Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Складання технологічних карт на вирощування та збирання сільськогосподарських культур.
Технологічна карта – документ, в якому в певній послідовності і взаємозв’язку набрані найдоцільніші технологічні операції, способи їх виконання, набір сільськогосподарських машин, знарядь. Пристроїв, обладнання. Вона складається з 13 граф.

Графи технологічних карт заповнюються наступним чином.

У графу 1 «шифр операції» проставляють порядковий номер і цей номер закріплюється за операцією, під якою вона буде проходити у наступних розрахунках, а також в графічній частині..

У графу 2 «назва сільськогосподарської операції» записують роботи, які визначені технологічними картами. Операції записують в хронологічній послідовності їх виконання.

У графу 3 «одиниці виміру» проставляють назви одиниць, в яких вимірюються обсяги робіт.

У графу 4 «обсяг робіт у фізичних одиницях» записують обсяг робіт з технологічних карт.

У графу 5 «марка трактора» записують марку трактора, який найбільш доцільний для виконання даної операції із запропонованих в завданні, комбайна, автомашин, енергетичного засобу.

У графу 6 «марка сільськогосподарських машин» записують марку машини, яка забезпечує високу якість виконання даної операції і найбільш раціонально агрегатується з даною маркою трактора.

У графу 7 «кількість машин в агрегаті» проставляють кількість сільськогосподарських машин в агрегаті, які забезпечують в даних умовах оптимальне завантаження двигуна трактора.

У графу 8 «змінна норма виробітку» дані беруть «Типові норми виробітку і витрачання палива на механізовані польові роботи».

 

Графа 9 «кількість нормозмін» заповнюється діленням графи 4 на графу 8.

Графу 10 «змінна еталонна продуктивність» підраховують множенням коефіцієнта переведення фізичних тракторів в еталонні на тривалість зміни.

Графа 11 «обсяг роботи в еталонних га» заповнюють в результаті множення даних графи 9 на дані графи 10.

Графа 12 «витрата палива на одиницю роботи» заповнюється із «Типові норми виробітку і витрачання палива на механізовані польові роботи».

Графа 13 «витрата палива усього» заповнюється множенням даних графи 4 надані графи 12.

Для розробки технологічної карти на вирощування заданих культур необхідно мати наступні первинні дані: назву культур, сорти або гібриди, попередники, площу та конфігурацію поля, планову урожайність заданих культур, норми висіву насіння та внесення добрив, засобів захисту рослин, відстань перевезень продукції, структуру ґрунтів

Розробку технологічної карти починають з вибору технології виробництва культур. Наприклад, інтенсивна технологія передбачає розміщення культури за кращими попередниками, проведення високоякісного обробітку ґрунту, внесення науково-обґрунтованих норм органічних і мінеральних добрив, високоефективних сортів насіння, проведення рослинної і ґрунтової діагностики, застосування високоефективних засобів захисту рослин (інтегрованого захисту), впровадження прогресивного комплексу машин і науково-обґрунтованих форм організації праці.При розробці технологічних карт студентам необхідно використовувати тільки ті марки тракторів, які задані в завданні курсового проекту, підбираючи для них відповідний комплекс сільськогосподарських машин на певний період часу.

Всі операції заносяться в таблиці пояснюючої записки.

 

 

Таблиця 1.1.1. Технологічна карта вирощування цукрового буряку.

 

Шифр операції Назва сільськогосподарської продукції Одиниці виміру Обсяг робіт в фізичних одиницях Склад агрегату Змінна норма виробітку Кількість нормозмін Змінна еталонна продуктивність трактора Обсяг робіт в еталонних га Витрата палива
Марка трактора, комбайна Марка с/г машини Кількість машин На одиницю робіт Всього
Лущення стерні на глибину 6-8см га Т-150 ЛДГ-15 52,8 52,8 11,55 60,9 3,1 864,9
Навантаження мін-добрив т 251,1 ЮМЗ-6Л ПЕ-Ф-1А 2,28 4,2 9,5 0,6 150,6
Внесення мін-добрив га ЮМЗ-6Л МВУ-100   31,6 8,8 4,2 36,96 2,6 725,4
Лущення стирні   га Т-150 ЛДГ-15   52,8 52,8 11,55 60,9     3,1     864,9
Оранка на зяб   га   Т-150   ПЛН-5-35     7,6   36,7   11,55   423,8   15,4   4296,6
Культивація   га     Т-150 С-11У КПСП-4.0   42,5   6,5   11,55     2,8   781,2
Ранньовесняне боронування   га   Т-70С   С-11У БЗСС-1,0   1,11     6,8   5,48   37,2   0,9   251,1
  Транспортування води   т     ЮМЗ-6Л   ВР-3М         3,8   4,2   15,96   1,79   150,36
Внесення гербіцидів   га     ЮМЗ-6Л   ОП-2000       5,4   4,2   22,68   1,25   348,75
Передпосівна культивація   га     Т-150   АП-6         26,2   10-6   11,55   122,43    
Навантаження мін добрив   т   33,4     ЗМ-30         -   -   -   -   -
Транспортування мін добрив т 33,4 ГАЗ-53 УЗСА-40 19,3 - - - - -
Навантаження насіння т 1,67   ЗМ-30 - - - - -

 Продовження таблиці 1.1.1

 

Транспортування насіння   т   1,68   ГАЗ-53 УЗСА-40     19-3   -   -   -   -   -
Сівба пунктирним способом   га     Т-70С   ССТ-12       27,9   5,48   152,8   4,2   1171,8
  Перше рихлення га Т-70С УСМК-5,4 14,5 19,2 5,48 105,2
Друге рихлення га Т-70С УСМК-5,4 16,5 16,9 5,48 92,6 4,2 1171,8
Рихлення грунту перед збиранням га Т-70С УСМК-5,4 16,5 16,9   5,48 92,6 4,2 1171,8
Скошування гички га Т-70С БМ-6 6,3 44,2 5,48 242,21 10,7 2985,3
Транспортування гички з поля т ЮМЗ-6Л 2ПТС-4 31,5 44,2 4,2 185,6 2,3 3208,5
Збирання коренеплодів га РКМ-6   7,2 - - - 15,2 4240,8
Транспортування коренеплодів т КАМАЗ-5510   57,7 - - - 0,5 3987,5

 

 

Таблиця 1.1.2. Технологічна карта на вирощування озимої пшениці

Шифр операції Назва сільськогосподарської продукції Одиниці виміру Обсяг робіт в фізичних одиницях Склад агрегату Змінна норма виробітку Кількість нормозмін Змінна еталонна продуктивність трактора Обсяг робіт в еталонних га Витрата палива
Марка трактора, комбайна Марка с/г машини Кількість машин На одиницю робіт Всього
Лущення стерні на глибину 6-8см га Т-150 ЛДГ-15 52,8 5,2 11,55   3,1   864,9
Лущення стирні на глибину 6-8см га Т-150   ЛГД-15   52,8 5,2 11,55 3,1 864,9
Основний обробіток грунту га Т-150 АГРО-3   11,16 11,55 11,28 7,9 2204,1
Протруювання насіння т 55,8   ПС-10 70,2 - - - - -
Навантаження мін добрив т 35,64   ЗМ-30 - - - - -
Навантаження насіння т 55,8   ЗМ-30 - - - - -
Транспортування насіння т 55,8 ГАЗ-53 УЗСА-40 19,3 - - - - -
Транспортування мін добрив т 35,64 ГАЗ-53А УЗСА-40 19,3 42,53 - - - -
Сівба рядковим способом га Т-150 СП-11 СЗ-5,4 30,5 9,1 11,55 105,21 5,5 1534,5
Коткування посівів га ЮМЗ-6Л С-11У ЗККШ-6А 1+2 43,6 6,3 4,2 26,46
Транспортування води т ЮМЗ-6Л ВР-3М 3,8 4,2 15,96 1,79 150,3
Внесення гербіциду га ЮМЗ-6Л ОП-2000 5,4 4,2 22,68 1,25 348,7
Пряме комбайнування га ДОН-1500 - - - - - - -
Транспортування зерна т КАМАЗ-5510 - - - - - - -
Транспортування соломи т ЮМЗ-6Л 2ПТС-4 20,8 4,2 281,4 1,9 2650,5
Скиртування соломи т ЮМЗ-6Л ПР-0,5 55,8 4,2 234,6 1,2

 

Шифр операції Назва сільськогосподарської продукції Одиниці виміру Обсяг робіт в фізичних одиницях Склад агрегату Змінна норма виробітку Кількість нормозмін Змінна еталонна продуктивність трактора Обсяг робіт в еталонних га Витрата палива
Марка трактора, комбайна Марка с/г машини Кількість машин На одиницю робіт Всього
  Прикореневе підживлення з боронуванням га Т-150 СП-11 СЗ-5,4 БЗСС-1,0 1,2 1,1 5,8 11,55 66,9
Скошування багаторічних трав га ЮМЗ-6Л КПРН-3 12,1 4,2 96,6 4,1 1143,9
Згрібання скошеної маси у валки га ЮМЗ-6Л ГВЦ-3 18,6 4,2 78,12 2,2 613,8
Підбирання валків з подрібленням га КСК-100 - 10,4 - - - 8,6 2399,4
Транспортування подрібненої маси т ЮМЗ-6Л ПСЄ-1 34,2 81,5 4,2 342,3 2,1
Ущільнення сінажної маси т Т-150 - 3,9 11,55 0,24 669,6
Транспортування соломи для вкриття т 11,16 ЮМЗ-6Л 2ПТС-4 - 4,2 4,2 1,99 22,2
 
 
 

Таблиця 1.1.3. Технологічна карта на вирощування багаторічних трав на сінаж

 

1.2. Складання річного плану механізованих робіт.

Річний план механізованих робіт складається за вже складеними технологічними картами на вирощування та збирання сільськогосподарських культур, які були задані в завданні, згідно календарних строків иконання сільськогосподарських операцій. Правильне складання плану дає можливість визначити необхідну кількість тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин, а також побудувати графіки завантаження та технічного обслуговування машин.

Графи плану тракторних робіт заповнюються наступним чином:

У графи 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13,14,15, 18 і 19 записують дані з відповідних граф технологічних карт на вирощування заданих культур, які були складені в попередньому розділі.

При заповнені графи 2 однакові операції можна групувати, якщо вони виконуються, в однакові календарні строки і до них ставляться однакові агротехнічні вимоги.

Операції записують в хронологічній послідовності їх виконання.

У графу 3 «номери поля» записують номер поля, на якому виконується дана операція.

У графу 10 «календарні строки виконання» проставляють строки, в які найбільш доцільно виконувати дану операцію, виходячи з агротехнічних вимог у даній природно-кліматичній зоні.

У графу 11 «кількість робочих днів» проставляють оптимальну кількість робочих днів згідно з агротехнічними вимогами.

У графу 12 «коефіцієнт змінності» проставляють число, яке показує, скільки змін працює агрегат, виконуючи дану операцію. Агрегат повинен використовуватись протягом світлого періоду доби, крім робіт при виконанні операцій: «Лущення», «Дискування», «Оранка».

Отже, виходячи із агротехнічних строків виконання операції і пори року, коефіцієнт змінності може бути 1,0; 1,5; 2,0.

 

Графа 16 «потрібна кількість тракторів, комбайнів, автомобілів» заповнюється після розрахунку необхідної кількості агрегатів для виконання даної операції в зазначені агротехнічні строки. Кількість агрегатів для виконання обсягу робіт визначають за формулою:

(1.2.1)

дe Q- обсяг робіт даної операції у фізичних одиницях виміру;

Ww - змінна норма виробітку;

Кзм - коефіцієнт змінності;

Dp - оптимальна кількість робочих днів для виконання операції.

Наприклад для посіву озимого ріпака

,

приймаємо 1агрегат

Графа 17 «потрібна кількість сільськогосподарських машин» заповнюється як результат множення графи 8 на дані графи 16.

Графа 20 «кількість еталонних тракторо-днів» заповнюється після розрахунку. Еталонні тракторо-дні підраховуються за формулою:

Графа 21 «кількість еталонних тракторо-змін» заповнюється множенням даних графи 20 на дані графи 12.

 

Дані розрахунку вносимо в таблицю 1.2.1

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал