Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Соціальні потреби – соціальні явища – соціальні процеси


Групи, якоб’єктиекстреної (мобільної) соціальноїроботи

Біжінці,мігранти, що потрапили в наслідок аварії,

 

2. Умови та особливості організації рорботи з різними соціальними групами клієнтів .

Особливості:

Організація роботи залежить від моделі соціальної політики в державі.

Соціальна політика – це складова частина внутрішньої політики держави, втіленя в його соціальних програмах і практиці, що регулює відносини в суспільстві в інтересах основних соціальних груп населення.

Соціальна політика заснована на системі принципів, що виражають характер вимог до її змісту, формам, і методам розробки і реалізації ;

- сбалансованість цілей і можливостей реалізаціїсоціальної політики( як в часі, так іпо необхідним ресурсам);

- гуманізм, соціальна справедливість;

- системність, неприривність;

- відкритість,демократизм, ;

- контроль суспільства над реалізацією соціальної політики;

 

Головна ціль соціальної політики - гармонізація суспільних відносин, забезпечення політичної стабільності і громадської згоди шляхом вироблення і здійснення організаційно – економічних , науково технічних і морально – правових мір.

 

Що таке соціальна політика ?

Один з шляхів розуміння - порівняння.

Порівняємо концептуальні аспекти соціальної роботи та соціальної

політики:

 

Соціальна робота   Соціальна політика  
Суттєвим моментом соціальноїроботи є такий засіб допомоги людям, який не принижує їхньої гідності. Тому велика увага приділяється характеру стосунків з клієнтом. Об’єктом соціальної політики є не так індивід, як певні групи населення.
Часом соціальних працівників звинувачують у тому, що вони більше уваги приділяють процесудопомоги ніж результатам. Тому соціальна політика цікавиться результатами, залишаючи поза увагою тіпроцеси, за допомогою яких ці результати досягаються.
Соціальна робота має справу переважно з маргіналізованимипрошарками населення. Соціальна політика уникає “спілкування” з “заплямованими” – соціальними низами та прагне утверджувати свій імідж як захисниця інтересів більшості.
Напівсоціальна наука - напівмистецтво Позитивіська методологія

 

 

Звернемося до структурної моделі соціальної політики:

 

 

Соціальні потреби – соціальні явища – соціальні процеси

Суб’єктсоціальної політики: Державні та суспільні інститути Напрямки це її зміст національної програми Структура механізму, в тому числі, інфраструктура соціальної сфери Проекти , моделі, програми, дії Об’єктсоціальної політики . Перш за все регулюються соціальні процеси, щомають негативну динаміку  
Об’єкт передбачає структуру суб’єкта

  

Чому ж існують різні соціальні політики?

До прикладу розглянемо деякі моделі соціальної політики:

Китай – мінімалістична модель або політика невтручання( в ооснові філософія дуалізму: померла дитина – так померла, живе – так живе, природа сама вирішує).

Швеція –модель максемального благополуччя громадян;

США – модель на основі громадських прав;

Австрія – змішана модель на основі благополуччя та реалізаціїгромадських прав;

Великобританія – модель, що визначає турботусуспільства про об’єкти соціальної політики;

В чому ж першопричина різниця?

Можливо в розумінні соціальної проблеми?

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал