Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Що козак, то був полковник, що сотник — то гетьман»?
А «героїчних (морських) походів козаків»

Б козацько-селянських повстань 20–30-х рр. ХVІІ ст.

В «руйнування» Української козацької держави — Гетьманщини

Г Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

 

Що було спільним для Андрусівського перемир’я (1667 р.) та «Вічного миру» (1686 р.)?

А укладання між Річчю Посполитою та Османською імперією

Б закріплення передання Поділля під владу турецького султана

В передання Запорозької Січі під протекторат Московської держави

Г підпорядкування Правобережної України Речі Посполитій

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

У 1734 р. царський уряд дозволив козакам заснувати Нову Січ на р. Підпільна, тому що прагнув

А мати додатковий важіль впливу на Річ Посполиту.

Б залучити козаків до придушення селянських виступів.

В використати козаків у новій російсько-турецькій війні.

Г налагодити союзницькі стосунки із Кримським ханством.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії, що увійшло в історію під назвою «Валуєвський циркуляр», видано

А 1856 р.

Б 1863 р.

В 1876 р.

Г 1892 р.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Масова трудова міграція українців наприкінці XIX — на початку XX ст. була зумовлена

А стрімкою монополізацією основних галузей промисловості.

Б розгортанням широкого будівництва залізниць і портів.

В залученням на українські землі іноземних колоністів.

Гаграрним перенаселенням українських земель.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.?

1. Посилення впливу німецької мови та культури.

2. Нелояльне ставлення греко-католицького духовенства до імперської влади.

3. Привілейоване положення українського населення в містах.

4. Домінування поляків і німців в органах влади.

5. Зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви.

6. Перебування українських селян і міщан у кріпосній залежності.

А 2, 3, 6

Б1, 2, 4

В3, 5, 6

Г1, 4, 5

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

У ХІХ — на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії пройшов такі стадії розвитку:промисловий переворот — індустріалізація — монополізація.Реформи 60 — 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли

Апочатку промислового перевороту.

Бзавершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації.

Взавершенню індустріалізації та початку монополізації.

Гзавершенню монополізації.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал