Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лекція 8. Аналіз ліквідності банку
 

  1. Поняття “ліквідність банку”, відмінності від платоспроможності.
  2. Ліквідність як запас, потік та проноз.
  3. Методи оцінки ліквідності банку.
  4. Чинники та прогнозування ліквідності банку.
  5. Регулювання ліквідності банківської системи.

 

  1. Поняття “ліквідність банку”, відмінності від платоспроможності.

Ліквідність банку: історія розвитку поняття

• Ліквідність (лат. liquidus –рідкий, текучий) – характеризується легкістю реалізації, продажу, перетворення матеріальних цінностей та інших активів у грошові кошти;

• 20 рр. ХХ ст. розрізняли поняття ліквідитет (рівновага термінів та сум груп активів і пасивів, виділяли 3 ступені, ранги л.) та ліквідність;

• 30 рр. ХХ ст. – Кейнс описав психологічний мотив “надання переваги ліквідності” – прагнення зберігати доходи в грошовій формі. Вважав, що умову ліквідності задовольняє наявність грошей. Можливість і легкість оборотності різних видів вкладень банку (його активів) у готівкові кошти для виконання його зобов'язань перед кредиторами.

• Дж. Сінкі – ліквідність необхідна банкам для того, щоб бути готовими до вилучення депозитів і задоволення попиту на кредити;

• Е. Рід – банк вважається ліквідним, якщо суми його готівкових коштів та інших ліквідних активів, а також можливості мобілізації коштів з інших джерел, достатні для своєчасного виконання боргових і фінансових зобов'язань.

• 368 Постанова НБУ: Л. – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати);

• В. І. Міщенко, В. С. Стельмах: Л. – багаторівнева система категорій, яка об'єднує поняття:

ü ліквідність банківської системи;

ü ліквідність банку;

ü ліквідність балансу банку (активів та пасивів).

 

Складові поняття “ліквідність”

Л. банківської системи Спроможність забезпечити виконання всіх зобов'язань перед вкладниками, кредиторами та акціонерами, залучати кошти юр. та фіз. осіб, надавати кредити й інвестувати розвиток економіки країни ü ліквідність банків, розвиток МБР; ü НБУ і держави; ü зовн. та внутр. борг України; ü рівень інвестицій; ü дин. кред. та дебіт. заборг.; ü рег-ня прав захисту кредиторів
Л. банку Можливість банку швидко мобілізовувати джерела грошових коштів для своєчасного виконання зобов'язань за пасивом балансу ü ліквідність банк. системи; ü можливість швидкої мобілізації ресурсів (залежить від репутації та організації бізнес-процесів); ü ліквідність балансу.
Л. балансу Співвідношення окремих статей активу та пасиву балансу за строками та сумами ü співвідношення строків залучення ресурсів та розміщення коштів; ü структура активів; ü ступінь ризиків акт. операцій; ü структура пасивів; ü якість управління банком.

 Ліквідність та платоспроможність

• Сутність   • Цілі   • Регулювання НБУ
Л. – можливість знайти ресурси для виконання зобов'язань. П – можливість вчасного виконання зобов'язань.   Л. – внутрішня ціль банку, оскільки важливо оцінити: чого коштуватиме банку забезпечення вчасного виконання зобов'язань. П. – зовнішня ціль, оскільки формує думку клієнтів та НБУ про банк   Л. – нормативи ліквідності як умови платоспроможності. П – нормативи платоспроможності, здатність захистити кредиторів та вкладників за рахунок власного капіталу    

 

  1. Ліквідність як запас, потік та проноз.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал