Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Психологія мнемічних процесів
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10

Мета:

- створити загальнотеоретичну базу за темою;

- оволодіти методиками дослідження пам'яті та прийомами її розвитку, умовами ефективного запам'ятовування.

 

Практичні вміння та навички:

- вільно володіти термінологічним апаратом за темою;

- уміти діагностувати та розрізняти види і процеси пам'яті;

- використовувати у практичній діяльності прийоми і засоби покращення пам'яті;

- опанувати навички розвитку пам'яті дітей;

- самостійно опрацьовувати наукову літературу.

Основні поняття теми: пам'ять, запам'ятовування, збереження, відтворення, забування, впізнавання, пригадування.

Практична частина

1. Визначення домінуючого типу пам'яті.

2. Дослідження особливостей опосередкованого запам'ятовування -методика „піктограма".

3. Дослідження обсягу логічної та механічної пам'яті.

 

 

Висновок:

На основі виконаних методик зробіть висновки про необхідність дослідження пам'яті, її роль в життєдіяльності людини, умови продуктивного запам'ятовування, про доцільність та придатність методик діагностики пам'яті та про власні особливості прояву пам'яті.

 

 

МЕТОДИКА 1

„Визначення домінуючого типу пам'яті"

Мета завдання: виявлення домінуючого типу пам'яті методом відтворення слів, сприйнятих різними аналізаторами.

Необхідний матеріал: чотири ряди слів, записаних на окремих картках.

1. Для запам'ятовування на слух-дирижабль, лампа, яблуко, олівець, гроза, качка, обруч, млин, папуга, листок.

2. Для запам'ятовування при зоровому сприйнятті - літак, чайник, метелик, нога, хомут, колода, свічка, тачка, журнал, малина.

3. Для запам'ятовування при моторно-слуховому сприйнятті - пароплав, собака, парта, чоботи, сковорідка, калач, гай, гриб, жарт, комір.

4. Для запам'ятовування при комбінованому сприйнятті - вовк, діжка, ковзани, самовар, пилка, весло, загадка, каптан, прогулянка, книга.

Хід виконання завдання

I етап. Експериментатор зачитує досліджуваному вголос перший ряд слів (інтервал між словами - 5 секунд). Досліджуваний записує слова, які запам'ятав. Перерва між І і II етапом -10 хвилин.

II етап. Експериментатор показує досліджуваному слова другого ряду, які він повинен записати по пам'яті. Перерва між II і III етапом - 10 хвилин.

III етап. Експериментатор читає вголос слова третього ряду, а досліджуваний пошепки повторює кожне з них і „малює" у повітрі, після чого записує їх на листку. Перерва між III і IV етапом— 10 хвилин.

IV етап. Експериментатор показує досліджуваному слова четвертого ряду і читає їх уголос. Досліджуваний повторює кожне слово пошепки, «малюючи» в повітрі, а потім записує на листку слова, які запам'ятались. 

Опрацювання результатів виконаного завдання. Після проведення дослідження заповнюється таблиця:

 

Тип пам'яті Кількість слів у ряду (а) Кількість утриманих у пам'яті слів (Ь) Коефіцієнт пам'яті (с = Ь : а)
Слухова      
Зорова      
Моторно-слухова      
Комбінована      


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал