Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


А. Турену 2. А. Молю 3. Дж. Гербнеру 4. М. Кастельсу 5. Г. Мак-Люгану


2. Вкажіть, які з приведених нижче тверджень характеризують зміст теорій «переконувальної комунікації» (К.Говленд, І. Дженіс):

1. Комунікаційні ефекти прийняття або неприйняття інформації залежать від того, чи відповідають комунікаційні наміри потребам аудиторії.

2. Комунікаційні ефекти залежать від знакової форми повідомлень.

3. Комунікаційні ефекти залежать від до комунікаційних установок аудиторії.

4. Комунікаційні ефекти залежать від вміння комунікатора демонструвати такі стимули, що співпадають з установками аудиторії.

3. Вкажіть, які з наведених тверджень виражають зміст постмодерністських теорій масової комунікації.

1. Масова комунікація в сучасну епоху – це головне джерело соціальних моделей та символів, які повторюються і ритуалізуються.

2. Масова комунікація як транслювання значень більш не існує, бо вища функція знака в сучасному світі спрямована на те, щоб реальність зникла і водночас на те, щоб замаскувати таке зникнення.

3. Мас-медіа являють собою те, що назавжди забороняє відповідь, що робить неможливим процес обміну інформацією, що лише симулює процес комунікації.

4. Інформація все менш визначається як обмін і все більш як емісія, що пов’язана з рішеннями, владою, можливістю програмувати суспільство.

4. Вкажіть, представникам якого з напрямків соціології масових комунікацій належить таке твердження: «Скоріш люди пристосовують засіб масової комунікації до своїх потреб, аніж засоби масової комунікації підпорядковують собі людей».

1. Представникам функціоналізму. 2. Представникам теорії «підсилювальних ефектів». 3. Представникам теорії «використання і задоволення».

4. Представникам критичної теорії

5. Представникам теорії «перековувальної комунікації».

5. Вкажіть, які з приведених нижче індикаторів використовуються у вивченні комунікаційного етапу взаємодії аудиторії і джерела масової інформації.

1. Індикатори довіри до джерел інформації.

2. Індикатори, що фіксують факт контакту аудиторії з джерелом інформації.

3. Індикатори часових витрат аудиторії.

4. Мотиви вибору джерела інформації.

5. Другий та третій.

6. Перший, третій та четвертий.

6. Вкажіть, які з поданих визначень виражають зміст поняття «масова комунікація».

1. Безпосередній міжособистісний контакт.

2. Соціально-орієнтоване спілкування.

3. Спілкування, опосередковане технічними засобами.

4. Стихійне, неорганізоване спілкування.

5. Спілкування з багатоступеневим, опосередкованим сприйманням повідомлень.

7. Вкажіть, що називають рейтингом телепередач.

1. Абсолютну кількість людей, що подивилися ту чи іншу передачу за певний період часу.

2. Місце даної передачі серед інших передач за певний період часу.

3. Відношення кількості аудиторії, що дивиться конкретну передачу до об’єму вибіркової сукупності всіх, хто має телевізор.

4. Відношення кількості телеглядачів конкретної телепередачі до кулькості аудиторії, що вимикнула телевізор цієї миті.

8. Вкажіть, яке з наведених нижче суджень повною мірою прокриває зміст поняття «масова інформація».

1. Соціальна інформація, носієм якої є масова група.

2. Соціальна інформація, що розповсюджується за допомогою технічних засобів.

3. Соціальна інформація, що розповсюджується в масовому масштабі на необмежено великі, анонімні аудиторії.

4. Соціальна інформація, що стосується життя великих соціальних сукупностей та викликає масовий інтерес.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.