Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання роботи


Мета роботи

Освоїти прийоми редагування проекту БД і макетів таблиць, пошуку і сортування даних в СУБД Microsoft Access.

 

Завдання роботи

Зробити зміни в проекті БД, розробленому на попередньому занятті в макеті однієї з таблиць, виконати пошук і сортування записів в таблиці.

 

3. Вимоги до звіту

Звіт про виконану роботу повинний включати:

Ø назву роботи, її задачі і послідовність виконання;

Ø етапи перетворення макетів таблиць зберегти на дискеті;

Ø відповіді на контрольні питання по указівці викладача.

4. Зміст роботи

4.1. Змінити структуру ключової таблиці, додавши в неї нові поля і змінивши властивості для деяких полів, створених раніше.

4.2. Заповнити даними нові поля таблиці і перевірити, як працюють зміни у властивостях полів.

4.3. Змінити схему даних для багатотабличної БД.

4.4. Змінити макет однієї з таблиць БД.

4.5. Зробити сортування записів в таблицях по одному і декільком признакам.

4.6. Найти в таблицях записи, задовольняючі певним умовам, і замінити їх значення на інші.

 

5. Загальні відомості

5.1. Зміна проекту бази даних

Проект БД включає в себе структури усіх складових таблиць, що входять в базу даних і зв'язки між ними. Проект уже створеної БД легко змінити. Однак потрібно враховувати, що деякі зміни в проекті БД (видалення полів, зміна типу і формату полів, зміна первинних ключів, зв'язків між таблицями) можуть привести до псування, або взагалі до втрати даних. Тому, до змін в проекті потрібно вдаватися у випадку крайньої необхідності. Однак, у будь-якому випадку, Microsoft Access попереджує користувача про можливу втрату даних і дає можливість відмовитися від таких змін.

Рис. 2.1. Діалогове вікно, яке попереджує користувача про можливу втрату даних

 

Примітка. Щоб уберегти себе від випадкових помилок або непередбачених наслідків, перед внесенням серйозних змін в проект БД необхідно зробити її резервну копію.

Якщо зміни потрібно внести в одну таблицю, то її копію можна зробити безпосередньо в Microsoft Access. Для цього у вікні бази даних, на вкладці „Таблицы” потрібно виділити ім'я таблиці що копіюється, скопіювати її в буфер обміну (команда „ПравкаØКопировать”) і відразу ж вставити її з буфера обміну, задавши нове ім'я (команда „ПравкаØВставить”).

5.1.1. Зміна структури таблиць

В режимі „Конструктора таблиці” можна змінювати імена, типи і властивості полів, порядок їх проходження, видаляти і додавати поля.

Для зміни імені поля потрібно перейти в рядок з ім'ям цього поля у вікні „Конструктора таблицы” і внести зміни у стовпці „Имя поля”.Для вставки нового поля потрібно встановити курсор на полі, перед яким воно буде вставлено, і виконати команду „ВставкаØСтроки”,або натиснути клавішу <Insert>. В порожньому рядку що з'явиться, потрібно увести ім'я нового поля і вибрати тип даних для нього.

Для видалення поля потрібно виділити рядок з його ім'ям і виконати команду „ПравкаØУдалить”, або натиснути клавішу <Delete>.

Для зміни типу поля або його формату потрібно в режимі „Конструктора” виділити це поле, перейти в стовпець„Тип данных”, розкрити список типів даних і вибрати потрібне значення. Аналогічно можна змінювати властивості поля, перейшовши в бланк „Свойства”.

Для збереження усіх змін достатньо просто закрити вікно „Конструктора”.

 

5.1.2. Перейменування і видалення таблиць

У випадках, коли одна з таблиць БД містить застарілу, або непотрібну інформацію, її необхідно видалити з проекту БД. Для цього потрібно виділити ім'я таблиці у вікні бази даних та натиснути клавішу <Delete>, або виконати команду „ПравкаØУдалить”. Microsoft Access відкриє діалогове вікно для підтвердження, або скасування видалення (рис. 2.2.).

Рис. 2.2. Діалогове вікно для підтвердження, або скасування видалення

 

Також для видалення можна використовувати команду „ПравкаØВырезать”. В цьому випадку копія таблиці поміщається в буфер обміну, звідкіля її можна вставити в іншу БД.

Для зміни імені таблиці її також потрібно виділити у вікні бази даних і виконати команду „ПравкаØПереименовать”. Після чого Microsoft Access дасть можливість увести нове ім'я таблиці.5.1.3. Зміна первинних ключів

Визначений на етапі проектування ключ, в подальшому не завжди може однозначно визначати запис, тому виникає необхідність перевизначання ключа заново. Але перед цим потрібно скасувати невірно заданий ключ.

Для здійснення цієї операції потрібно виконати команду „ВидØИндексы”. У вікні „Индексы”, що з'являється, потрібно виділити рядок, у якому визначений ключ, і натиснути клавішу <Delete>. Потім вікно „Индексы” можна закрити, а в структурі таблиці визначити нове ключове поле. Причому поле, яке раніше використовувалося як ключ, не завжди підлягає видаленню з структури таблиці, тому що необхідність в його даних може залишитися.

 

5.1.4. Редагування зв'язків

Якщо потрібно змінити вже існуючі зв'язки, то потрібно перейти у вікно бази даних і викликати вікно „Схема данных” ( команда „ПравкаØСхема данных”).

Увага! Перед редагуванням зв'язків потрібно закрити усі таблиці, яких редагування не стосується!

Для редагування існуючого зв'язку, потрібно клацнути правою кнопкою миші на її лінії. В контекстному меню що з'явиться, усього дві команди: „Изменить связь.. ” і „Удалить”. Вибір першої команди відкриє діалогове вікно „Связи” де потрібно змінити існуючі настанови.

Якщо в схему даних необхідно добавити нову таблицю, то потрібно клацнути по кнопці „Добавить таблицу” на панелі елементів , або виконати команду „СвязиØДобавить таблицу”. Після цього буде з’явиться діалогове вікно„Добавление таблицы” де потрібно вказати ім'я таблиці що додається.

Деякі з пов'язаних таблиць в схемі даних можна приховати. Для цього використовується команда „СвязиØСкрыть таблицу”. Зв'язки при цьому не порушуються, але в схемі даних таблиця не відображується. Це можна виконувати для різного роду довідкових таблиць, створюваних наприклад, „Майстром підстановок”.

Для видалення непотрібної таблиці із схеми даних, необхідно виконати команду „СвязиØУбрать таблицу”.

 

5.2. Зміна макета таблиці

Під макетом таблиці мають на увазі її представлення на екрані, або зовнішній вигляд. Макет таблиці ніяк не пов'язаний з її структурою. Тому якщо вимагаються чисто зовнішні зміни, то їх можна виконати в режимі „Таблицы”, не змінюючи її структуру. Для встановлення параметрів макета таблиці, використовуються відповідні команди меню „Формат”.

 

5.2.1. Зміна шрифту і зовнішнього вигляду комірок таблиці

Команда „ФорматØШрифт”виводить діалогове вікно (рис. 2.3), в якому можна вибрати тип шрифту, розмір, накреслення, колір. Обраний шрифт буде застосований для усієї таблиці.

Рис. 2.3. Діалогове вікно для вибору типу шрифту

 

Команда„ФорматØРежим таблицы” встановлює параметри оформлення комірок у всій таблиці: наявність горизонтальних і вертикальних ліній сітки, їх колір, колір фону комірок, оформлення (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Діалогове вікно для вибору параметрів таблиці

 

Якщо потрібно встановити шрифти і оформлення комірок, які будуть використані по умовчанню в усіх таблицях (в том числі і в знову створюваних), то необхідно скористатися командою „СервисØПараметры...” У діалоговому вікні що з'явиться (рис.2.5) потрібно перейти на вкладку „Режим таблицы” і задати нові параметри оформлення.

Рис. 2.5. Діалогове вікно для вибору параметрів оформлення таблиці

 

5.2.2. Зміна висоти рядків і ширини стовпців

Висоту рядка і ширину стовпця таблиці можна змінити безпосередньо на екрані, встановивши покажчик миші в область заголовка стовпця або рядка. Покажчик прийме форму двоспрямованої стрілки або . Після цього можна змінити ширину стовпця, або висоту рядка, перетаскуючи їх границі.

Команди „Высота строки”,„Ширина столбца” виводять відповідні діалогові вікна (рис. 2.6), де пропонується задати нову висоту, або ширину, вказавши її розмір в пунктах (1 пункт дорівнює 0,376 мм). Можна також встановити стандартну висоту рядка і ширину стовпця, включивши відповідну опцію. Якщо відразу важко підібрати ширину стовпця, то можна натиснути кнопку „По ширине данных” і вона буде підібрана таким чином, щоб в нову ширину вмістилися усі дані цього поля.

Рис.2.6. Діалогові вікно для завдання параметрів ширини і висоти комірок таблиці

5.2.3. Зміна порядку проходження стовпців

По умовчанню, порядок стовпців у режимі таблиці збігається з послідовністю розташування полів в структурі таблиці. При перегляді таблиці цей порядок легко змінити, зробивши більш зручним.

Для цього в режимі таблиці, потрібно повністю виділити потрібний стовпець, клацнувши на його заголовку і перемістити виділений стовпець в нове місце.

5.2.4. Інші зміни макета таблиці

Команда „Формат” дає можливість внести в макет таблиці наступні зміни:

Переименовать столбец” – дозволяє задати нове ім'я стовпця, відмінне від імені відповідного поля в структурі таблиці. В структурі таблиць часто використовують скорочення в іменах полів. Однак, це робить їх менш інформативними. При перегляді таблиць можна виправити цей недолік, перейменувавши відповідний стовпець.

Скрыть столбцы” – дозволяє приховати виділені стовпці при перегляді таблиці. Для виділення стовпця достатньо клацнути лівою кнопкою миші у будь-якому місці стовпця.

Отобразить столбцы.. ”- дозволяє вивести діалогове вікно, в якому обрати стовпці, необхідні для відображення на екрані.

Закрепить столбцы”– дозволяє зафіксувати виділені стовпці при перегляді таблиці. Зафіксовані таким чином стовпці, при прокручуванні таблиці вліво або вправо, будуть постійно присутніми на екрані. Це значно полегшує читання таблиць, що містить багато полів.

Освободить все столбцы” - дозволяє скасувати фіксацію стовпців.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал