Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


V. Світлофори


Світлофори за призначенням підрозділяються на:

вхідні –дозволяють або забороняють поїзду прямувати з перегону на станцію;

вихідні – дозволяють або забороняють поїзду відправлятися зі станції на перегін;

маршрутні – дозволяють або забороняють поїзду проїжджати із одного району станції до іншого;

прохідні – дозволяють або забороняють поїзду проїжджати з однієї блок-ділянки (міжпостового перегону) на іншу;

прикриття – для огородження місць перехрещень залізничних колій на одному рівні іншими залізничними коліями, трамвайними коліями і тролейбусними лініями, розвідних мостів і ділянок, які проходять з провідником;

загороджувальні – вимагають зупинки в разі небезпеки для руху, що виникла на переїздах з черговим працівником, великих штучних спорудах і обвальних місцях, а також у разі огородження рухомого складу для огляду і ремонту вагонів на станційних коліях;

попереджувальні – попереджують про показання основного світлофору (вхідного, прохідного, загороджувального та прикриття);

повторювальні – для повідомлення про показання вихідного, маршрутного і гіркового світлофорів, коли за місцевими умовами видимість основного світлофора не забезпечується;

локомотивні – для дозволу чи заборони поїзду прямувати перегоном з однієї блок-ділянки на іншу, а також попередження про показання світлофора, до якого наближається поїзд;

маневрові –дозволяють чи забороняють проведення маневрів;

гіркові –дозволяють чи забороняють розпуск вагонів з гірки.

Один світлофор може поєднувати декілька призначень (вхідний і вихідний, вихідний і маневровий тощо).

На ділянках, де зберігаються семафори, порядок їхнього застосування визначається Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Світлофори застосовуються лінзові (рис. 5.14) і прожекторні (рис. 5.15); вони підрозділяються на щоглові, карликові і такі, що встановлюються на містках і консолях.

Світлофори поділяються на такі, що:

нормально горять;

нормально не горять.

Світлофори повинні позначатися буквами або цифрами. На кожному перегоні прохідні світлофори автоматичного блокування нумеруються, починаючи від вхідного світлофора, при цьому світлофори непарного напрямку позначаються непарними числами (1, 3, 5...), а світлофори парного напрямку – парними (2, 4, 6...).

При обладнанні двоколійних дільниць двостороннім АБ до номера прохідного світлофора, встановленого для неправильного напрямку руху, додається римська цифра, яка означає номер колії.

Станційним світлофорам присвоюється літери “Н” або “Ч” в залежності від напрямку руху. На вихідних світлофорах додатково цифрою вказується номер колії, до якої відноситься світлофор, а на додаткових вхідних до основної літери додається літера „Д”.

У позначеннях маршрутних світлофорів до літери “Н” (“Ч”) додається літера “М”, до яких можуть додаватися цифри для позначення номеру колії.

Маневровим світлофорам привласнюється літера “М” з парним порядковим номером у парній горловині станції та з непарним – у непарній горловині.

Світлофорам прикриття привласнюються літери “НП” або “ЧП”.

Загороджувальні світлофори позначаються літерою „З” та цифрою від 1 до 4, а попереджувальні до них літерою „П”.

Загороджувальні світлофори, що використовуються для огородження рухомого складу на станційних коліях, позначаються літерами „НЗ” або „ЧЗ” та цифрами, які вказують номер колії.

Попереджувальні та повторювальні світлофори позначаються літерою „П” та літером основного світлофора.

Основні значення сигналів, що подаються світлофорами (незалежно від місця встановлення та призначення їх), такі:

один зелений вогонь – «Дозволяється рух із встановленою швидкістю»;

один жовтий мигаючий вогонь –«Дозволяється рух із встановленою швидкістю; наступний світлофор відкритий і вимагає проходження його із зменшеною швидкістю»;

один жовтий вогонь – «Дозволяється рух з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий»;

два жовті вогні, з них верхній – мигаючий, – «Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор відкритий»;

два жовті вогні – «Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю та готовністю зупинитися біля наступного світлофора; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу»;

один червоний вогонь – «Стій! Забороняється проїжджати сигнал»;

один місячно-білий вогонь – «Дозволяється проводити маневри»;

один синій вогонь – «Забороняється проводити маневри».

Застосування перелічених сигналів на світлофорах різного призначення передбачається у відповідних пунктах цієї Інструкції. Порядок застосування цих сигналів в інших випадках, не передбачених цією Інструкцією, з дотриманням їхнього сигнального значення визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

 

 

5.1. ВХІДНІ СВІТЛОФОРИ

5.1.1. Вхідними світлофорами подаються сигнали:

один зелений вогонь – «Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з встановленою швидкістю; наступний світлофор (маршрутний або вихідний) відкритий» (рис. 5.1);

 

Рисунок 5.1

 

один жовтий мигаючий вогонь –«Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з встановленою швидкістю; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий і вимагає проходження його із зменшеною швидкістю» (рис. 5.2);

 

Рисунок 5.2

 

один жовтий вогонь – «Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з готовністю зупинитися; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) закритий» (рис. 5.3);

 

Рисунок 5.3

 

два жовті вогні, з них верхній – мигаючий, – «Дозволяється поїзду прямувати на станцію із зменшеною швидкістю на бокову колію; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий» (рис. 5.4);

 

Рисунок 5.4

 

два жовті вогні – «Дозволяється поїзду прямувати на станцію із зменшеною швидкістю на бокову колію і готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий» (рис. 5.5). При прийманні на бокову колію, яка не призначена для беззупинного пропуску поїздів, показання вхідного світлофора два жовті вогні зберігається незалежно від показань вихідного світлофора;

 

Рисунок 5.5

 

 

один червоний вогонь – «Стій! Забороняється проїжджати сигнал» (рис. 5.6).

 

Рисунок 5.6

 

5.1.2. На вхідних і маршрутних світлофорах у разі приймання поїздів на бокові колії по стрілочних переводах з хрестовинами пологих марок застосовуються сигнали:

один зелений мигаючий і один жовтий вогні та одна зелена смуга, що світиться, – «Дозволяється поїзду прямувати на станцію із швидкістю не більше 80 км/год на бокову колію; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий і вимагає проходження його із швидкістю не більше 80 км/год» (рис. 5.7);

 

Рисунок 5.7

 

два жовті вогні, з них верхній мигаючий, і одна зелена смуга, що світиться, – «Дозволяється поїзду прямувати на станцію із швидкістю не більше 80 км/год на бокову колію; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий і вимагає проходження його із зменшеною швидкістю» (рис. 5.8);

 

Рисунок 5.8

 

два жовті вогні та одна зелена смуга, що світиться, – «Дозволяється поїзду прямувати на станцію із швидкістю не більше 60 км/год на бокову колію і готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий» (рис. 5.9).

 

Рисунок 5.9

 

 

У необхідних випадках на вхідних і маршрутних світлофорах може застосовуватися сигнал – один зелений мигаючий вогонь – «Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії із встановленою швидкістю. Наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий, поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу з хрестовиною пологої марки» (рис. 5.10).

 

Рисунок 5.10

 

На окремих станціях у випадках, передбачених Правилами технічної експлуатації залізниць України, на вхідних і маршрутних світлофорах може застосовуватися сигнал – три жовті вогні – «Дозволяється моторвагонному поїзду, локомотиву без вагонів (одиночному локомотиву), дрезині незнімного типу прямувати на вільну ділянку колії з особливою обережністю та із швидкістю не більше 20 км/год до маршрутного світлофора з червоним вогнем» (рис. 5.11).

 

 

Рисунок 5.11

Для приймання поїздів на станцію з перегону по неправильній колії додатковими вхідними світлофорами подаються сигнали:

один червоний вогонь – «Стій! Забороняється проїжджати сигнал» (рис. 5.12);

два жовті вогні – «Дозволяється поїзду прямувати на станцію із зменшеною швидкістю і готовністю зупинитися біля вихідного світлофора» (рис. 5.13).

 
Рисунок 5.12   Рисунок 5.13

 

5.2. ЗАПРОШУВАЛЬНИЙ СИГНАЛ

Запрошувальний сигнал – один місячно-білий мигаючий вогонь – дозволяє поїзду проїхати світлофор з червоним вогнем (чи погаслим) і продовжувати рух до наступного світлофора (або до граничного стовпчика при прийманні на колію без вихідного світлофора) із швидкістю не більше 20 км/год з особливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху (рис. 5.14).

 

 
Рисунок 5.14   Рисунок 5.15

 

Цей сигнал застосовується на вхідних, а також маршрутних і вихідних (крім групових) світлофорах.

Відправлення за запрошувальним сигналом вихідного світлофора дозволяється тільки по правильній колії двоколійного перегону, обладнаного автоблокуванням.

 

 

5.3. ВИХІДНІ СВІТЛОФОРИ

5.3.1. Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних автоблокуванням, подаються сигнали:

один зелений вогонь – «Дозволяється поїзду відправлятися зі станції та прямувати із встановленою швидкістю; попереду вільні дві чи більше блок-ділянки» (рис. 5.16);

один жовтий вогонь –«Дозволяється поїзду відправлятися зі станції та прямувати з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий» (рис. 5.17);

 

Рисунок 5.16 Рисунок 5.17 Рисунок 5.18

 

два жовті вогні, з них верхній мигаючий, – «Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор відкритий» (рис. 5.19);

 

Рисунок 5.19

 

два жовті вогні –«Дозволяється поїзду відправлятись зі станції із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор закритий» (рис. 5.20);

 

Рисунок 5.20

 

один червоний вогонь – «Стій! Забороняється проїжджати сигнал» (рис. 5.18).

 

5.3.2. Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних автоблокуванням, при відправленні поїздів з відхиленням по стрілочних переводах з хрестовинами пологих марок подаються сигнали:

один зелений мигаючий і один жовтий вогні та одна зелена смуга, що світиться, – «Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із швидкістю не більше 80 км/год; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор відкритий» (рис. 5.21);

 

Рисунок 5.21

 

два жовті вогні та одна зелена смуга, що світиться, –«Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із швидкістю не більше 60 км/год; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор закритий» (рис. 5.22).

 

Рисунок 5.22

5.3.3. Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних напівавтоматичним блокуванням, подаються сигнали:

один зелений вогонь –«Дозволяється поїзду відправлятися зі станції та прямувати із встановленою швидкістю; перегін до наступної станції (колійного поста) вільний» (рис. 5.23);

один червоний вогонь – «Стій! Забороняється проїжджати сигнал» (рис. 5.24);

два жовті вогні – «Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; перегін до наступної станції (колійного поста) вільний» (рис. 5.25);

два жовті вогні, з них верхній мигаючий, – «Дозволяється поїзду відправлятися зі станції із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу, перегін до наступної станції (колійного поста) вільний; вхідний світлофор наступної станції відкритий, попереджувального світлофору до вхідного немає» (рис. 5.26).

 

Рисунок 5.23 Рисунок 5.24 Рисунок 5.25 Рисунок 5.26

 

 

5.3.4. Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних автоматичною локомотивною сигналізацією, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв’язку, подаються сигнали:

один зелений і один місячно-білий вогні – «Дозволяється поїзду відправлятись зі станції; попереду вільні три або більше блок-ділянки» (рис. 5.27); на локомотивному світлофорі горить зелений вогонь;

 

Рисунок 5.27

 

один зелений вогонь –«Дозволяється поїзду відправлятись зі станції; перегін до наступної станції (колійного поста) вільний»; на локомотивному світлофорі горить зелений вогонь;

один жовтий і один місячно-білий вогонь – «Дозволяється поїзду відправлятися зі станції; попереду вільна одна або дві блок-ділянки» (рис. 5.28); на локомотивному світлофорі горить жовтий вогонь;

 

Рисунок 5.28

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.