Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Намагання здобути політ популярність шляхом використання неправдивих обіцянок – демагогія
Народні депутати України обираються строком на - 5 років

Нонконформізм це – відмова від загальноприйнятих стереотипів та авторитетів

Нонконформістська активність у тоталітарних режимах – дисидентство

Образ держави «як нічного вартового» притаманний – лібералізму

Орг-ія Північно-Атлантичного Договору (НАТО) – створена у – 1949

Осн ідея у програмі партії зелени – відтвор гармонію між людиною і природою ГАРМОНІЯ

Основні ідеї теорії правової держави належать– Аристотелю

Основною відмінною правовї держави від не правової є – обмеженість держ влади…

Останню конституцію радянської України було прийнято – 1978р.

Парламент є – вищий представницький законодавчий орган у суч демократичних державах

Парламент у парламентських республіках є – вищим органом виконавої влади

Парламентська монархія хар-ся – зведенням ф-цій монарха лише до представницьких і церемоніальних

Період «холодної війни» між США і СРСР закінчився – на межі 80-90 ХХ століття

Перша світова війна була в – 1914-1918

Піднесення національної свідомості можна назвати – етнічним ренесансом

Політ влада духівництва церкви – теократія

Політ ідеологія, яка вістоює свободу ринка і підпр-ва – лібералізм

Політ мислителі середньовічча думали що – влада церкви вище світської влади

Політика етатизму означає – розширення повноважень держави у всіх царинах

Політика це сфера діяльності, пов’язана з – упр державою і сусп-вом

Політика як соц. явище і наукове поняття виникла – в античні часи

Політична діяльність є легальною, якщо вона – здійснюється в межах існуючого законодавства

Політична культура реалізується як форма зв’язку громадянина з політичною системою у здійсненні її - ???

Політки трактується як вияв класової боротьби у – марксизмі

Політологія як самост. наука – США

Поняття «бікамералізм» - двопалатна структура парламенту

Поняття «імунітет» в політиці означає – недоторканність вищих посадовців і депутатів

Поняття «ментальність» означає – до політичні основи мислення, певне бачення світу

Поняття «політ сис-ма» відносно поняття «держава» - є більш вузьким

Поняття «Політична влада» по відношенню до поняття «державна влада» є – більш широким і універсальним

Поняття «Політична влада» по відношенню до поняття «соціальна влада» є – більш вузьким

Поняття «політична нація» передбачає єдність людей за ознакою – спільного громадянстваПоняття «політичний режим» - сукупність методів здійснення держ влади

Послідовним прихильником ідеї Укр незалежності – Міхновський

Право на освіту, за Конституцією України, передбачає – обов’язковість початкової освіти


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал