Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ


Варіанти завдання вибираються з табл.1, номер варіанта визначається керівником проекту.

Таблиця 1.

№ вар. Код завдання № вар. Код завдання
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2 1 2 1 1 3 1 3 1 3 2 2 1 1 1 3 1 3 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 1 2 2 1 1 1 3 2 3 1 1 2 2 2 1 1 3 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 1 1 1 2 2 3 1 3 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 3 3 1 2 1 2 3 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 2 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 1 2 2 3 1 1 1 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 2 2 2 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 1 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 2 2

Закінчення табл.1 


Закінчення табл.1
Зміст завдання закодовано десятковим числом ХХХХХХХХХХ, зміст якого розшифровується згідно з табл.2.

Таблиця 2

Код завдання Найменування параметра Значення параметра
Дозволяюча спроможність ПВГІ
Форма представлення Xi , Yj ПВГІ
Розміри поля ПВГІ
Форма представлення Xi , Yj ГРП
Розміри поля ГРП
Дозволяюча спроможність ГРП
Базова адреса
Структура ВІС ОЗП
Структура ВІС ПЗП
Тип мікропроцесора або мікро - ЕОМ
ХХХХХХХХХХ

1 – 30Н 2 – 40Н 1 – 1К х 8 2 – 2К х 8 1 – 1К х 8 2 – 2К х 8 1 – 1821ВМ85 2 – 1816ВЕ48 3 – 1816ВЕ51 1 – 0,1 мм 2 – 0,25 мм 3 – 0,5 мм 1 – 210 х 300 мм 2 – 420 х 300 мм 3 – 420 х 600 мм 1 – аналогова 2 – цифрова 1 – 0,1 мм 2 – 0,25 мм 3 – 0,5 мм 1 – 210 х 300 мм 2 – 420 х 300 мм 3 – 420 х 600 мм 1 – аналогова 2 – цифрова  
       

 Базова адреса, що задається в табл. 2, використовується для підрахунку фізичної адреси (ФА), починаючи з якої в адресному просторі контролера розміщуються ВІС контролера переривань, послідовного інтерфейсу і ін. Початкова фізична адреса першої ВІС визначається за формулою:

ФА = БА + N + I, (5.1)

де: БА – базова адреса;

N – порядковий номер студента за списком у журналі;

I – остання цифра в номері групи.

Наступні ВІС займають сусідні з першою адреси в адресному просторі контролера.

В разі використання однокристальних мікро-ЕОМ внутрішні ресурси останніх використовуються для реалізації частини функцій ядра та факультативної частини контролера, зменшуючи номенклатуру та кількість ВІС, що використовуються для побудови контролера.

Наприклад, варіант 2111222111 відповідає такому переліку параметрів:

- базова адреса = 30Н;

- ВІС ОЗП 1К х 8;

- ВІС ПЗП 1К х 8;

- мікро-ЕОМ 1816ВЕ48;

- δx , δy ГРП = 0,25 мм;

- XГРП = 420 мм;

- YГРП = 300 мм;

- вхід ГРП – аналоговий;

- δx , δy ПВГІ = 0,1 мм;

- XПВГІ = 210 мм;

- YПВГІ = 300 мм;

- вихід ПВГІ цифровий.

Додатково до завдання (табл. 1) керівник проекту визначає такі параметри:

- тип інтерфейсу зв’язку контролера з ЕОМ верхнього рівня (RS232C або ІРПР);

- швидкість введення інформації до контролера (від 10 до 1000 операцій вводу на секунду);

- час формування масиву даних (від 1с до 10 с);

- об’єм ОЗП для розміщення масиву даних (від 128 байт до 8 Кбайт).

Нижчі значення параметрів задаються для варіантів, в яких використовується однокристальна мікро-ЕОМ.

Перелік графічного матеріалу, що повинен бути виконаний в курсовому проекті також визначає керівник проекту.


 

6. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ І ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

6.1. Послідовність виконання курсового проекту

Курсовий проект виконується в такій послідовності:

а) ознайомитись з описом системи в розд. 1 – 4;

б) за табл. 1, 2 визначити варіант завдання;

в) за формулами 3.1 та 3.2 обчислити розрядність даних, що надходять з ПВГІ і виходять до ГРП;

г) визначити номенклатуру (разом з ядром) ВІС, які входять до складу контролера;

д) розробити докладний алгоритм функціонування контролера;

е) розробити структурну, функціональну та принципову схеми контролера (уточнюється керівником проекту);

ж) розробити і відлагодити за допомогою відповідних інструментальних програмних пакетів керуючу програму, написану мовою асемблера відповідного мікропроцесора (мікро-ЕОМ).

 

6.2. Зміст курсового проекту

6.2.1. Пояснювальна записка повинна складатися з:

а) анотації;

б) вступу;

в) технічного завдання до проектування згідно з варіантом завдання;

г) розрахунки параметрів контролера за заданими умовами;

д) обгрунтування вибору та опис структурної схеми контролера;

е) описи функціональної та принципової схеми контролера;

ж) опис алгоритму функціонування контролера;

з) лістинг відлагодженої керуючої програми;

і) інші необхідні пояснення та розрахунки;

к) висновок;

л) список використовуваної літератури.

 

6.2.2. Графічна частина курсового проекту повинна містити:

а) схему структурну;

б) схему електричну функціональну;

в) схему електричну принципову;

г) схему алгоритму керуючої програми

 


Список літератури

 

1. Балашов Е.П., Григорьев В.Л., Петров Г.А. Мини- и микро-ЭВМ. – Л.: Энергоатомиздат, 1984. - 376 с.

2. Дао Л. Программирование микропроцессора 8088. – М.: Мир, 1988. - 357 с.

3. Казаринов Ю.М., Номоконов В.Н., Филиппов Ф.В. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ в радиотехнических системах. – М: Высш. шк., 1988. - 207 с.

4. Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. – М.: Энергоатомиздат, 1990. - 224 с.

5. Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем. В 2-х кн. Кн. 1. – М.: Мир, 1988. - 312 с.

6. Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем. В 2-х кн. Кн. 2. – М.: Мир, 1988. - 288 с.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал