Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форми і принципи побудови облікових підрозділів підприємства


Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" керівники облікового апарату підприємств залежно від обсягу облікової роботи, а також від розміру і спеціалізації підприємства самостійно визначають, як здійснюватиметься бухгалтерський облік (БО) на підприємстві.

Можливі такі варіанти організації БО:

– бухгалтерський облік веде керівник підприємства;

– ведення бухгалтерського обліку доручається спеціально прийнятому на роботу бухгалтеру;

– створюється бухгалтерська служба (відділ), тобто самостійний структурний підрозділ підприємства, яке очолює головний бухгалтер;

– підприємство укладає угоду зі спеціалізованою організацією або позаштатним спеціалістом-бухгалтером.

Розглянемо організаційну структуру бухгалтерії як самостійного підрозділу підприємства.

Форми побудови облікового апарату:

– централізований облік

Під централізацією обліку розуміють така побудова облікового апарату, при якому всі облікові роботи (обробка документів, аналітичний та синтетичний облік, складання зведеного балансу та звітності) зосереджені в єдиному обліковому підрозділі - бухгалтерії підприємства.

При централізованому обліку в окремих підрозділах підприємства складаються тільки первинні документи (виписуються прибуткові та видаткові накладні, прибуткові та видаткові касові ордери, інші документи). Документація разом із звітами матеріально відповідальних осіб та касовими звітами передається в головну (центральну) бухгалтерії підприємства, де складається зведений бухгалтерський баланс та інша звітність. p

–децентралізований облік

Під децентралізацією обліку розуміють таку організацію облікового апарату, при якому в підрозділах підприємств (цехах, складах тощо) є власні бухгалтера або облікові працівники, які ведуть синтетичний і аналітичний облік, складають звітність. У центральній бухгалтерії на підставі звітів підрозділів складається зведений баланс і підсумкова звітність. p

– неповна централізація,

При неповній централізації обліку створюють і центральну бухгалтерію і облікові осередки в підрозділах, які не ведуть регістрів аналітичного та синтетичного обліку, а тільки беруть, перевіряють і групують документи для передачі їх до центральної бухгалтерії.

– неповна децентралізація,

При неповній децентралізації обліку в окремих підрозділах підприємства (цехах, складах, бригадах тощо) крім складання документів, ведуть... аналітичний облік, підсумкові дані якого періодично порівнюються з даними синтетичного обліку головної бухгалтерії.

– форма централізованих бухгалтерій.

Форму централізованих бухгалтерій використовують в групах економічно однорідних підприємств (об'єднань підприємств), підлеглих, як правило, одному вищому органу. На цих підприємствах створюються обліково-контрольні групи, підлеглі централізованої бухгалтерії, які під її керівництвом здійснюють первинну обробку та класифікацію документівКрім форм побудови облікового апарату, розрізняють також принципи розподілу праці облікових працівників.

Основними принципами поділу праці облікових працівників є:

® функціональний принцип,

® оперативно-виробничий принцип

® комбінований принцип.

Функціональний принцип заснований на технічних елементах облікової роботи, тобто на видовому розподілі праці, коли кожному працівникові доручається виконання однорідних операцій (прийом документів, їх обробка, записи до реєстрів обліку).

Під оперативно-виробничим принципом організації облікового апарату розуміють поділ праці, засноване на закінчених циклах, комплексах робіт, які стосуються одного об'єкта або до групи економічно однорідних об'єктів обліку, тобто структурному розподілі праці.

На практиці найбільш часто використовується комбінований оперативно-виробничий принцип, при якому частина робіт виконується за об'єктами обліку, а частина - за обліковими задачах.

Встановлення оптимального співвідношення між централізацією і децентралізацією при побудові структур облікового апарату є важливим шляхом удосконалення управління підприємством і підвищення ефективності обліку. Від співвідношення централізації і децентралізації в організації обліку залежить: організаційна структура, технологія, методи роботи підприємства тощо.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал