Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ


1. Богів О. Вплив Карпотоукраїнського фактора на політику європейських країн у період чехословацької кризи (травень 1938 р. – березень 1939 р.) : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Богів Олександр Ярославович. – Чернівці, 2003.

2. Боровик М. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / М. Боровик, І. Патриляк. – Ніжин, 2010.

3. Віднянський С. Україна в зовнішньополітичних концепціях Чехословаччини (1918 – 1989 рр.) / С. Віднянський // УІЖ. – 1997. – № 1.

4. Віднянський С. Україна та «українське питання» в політиці Чехословаччини / С. Віднянський // Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз. – К., 1996 [Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://litopys.org.ua/ukrxx/r10.htm

5. Вронська Т. Національне питання в радянській політичній тактиці і стратегії у переддень світової війни / Т. Вронська, О. Лисенко // Національне питання в Україні ХХ – початку XXI ст.: історичні нариси. – К. : Ніка-Центр, 2012.

6. Гетьманчук М. Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.)./ М. Гетьманчука. – Львів, 2008. – С. 305.

7. Гетьманчук М. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 рр. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук : спец. 07.00.02 / Гетьманчук Микола Петрович. – Чернівці, 2001.

8. Гітлер А. Mein Kampf [Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://economics.kiev.ua/index.php?id=223&view=article

9. Григоришин С. Україна в румунських зовнішньополітичних концепціях / С. Григоришин // Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз. – К., 1996 [Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://litopys.org.ua/ukrxx/r11.htm

10. Дейвіс Н. Європа: Історія / Н. Дейвіс. – К., 2006.

11. Коваль В. Шлях до війни: партнерство двох диктаторів (1939-1940 рр.) / В. Коваль // Україна у Другій світовій війні, 1939-1945. – К., 2003. – Т.4. – С. 24.

12. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Косик В. – Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993. – С. 57.

13. Лисенко О. Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу / О. Реєнт, О. Лисенко // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – 2004. – Вип. 26.

14. Малик Я. Зовнішньополітичне становище України між двома світовими війнами / Я. Малик, В. Трофимович // Україна у міжнародних відносинах ХХ століття. – Львів, 2004. – С. 128.

15. Прийдун С. Українське питання в контексті радянсько-німецьких відносин 1938-1940 рр.[Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://academia.in.ua/?q=node/155216. Свідерська Н. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 – вересень 1939 рр.) : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Свідерська Наталія Юріївна. – Львів, 2001.

17. Трофимович Л. Українське питання в зовнішній політиці Польщі і Радянського Союзу. 1938 – 1939 рр.: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / Трофимович Лілія Володимирівна. – Львів, 2011.

18. Трубайчук А. 1939 год. К истории советско-германского уговора / А. Трубайчук. – К., 1994.

19. Швагуляк М. Українська карта: Українське питання у міжнародній політиці напередодні і на початку Другої світової війни / М. Швагуляк // Дзвін. – 1990. – № 7.


[1] Вронська Т. Національне питання в радянській політичній тактиці і стратегії у переддень світової війни / Т. Вронська, О. Лисенко // Національне питання в Україні ХХ – початку XXI ст.: історичні нариси. – К. : Ніка-Центр, 2012. – С. 340.

[2] Свідерська Н. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 – вересень 1939 рр.) : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Свідерська Наталія Юріївна. – Львів, 2001.

[3] Лисенко О. Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу / О. Реєнт, О. Лисенко // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – 2004. – Вип. 26. – С. 23.

[4] Віднянський С. Україна в зовнішньополітичних концепціях Чехословаччини (1918 – 1989 рр.) / С. Віднянський // УІЖ. – 1997. – № 1. – С. 54.[5] Віднянський С. Україна та «українське питання» в політиці Чехословаччини / С. Віднянський // Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз. – К., 1996 [Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://litopys.org.ua/ukrxx/r10.htm

[6] Григоришин С. Україна в румунських зовнішньополітичних концепціях / С. Григоришин // Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз. – К., 1996 [Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://litopys.org.ua/ukrxx/r11.htm

[7] Швагуляк М. Українська карта: Українське питання у міжнародній політиці напередодні і на початку Другої світової війни / М. Швагуляк // Дзвін. – 1990. – № 7. – С. 83.

[8] Боровик М. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / М. Боровик, І. Патриляк. – Ніжин, 2010. – С. 21.

[9]Гітлер А. Mein Kampf [Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://economics.kiev.ua/index.php?id=223&view=article

[10] Трубайчук А. 1939 год. К истории советско-германского уговора / А. Трубайчук. – К., 1994. – С. 28.

[11] Трубайчук А. 1939 год. К истории советско-германского уговора / А. Трубайчук. – К., 1994. – С. 28.

[12] Прийдун С. Українське питання в контексті радянсько-німецьких відносин 1938-1940 рр.[Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://academia.in.ua/?q=node/1552

[13] Прийдун С. Українське питання в контексті радянсько-німецьких відносин 1938-1940 рр.[Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://academia.in.ua/?q=node/1552

[14] Свідерська Н. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 – вересень 1939 рр.) : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Свідерська Наталія Юріївна. – Львів, 2001.

[15] Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Косик В. – Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993. – С. 57.

[16] Коваль В. Шлях до війни: партнерство двох диктаторів (1939-1940 рр.) / В. Коваль // Україна у Другій світовій війні, 1939-1945. – К., 2003. – Т.4. – С. 24.

[17] Свідерська Н. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 – вересень 1939 рр.) : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Свідерська Наталія Юріївна. – Львів, 2001.

[18] Малик Я. Зовнішньополітичне становище України між двома світовими війнами / Я. Малик, В. Трофимович // Україна у міжнародних відносинах ХХ століття. – Львів, 2004. – С. 128.

[19] Трофимович Л. Українське питання в зовнішній політиці Польщі і Радянського Союзу. 1938 – 1939 рр.: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / Трофимович Лілія Володимирівна. – Львів, 2011.

[20] Гетьманчук М. Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.)./ М. Гетьманчука. – Львів, 2008. – С. 305.

[21] Гетьманчук М. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 рр. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук : спец. 07.00.02 / Гетьманчук Микола Петрович. – Чернівці, 2001.

[22] Свідерська Н. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 – вересень 1939 рр.) : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Свідерська Наталія Юріївна. – Львів, 2001.

[23] Коваль В. Шлях до війни: партнерство двох диктаторів (1939-1940 рр.) / В. Коваль // Україна у Другій світовій війні, 1939-1945. – К., 2003. – Т.4. – С. 26.

[24] Дейвіс Н. Європа: Історія / Н. Дейвіс. – К., 2006. – С. 1021 – 1022.

[25] Богів О. Вплив Карпотоукраїнського фактора на політику європейських країн у період чехословацької кризи (травень 1938 р. – березень 1939 р.) : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Богів Олександр Ярославович. – Чернівці, 2003.

[26] Коваль В. Шлях до війни: партнерство двох диктаторів (1939-1940 рр.) / В. Коваль // Україна у Другій світовій війні, 1939-1945. – К., 2003. – Т.4. – С. 28.

[27] Свідерська Н. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 – вересень 1939 рр.) : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Свідерська Наталія Юріївна. – Львів, 2001.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.02 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал