Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Складові державного земельного кадастру
Складові державного земельного кадастру визначаються ст.197-203 ЗКУ. Це:

 

а) кадастрове зонування;

 

б) кадастрові зйомки;

 

в) бонітування ґрунтів;

 

г) економічну оцінку земель;

 

ґ) грошову оцінку земельних ділянок;

 

д) державну реєстрацію земельних ділянок;

 

е) облік кількості та якості земель.»

 

 

2.Таблиця1.1.Порядок ведення державного земельного кадастру та окремих його частин

Порядок ведення державного земельного кадастру
Нормативно-правові акти Що регулюють
ЗУ «Про Державний земельний кадастр» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17/page Стаття 4.Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру, здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, цього Закону, законів України "Про землеустрій", "Про оцінку земель", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про захист персональних даних", інших законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Стаття 5. Загальні засади ведення Державного земельного кадастру 1. Ведення Державного земельного кадастру здійснюється шляхом: створення відповідної державної геодезичної та картографічної основи, яка визначається та надається відповідно до цього Закону; внесення відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру; внесення змін до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру; оброблення та систематизації відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру. 2. Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях. 3. Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону. 4. Державний земельний кадастр є державною власністю. 5. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями здійснюється виключно на підставі та відповідно до цього Закону. Забороняється вимагати для внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями надання документів та здійснення дій, прямо не передбачених цим Законом.
ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» (передбачено існування кадастрів природних ресурсів); http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12     Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною. Стаття 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством. {Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012} Стаття 23. Кадастри природних ресурсів Для обліку кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання ведуться державні кадастри природних ресурсів. Державні кадастри ведуться в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
ПКМ «Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів» від 01.11.2000 №1619; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1619-2000-п     КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 1 листопада 2000 р. N 1619 Київ Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 617 ( 617-2003-п ) від 26.04.2003 N 256 ( 256-2008-п ) від 26.03.2008 N 844 ( 844-2009-п ) від 05.08.2009 N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010 N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 }     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:   1. Затвердити Порядок виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів (додається).   2. Державному комітетові по земельних ресурсах разом з Міністерством фінансів і Міністерством економіки затвердити розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг.     Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ   Інд. 22     ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. N 1619  
ЗКУ (гл.34 «Державний земельний кадастр»); http://mego.info/матеріал/глава-34-державний-земельний-кадастр Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру Стаття 195. Завдання ведення державного земельного кадастру Стаття 196. Складові частини державного земельного кадастру Стаття 197. Кадастрове зонування Стаття 198. Кадастрові зйомки Стаття 199. Бонітування ґрунтів Стаття 200. Економічна оцінка земель Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок Стаття 203. Облік кількості та якості земель Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру
ПКМ «Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав» від 22.02.2012 №118; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/118-2012-п   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА   від 22 лютого 2012 р. № 118 Київ     Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав   {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}   Відповідно до статті 30 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, частини другої статті 10, статті 28-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” Кабінет Міністрів України постановляє:   1. Затвердити такі, що додаються:   Порядок надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані речові права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;   Порядок надання органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, органу державної реєстрації прав доступу до перегляду кадастрових карт (планів).   2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України “Про державний земельний кадастр”.   Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ   Інд. 70
ПКМ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012 №1051; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п   Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру   {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013 № 661 від 26.11.2014}   Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про Державний земельний кадастр" Кабінет Міністрів України постановляє:   1. Затвердити Порядок ведення Державного земельного кадастру (далі - Порядок), що додається.   2. Установити, що:   1) у разі, коли до набрання чинності цією постановою:   документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, розроблена, але не затверджена рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування, внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Порядку;   кадастрові номери земельним ділянкам на підставі відповідних заяв замовників документації із землеустрою або уповноважених ними осіб не визначені, такі кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам відповідно до Порядку;   {Абзац третій підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}   зареєстровано в установленому законодавством порядку заяви фізичних або юридичних осіб про надання послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель, але такі послуги не надані, вони надаються відповідно до Порядку. При цьому, якщо плату за надання послуг внесено в повному обсязі, додаткова плата за надання послуг не справляється;   {Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}   2) облік кількості та якості земель ведеться до 2015 року в порядку та за формами, що діють на день набрання чинності цією постановою;   3) на день набрання чинності цією постановою картографічною основою Державного земельного кадастру є ортофотоплани, створені в рамках виконання Угоди про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 17 жовтня 2003 р., ратифікованої Законом України від 15 червня 2004 р. № 1776-IV, та інші картографічні матеріали, виготовлені на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або отримані ним від центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державного підприємства "Державний картографо-геодезичний фонд України" та інших суб'єктів інформаційної взаємодії;   4) до створення індексних кадастрових карт (планів) відповідно до Порядку для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану) використовуються індексні кадастрові карти (плани), створені в рамках виконання Угоди, зазначеної в підпункті 3 цього пункту, а у разі їх відсутності - інші (створені територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів) індексні кадастрові карти (плани), в яких на момент набрання чинності цією постановою перші вісім цифр номерів кадастрових зон відповідають кодам об'єктів першого - третього рівня класифікації згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97, а дев'ятою та десятою цифрами є нулі.   3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.   4. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державним агентством земельних ресурсів у шестимісячний строк забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.   5. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про Державний земельний кадастр", крім пункту 4, який набирає чинності з дня її опублікування.   Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ   Інд. 70     ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051
  наказ Держкомзему, Мінфіну України та Мінекономіки України «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг» від 15.06.2001 №97/298/124. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0579-01     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ   Н А К А З   N 97/298/124 від 15.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 р. за N 579/5770     Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету по земельних ресурсах N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 N 66/438/1777 ( z0574-02 ) від 18.06.2002 )     На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. N 1619 ( 1619-2000-п ) "Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів" Н А К А З У Є М О:   1. Затвердити Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, що додаються. 2. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів забезпечити виконання цього наказу. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Кулініча В.В.   Голова Державного комітету України по земельних ресурсах А.Даниленко   Міністр фінансів України І.Мітюков   Міністр економіки України В.Роговий   Затверджено Наказ Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України 15 червня 2001 року N 97/298/124   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 р. за N 579/5770
  Кадасторове зонування
      ПКМ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012 №1051 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА   від 17 жовтня 2012 р. № 1051 Київ     Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру   {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013 № 661 від 26.11.2014}   Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про Державний земельний кадастр" Кабінет Міністрів України постановляє:   1. Затвердити Порядок ведення Державного земельного кадастру (далі - Порядок), що додається.   2. Установити, що:   1) у разі, коли до набрання чинності цією постановою:   документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, розроблена, але не затверджена рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування, внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Порядку;   кадастрові номери земельним ділянкам на підставі відповідних заяв замовників документації із землеустрою або уповноважених ними осіб не визначені, такі кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам відповідно до Порядку;   {Абзац третій підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}   зареєстровано в установленому законодавством порядку заяви фізичних або юридичних осіб про надання послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель, але такі послуги не надані, вони надаються відповідно до Порядку. При цьому, якщо плату за надання послуг внесено в повному обсязі, додаткова плата за надання послуг не справляється;   {Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}   2) облік кількості та якості земель ведеться до 2015 року в порядку та за формами, що діють на день набрання чинності цією постановою;   3) на день набрання чинності цією постановою картографічною основою Державного земельного кадастру є ортофотоплани, створені в рамках виконання Угоди про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 17 жовтня 2003 р., ратифікованої Законом України від 15 червня 2004 р. № 1776-IV, та інші картографічні матеріали, виготовлені на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або отримані ним від центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державного підприємства "Державний картографо-геодезичний фонд України" та інших суб'єктів інформаційної взаємодії;   4) до створення індексних кадастрових карт (планів) відповідно до Порядку для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану) використовуються індексні кадастрові карти (плани), створені в рамках виконання Угоди, зазначеної в підпункті 3 цього пункту, а у разі їх відсутності - інші (створені територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів) індексні кадастрові карти (плани), в яких на момент набрання чинності цією постановою перші вісім цифр номерів кадастрових зон відповідають кодам об'єктів першого - третього рівня класифікації згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97, а дев'ятою та десятою цифрами є нулі.   3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.   4. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державним агентством земельних ресурсів у шестимісячний строк забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.   5. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про Державний земельний кадастр", крім пункту 4, який набирає чинності з дня її опублікування.   Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ   Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051(далі порядок)
                       

 

 

Земельний кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page7 Стаття 180. Зонування земель   1. Зонування земель здійснюється у межах населених пунктів.   2. При зонуванні земель встановлюються вимоги щодо допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок у межах окремих зон.   {Частина друга статті 180 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5496-VI від 20.11.2012}   3. Зонування земель здійснюється відповідно до закону.
Кадастрові зйомки
ЗУ «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» від 23.12.1998; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/353-14/page   Стаття 3. Завдання законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність   Завданням законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність є регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності. { Текст статті 3 в редакції Закону N 1872-VI ( 1872-17 ) від 11.02.2010 } Стаття 13. Топографо-геодезичні і картографічні роботи спеціального призначення   До топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення належать:   роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення кадастрової діяльності - створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення, створення і оновлення картографічної основи державного кадастру, створення місцевих систем координат, порядок ведення яких встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; { Зміни до абзацу другого статті 13 див. в Законі N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }   роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності - створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів капітального будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури, а також проведення необхідних для цього інженерних вишукувань;   створення географічних інформаційних систем спеціального (тематичного) призначення;   створення тематичних карт, планів і атласів спеціального призначення в графічній, цифровій та іншій формах, видання таких карт, планів і атласів;   геодезичні, топографічні, аерозйомочні та інші спеціальні роботи під час інших вишукувань і спеціальних робіт;   виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у напрямах, зазначених у цій статті. { Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006; в редакції Закону N 1872-VI ( 1872-17 ) від 11.02.2010 }     { Статтю 14 виключено на підставі Закону N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 }     { Статтю 15 виключено на підставі Закону N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 }
ПКМ «Про порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок» від 13.07.1998 №1075; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1075-98-п   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА   від 13 липня 1998 р. № 1075 Київ     Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок   {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 792 від 21.06.2004 № 754 від 25.05.2006 № 1413 від 23.12.2009 № 930 від 10.10.2012 № 52 від 05.02.2014}   З метою встановлення єдиних правил використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок Кабінет Міністрів України постановляє:   1. Затвердити Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок (додається).   2. Покласти на Державне агентство земельних ресурсів обов'язки з реєстрації апаратури супутникових радіонавігаційних систем геодезичного призначення коду 9015 за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, що застосовується під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, крім апаратури зазначеного типу Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки. Реєстрація та облік апаратури супутникових радіонавігаційних систем Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки здійснюються Генеральним штабом Збройних Сил України.   {Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 792 від 21.06.2004, № 754 від 25.05.2006, № 1413 від 23.12.2009, № 930 від 10.10.2012, № 52 від 05.02.2014}   3. Головному управлінню геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України разом з Міністерством оборони розробити та затвердити в місячний термін зразок Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем.   4. Інспекції Державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України у тримісячний термін забезпечити реєстрацію апаратури супутникових радіонавігаційних систем, власники (користувачі) якої придбали її (отримали в користування) до опублікування цієї постанови.   5. Головному управлінню геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України у тримісячний термін подати Кабінетові Міністрів України проект постанови про внесення змін і доповнень, що випливають з цього Порядку, до Положення про Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1992 р. № 622 (ЗП України, 1992 р., № 11, ст. 281).   Перший віце-прем'єр-міністр України   А.ГОЛУБЧЕНКО   Інд. 69     ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 (потім порядок)
Тимчасовими методичними вказівками щодо складання кадастрових планів обмежень і обтяжень щодо використання земель, затв. Держкомземом України 04.08.1999 (мають рекомендаційний характер); http://legalexpert.in.ua/komkodeks/zku/86-zku/3176-198.html   1. Кадастрові зйомки - це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок. 2. Кадастрова зйомка включає: а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки б) погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами; в) відновлення меж земельної ділянки на місцевості; г) встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі; ґ) виготовлення кадастрового плану.
Положенням про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затв. наказом Держкомзему №85 від 26.08.1997; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0522-97   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ   Н А К А З   N 85 від 26.08.97 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 31 жовтня 1997 р. vd970826 vn85 за N 522/2326   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 538 ( z1638-13 ) від 09.09.2013 }   Про затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів     На виконання Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року "Про земельну реформу" ( 563-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року N 15 ( 15-93-п ) "Про порядок ведення державного земельного кадастру", Указу Президента України від 12 липня 1995 року N 608 ( 608/95 ) "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" та з метою проведення земельно-кадастрової інвентаризації земель міст, селищ і сіл Н А К А З У Ю:   1. Затвердити Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів (додається). 2. Управлінню земель несільськогосподарського призначення (Хвесик М.А.) довести зазначене Положення до відома начальників головних управлінь і управлінь центрального апарату Комітету, голови Республіканського комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру, начальників обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів для керівництва в роботі. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Кулініча В.В.   Голова Комітету Л.Новаковський   Погоджено: Голова Державного комітету будівництва та житлової політики України В.Гусаков   Начальник Головного Управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України А.Бондар   Заступник Міністра фінансів України Г.К.Антоньєв   Затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 26 серпня 1997 р. N 85   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1997 р. за N 522/2326   Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів   Дане Положення є нормативно-правовим документом, яким встановлюються основні вимоги до виконання робіт по земельно-кадастровій інвентаризації земель населених пунктів (міст, селищ, сіл), як невід'ємної частини вхідної інформації для ведення державного земельного кадастру. 1. Загальні положення   1.1. До земель населених пунктів відносяться всі землі, що знаходяться в їх межах. 1.2. Метою проведення інвентаризації земель населених пунктів є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування. 1.3. Перед початком проведення робіт по інвентаризації земель населених пунктів Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні обласні, міські, селищні, сільські ради за поданням Республіканського комітету по земельних ресурсах і єдиному кадастру Автономної Республіки Крим, обласних та міських управлінь і районних відділів земельних ресурсів затверджують порядок, обсяги, черговість і строки проведення робіт по інвентаризації. 1.4. Координацію робіт по інвентаризації земель населених пунктів здійснюють міські управління та районні відділи земельних ресурсів. 1.5. Фінансування робіт по інвентаризації земель населених пунктів здійснюється відповідно до чинного законодавства. 1.6. Призначенням інвентаризації земель населених пунктів є: - визначення кількісного складу земель; - отримання даних для виготовлення технічної документації по оформленню документів, що посвідчують право власності або право користування земельними ділянками, які раніше були надані юридичним та фізичним особам; - одержання достовірної інформації для вирішення питань щодо припинення права користування земельними ділянками, які використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням земельного законодавства і встановлених вимог або ж нераціонально; - вирішення питань щодо розбіжності місцеположення, форми або розміру ділянки, яка фактично знаходиться у користуванні, та ділянки, яка раніше була надана у користування; - аналіз фактичного використання земельних ресурсів; - одержання інших даних, необхідних для ведення державного земельного кадастру; - надання інформації для обчислення земельного податку та орендної плати. 1.7. Обліковим об'єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб.
                 
ДСТУ 2393-94 «Геодезія. Терміни та визначення»8; http://www.geoguide.com.ua/glossary.php?char=13 Кадастрові зйомки Русский: Кадастровые съемки   комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для кадастрів. Джерело: Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при КМУ від 24.01.1994 №3, яким затверджено ГКНТА-1.04-01-93 «Створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. Основні положення»; http://www.amm.org.ua/study-book/11-management-land-resources/106-land-cadastre (б) Кадастрові зйомки   Ч.1 ст.198 ЗКУ визначає кадастрові зйомки як «комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок», що включають (ч.2 цієї ж статті):   «а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки;   б) погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами;   в) відновлення меж земельної ділянки на місцевості; г) встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі; ґ) виготовлення кадастрового плану.»    
наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при КМУ від 09.04.1998 №56, яким затверджено ГКНТА-2.04-02-98 «Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500»; http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   Н А К А З   N 56 від 09.04.98 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 23 червня 1998 р. vd980409 vn56 за N 393/2833     Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Укргеодезкартографії N 90 ( z0653-99 ) від 27.07.99 )     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.92 N 622 ( 622-92-п ) "Про затвердження Положення про Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України", яким надано право на видання та затвердження нормативно-технічних актів галузі, Н А К А З У Ю:   1. Затвердити Інструкцію з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98). 2. Визнати такою, що не застосовується на території України: "Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-038-79)", Москва, "Недра", 1982. 3. Юридичним та фізичним особам, незалежно від форм власності, що займаються виконанням топографо-геодезичних робіт, прийняти затверджену Інструкцію для керівництва в роботі. 4. Дозволити міністерствам (відомствам), при достатньому обгрунтуванні, розробку Методичних вказівок для робіт, що потребують спеціального геодезичного забезпечення (монтаж високоточних технологічних ліній, геодезичні спостереження за АЕС, зсувами та інші). 5. Інспекції держгеонагляду України здійснювати контроль за застосуванням вказаної Інструкції суб'єктами підприємницької діяльності. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України.   Начальник Головного управління А.Бондар   Затверджено Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 9 квітня 1998 р. N 56   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 1998 р. за N 393/2833 (Інструкція)
ДБН А.2.1-1-2008 «Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва». http://www.stroylic.com.ua/en/liczenzionnye-usloviya.html?start=1   3.1. Загальні вимоги   Суб`єкти господарської діяльності здійснюють вишукувальні роботи для будівництва згідно з вимогами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».   Суб`єкти господарської діяльності мають право здійснювати вишукувальні роботи для будівництва по об’єктах класу СС3 – якщо виконували попередньо не менше 3 вишукувань по об’єктах класу наслідків СС2, або 5 по об’єктах класу наслідків СС1.   До складу інженерно-геодезичних робіт належить:   - отримання інженерно-топографічних планів для розроблення проектів,   - створення інженерно-геодезичної основи, що характеризує просторове положення та габарити об’єктів;   - отримання даних для побудови геологічних, гідрогеологічних, архітектурних, екологічних, археологічних та інших картографічних моделей;   - отримання даних про геометричні параметри об’єктів (у тому числі й підземних) та їх зміни;   - отримання даних про геодинамічні процеси.
Бонітування ґрунтів
ЗУ «Про оцінку земель http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 Стаття 1. Основні терміни та їх визначення   У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні:   бонітування ґрунтів - порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах;   Стаття 2. Правове регулювання оцінки земель   Правове регулювання оцінки земель здійснюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України ( 2768-14 ), Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), цього Закону, законів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Стаття 16. Порядок проведення бонітування ґрунтів   Бонітування ґрунтів проводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів на землях сільськогосподарського призначення та лісового фонду.   Бонітування ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 7 років.   Бонітування ґрунтів проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій" ( 858-15 ). { Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5394-VI ( 5394-17 ) від 02.10.2012 }
Земельний Кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page8 Стаття 199. Бонітування ґрунтів   1. Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.   2. Бонітування ґрунтів проводиться за 100-бальною шкалою. Вищим балом оцінюються ґрунти з кращими властивостями, які мають найбільшу природну продуктивність.
Економічна оцінка земель
Земельний Кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page8 Стаття 200. Економічна оцінка земель 1. Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. 2. Економічна оцінка земель різного призначення проводиться для порівняльного аналізу ефективності їх використання. Дані економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельної ділянки різного цільового призначення. 3. Економічна оцінка земель визначається в умовних кадастрових гектарах або у грошовому виразі.
ЗУ«Про оцінку земель» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 Стаття 17. Порядок проведення економічної оцінки земель   Економічна оцінка земель проводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів на землях сільськогосподарського призначення незалежно від форм власності.   Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років.   Економічна оцінка земель проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій" ( 858-15 ). { Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5394-VI ( 5394-17 ) від 02.10.2012 }
Грошова оцінка земельних ділянок
Земельний Кодекс http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page8   Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок   1. Грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі.   2. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною і експертною.   3. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.   4. Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.   5. Грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.
ЗУ «Про оцінку земель»). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1378-15   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   Стаття 1. Основні терміни та їх визначення   експертна грошова оцінка земельних ділянок - результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту;   нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами;
Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затв. ПКМ від 23.03.1995 №213 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213-95-п КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА   від 23 березня 1995 р. № 213 Київ     Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів   {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 864 від 31.10.95 № 525 від 30.05.97 № 951 від 08.08.2001 № 843 від 05.07.2004 № 1185 від 31.10.2011 № 492 від 23.05.2012}   На виконання статті 6 Указу Президента України від 10 листопада 1994 р. № 666 "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва" Кабінет Міністрів України постановляє:   1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (додається).   {Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 843 від 05.07.2004}   2. Державному комітетові по земельних ресурсах разом з Міністерством сільського господарства і продовольства, Державним комітетом у справах містобудування і архітектури, Українською академією аграрних наук у місячний термін затвердити Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.   3. Державному комітетові по земельних ресурсах, Міністерству сільського господарства і продовольства, Уряду Автономної Республіки Крим і облвиконкомам разом з Українською академією аграрних наук провести до 1 липня 1995 р. на основі зазначеної Методики грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в Автономній Республіці Крим, областях, їх кадастрових і адміністративних районах та сільськогосподарських підприємствах.   4. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, Державному комітетові по земельних ресурсах разом з міськвиконкомами провести до 1 жовтня 1995 р. з метою виробничої апробації грошову оцінку земель міст Одеси, Чернігова, Броварів та смт. Ланівців Тернопільської області.   5. Міністерству фінансів профінансувати витрати, пов'язані з грошовою оцінкою земель, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 1995 рік.   Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України   Є.МАРЧУК     Міністр Кабінету Міністрів України   Інд.22   В.ПУСТОВОЙТЕНКО (далі методика)
Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затв. ПКМ від 23.11.2011 №127 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1278-2011-п   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА   від 23 листопада 2011 р. № 1278 Київ     Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)   {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 492 від 23.05.2012}   Кабінет Міністрів України постановляє:   1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), що додається.   2. Визнати такими, що втратили чинність:   постанову Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 525 "Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 87);   пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 і від 30 травня 1997 р. № 525, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 843 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1782).   3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.   Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ   Інд. 70
Державна реєстрація земельних ділянок
«Про Державний земельний кадастр» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17   Стаття 24. Державна реєстрація земельної ділянки   1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.   2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.   {Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012}   3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою:   особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;   власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;   органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).   4. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:   заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;   {Абзац другий частини четвертої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012}   оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;   документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.   {Абзац п'ятий частини четвертої статті 24 виключено на підставі Закону № 1325-VII від 05.06.2014}   Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.   5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:   перевіряє відповідність документів вимогам законодавства;   за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.   6. Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:   розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;   подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі;   невідповідність поданих документів вимогам законодавства;   знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.   7. У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим частини шостої цієї статті, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації земельної ділянки.   8. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.   9. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.   10. Державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі:   поділу чи об'єднання земельних ділянок;   якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника.   11. У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених в абзаці третьому цієї частини, Державний кадастровий реєстратор у десятиденний термін повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельної ділянки.
Порядок ведення Державного земельного кадастру http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА   від 17 жовтня 2012 р. № 1051 Київ     Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру   {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013 № 661 від 26.11.2014}   Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про Державний земельний кадастр" Кабінет Міністрів України постановляє:   1. Затвердити Порядок ведення Державного земельного кадастру (далі - Порядок), що додається.   2. Установити, що:   1) у разі, коли до набрання чинності цією постановою:   документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, розроблена, але не затверджена рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування, внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Порядку;   кадастрові номери земельним ділянкам на підставі відповідних заяв замовників документації із землеустрою або уповноважених ними осіб не визначені, такі кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам відповідно до Порядку;   {Абзац третій підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}   зареєстровано в установленому законодавством порядку заяви фізичних або юридичних осіб про надання послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель, але такі послуги не надані, вони надаються відповідно до Порядку. При цьому, якщо плату за надання послуг внесено в повному обсязі, додаткова плата за надання послуг не справляється;   {Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}   2) облік кількості та якості земель ведеться до 2015 року в порядку та за формами, що діють на день набрання чинності цією постановою;   3) на день набрання чинності цією постановою картографічною основою Державного земельного кадастру є ортофотоплани, створені в рамках виконання Угоди про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 17 жовтня 2003 р., ратифікованої Законом України від 15 червня 2004 р. № 1776-IV, та інші картографічні матеріали, виготовлені на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або отримані ним від центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державного підприємства "Державний картографо-геодезичний фонд України" та інших суб'єктів інформаційної взаємодії;   4) до створення індексних кадастрових карт (планів) відповідно до Порядку для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану) використовуються індексні кадастрові карти (плани), створені в рамках виконання Угоди, зазначеної в підпункті 3 цього пункту, а у разі їх відсутності - інші (створені територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів) індексні кадастрові карти (плани), в яких на момент набрання чинності цією постановою перші вісім цифр номерів кадастрових зон відповідають кодам об'єктів першого - третього рівня класифікації згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97, а дев'ятою та десятою цифрами є нулі.   3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.   4. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державним агентством земельних ресурсів у шестимісячний строк забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.   5. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про Державний земельний кадастр", крім пункту 4, який набирає чинності з дня її опублікування.   Прем'єр-міністр України М.А (далі порядок)
Облік кількості та якості земель
Земельний Кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page8 Стаття 203. Облік кількості та якості земель   1. Облік кількості земель - відображення у відомостях і документах даних, які характеризують кожну земельну ділянку, а також землі за площею та складом земельних угідь, розподіл земель за власниками, землекористувачами.   2. Облік якості земель - відображення у відомостях і документах даних, які характеризують земельні угіддя за природними і набутими властивостями, що впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а також за ступенем техногенного забруднення ґрунтів.   {Стаття 203 в редакції Закону № 3613-VI від 07.07.2011}
Наказом Держкомзему «Про первинний облік земельних ділянок на основі застосування кадастрових номерів та стандарту бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру» від 12.10.2000 №133 http://www.amm.org.ua/study-book/11-management-land-resources/106-land-cadastre угідь», а облік якості земель «відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними властивостями та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів».   Наказом Держкомзему «Про первинний облік земельних ділянок на основі застосування кадастрових номерів та стандарту бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру» від 12.10.2000 №133 облік земельних ділянок на основі кадастрових номерів було запроваджено у складі державного земельного кадастру.   Облік кількості та якості земель, на відміну від реєстрації, сам по собі не має легалізуючого значення (крім випадків, коли облік здійснюється у формі реєстрації). Реєстрація земель є не єдиною формою обліку. Облік земель ведеться також на основі різного роду обстежень, даних статистичної звітності: див. ЗУ «Про державну статистику», наказ Держкомстату №377 від 05.11.1998 «Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)». Зокр., дані статистичної звітності широко використовують органи податкової служби для стягнення земельного податку за фактичне використання земельних ділянок.   Проблема. У спеціальній літературі20 слушно зазначається, що наявний матеріал з обліку земель (форми 2-зем, 6-зем) насправді є обліком землекористувачів, а не земель. Статистична звітність виходить із припущення, що землекористувач здійснює землекористування згідно із основними видами своєї економічної діяльності. Це припущення не завжди справджується.
наказ Держкомстату №377 від 05.11.1998 «Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0788-98 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ   Н А К А З   N 377 від 05.11.98 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 14 грудня 1998 р. за N 788/3228   Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)   ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Держкомстату N 420 ( z0910-01 ) від 16.10.2001 )     Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) Н А К А З У Ю:   1. Затвердити і ввести в дію, починаючи зі звіту за 1998 рік: 1.1. Форми державної статистичної звітності, що додаються: N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності" (річна) ( za788-98 ); N 6а-зем "Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями" (річна) ( za788-98 ); N 6б-зем "Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями" (річна) ( za788-98 ); N 2-зем "Звіт про землі, які перебувають у власності й користуванні" (піврічна) ( za788-98 ). 1.2. Інструкцію з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем), що додається.   2. Державному комітету України по земельних ресурсах забезпечити методологічне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності та її класифікуванням відповідно до зазначених форм.   3. Скасувати наказ Мінстату України від 07.12.93 N 273 ( v0273207-93 ) "Про затвердження форм державної статистичної звітності по земельних ресурсах".   Голова Комітету О.Г.Осауленко Затверджено Наказ Державного комітету статистики України 05.11.98 N 377
                                     

3.

Таблиця 1.2 Визначення термінів,що використовуються при правовому регулюванні ведення ДЗК

№п.п Назва терміну Визначення
Державний земельний кадастр Згідно з(1)- це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами;
державна реєстрація земельної ділянки внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера;
геоінформаційна система інформаційна (автоматизована) система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та постачання геопросторових даних;
геопросторовий об'єкт об'єкт реального світу, що характеризується певним місцеположенням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;
геопросторові дані набір даних про геопросторовий об'єкт;
індексна кадастрова карта (план) картографічний документ, що відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану);
кадастрова зона сукупність (об'єднання) кадастрових кварталів;
Кадастровий квартал компактна територія, що визначається з метою раціональної організації кадастрової нумерації та межі якої, як правило, збігаються з природними або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо);  
Кадастровий номер земельної ділянки індивід

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал