Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Параметри підприємства як мікроекономічної моделі.
 

До найважливіших параметрів підприємства як мікроекономічної моделі належать також витрати виробництва, виторг і прибуток.

Витрати виробництва – це грошові витрати підприємства для виробництва певного обсягу продукції (вартість факторів виробництва).

У теоретичній економіці розрізняють:

1. Економічні витрати – це суми грошей, які фірма зобов’язана виплатити кожному постачальнику ресурсів, щоб забезпечити їм такий рівень доходів, який дозволив би утримати ресурси в межах даного виду діяльності.

Економічні витрати включають в себе зовнішні та внутрішні витрати.

Зовнішні витрати(явні витрати) – це витрати виробництва спрямовані на придбання необхідних виробничих ресурсів.

Внутрішні витрати (неявні витрати) – це грошові платежі , які могли б отримати власники, підприємства, при альтернативному використанні ресурсів, що їм належать.

2. Сукупні витрати(бухгалтерські витрати) – – це фактичні витрати підприємства на виробництво певного обсягу продукції.

3. Середні сукупні витратиАТС – це кількість сукупних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції:

4. Граничні витратиМС – це приріст сукупних витрат виробництва, пов’язаних із виробництвом додаткової одиниці продукції:

Від операцій на ринку фірма отримує дохід. Категорія «дохід» на рівні фірми означає загальну виручку підприємства від усіх видів господарської діяльності та господарських операцій до виплати податкових платежів, які входять у ціну продукції.

Показники доходу фірми:

1. Сукупний дохід (виручка) – ТR – це сума коштів, яку отримує фірма від реалізації певної кількості продукту.

,

де Р – ціна реалізованого товару;

Q – обсяг продаж.

2. Середній дохідАR –це дохід підприємства в розрахунку на одиницю продукт:

.

3. Граничний дохідМR –це приріст сукупного доходу за рахунок реалізації додаткової одиниці продукції:

Практичне значення доходу полягає у визначенні загальної суми коштів, яка надходить на підприємства упродовж певного періоду, і після відрахувань податків може бути використана для визначення прибутку.

Прибуток – це надлишок над витратами виробництва, або загальний доход фірми за відрахуванням загальних витрат виробництва.

Функції прибутку

1. Оцінювальна – характеризує ефект господарської діяльності.

2. Розподільча – її зміст полягає в тому, що прибуток використовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства.

3. Стимулювальна – виявляється в тому, що прибуток є джерелом формувань різних фондів стимулювання: нагромадження, виробничого та соціального розвитку, виплати дивідендів

Розрізняють бухгалтерський та економічний прибуток.Бухгалтерський прибуток – це різниця між сукупним доходом та явними (зовнішніми) витратами.

Економічний прибуток – це різниця між сукупним доходом та економічними витратами:

 

 

Рис. 6.1. Структура доходу фірми

За допомогою вище означених показників процесу виробництва та діяльності фірми можливе дослідити поведінку фірми у різних часових періодах окремо. Модель фірми як мікроекономічного суб’єкта ґрунтується на припущенні раціональності її поведінки. Це означає, що головною метою економічної діяльності фірми її власник вважає отримання максимальної вигоди у вигляді суми прибутку за певний період. Ця мета і визначає всі рішення фірми відносно того, що виробляти, як виробляти, для кого виробляти.

Більшість сучасних економістів виходять з того, що максимізація прибутку є безпосередньою метою фірми, незалежно від організаційної форми чи форми власності. Пошук шляхів максимізації прибутку перш за все означає для фірми оптимізацію процесу виробництва.

Питання для самоконтролю

1. Які фактори виробництва споживаються в процесі виробництва.

2. Дайте визначення виробничої функції.

3. Охарактеризуйте умови, в яких функціонують підприємства.

4. Поясніть різницю між довгостроковим та короткостроковим періодами.

5. Охарактеризуйте однофакторну та двуфакторну виробничу функцію.

6. Які показники показують вплив зміни обсягів використання одного з факторів виробництва на результат виробництва.

7. Дайте визначення сукупних, середніх і граничних витрат.

8. Охарактеризуйте та показників виручки.9. Пояснить різницю між бухгалтерським та економічним прибутками.

 

Рекомендована література:[1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11].

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал