислуги
           
Кількість записів з неперекодованим видом діяльності за КВЕД   - - -


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал