Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Күштер, әлеуметтік қарсы отбасылар
Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» заңдар қабылданған жылдар: 1992 ж. 999 ж. 2007 ж.

Қазақстан Республикасының білім беру мекемелеріндегі тәрбиенің негізгі қағидалары:Адам сүйгіштігі, табиғи тұлғалылығы, мәдени тұлғалылығы, эффектілігі, әлеуметтік өзара әрекет етуі, тәрбиенің түбегейленуі.

Қазақстанда "қиын балалар" тәрбиелеу мәселесін шұғылданатын ғалымдар: Л. Керімов, В.Парфенов, Г.Уманов

Қазақстанда «қиын балаларды» тәрбиелеу мәселесін зерттеумен кімдер шұғылданады:Л.Керімов,В.Парфенов,Г.Уманов

Қазақстандық ғылым-педагог H.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары: Оқушылардың ұлгерімі.Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.

Қазіргі жалпы білім беретін орта мектеп көздейтін тәрбиелік мақсат: жалпы адамзаттық құндылық көзқарас негізін қалыптастыру

Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды: Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы. Aлынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы. Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:\Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.\

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:\Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.Бақылау мазмұнының мектеп талаптарына сәйкес болуы.\

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты: Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне. Мұғалім позициясына. Cұранысқа ие болуына.Қазіргі мектептегі тәрбиенің мақстаты:Тұлғаның ақыл-ойы , адмгершілік, эмоционалдық және дене бітімінің қалыптасуына мүмкіндік туғызу

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл: Әдіс туралы ғылым. Бір нәрсені тану туралы ғылым. . Зерттеу процесі туралы ілім. .

Қазіргі тәрбие жүйесінің басшылыққа алатын тәрбиенің принциптері:қоғамға бағыттылығы, тәрбиенің өмірмен байланыстылығы, гумандылығы, тұлғаға жеке дара қарау

Қайта тәрбиелеу процесі: жеке тұлғаның мінез-құлқының және санасының түпкілікті өзгеруі

Қандай тарихи кезеңдерде тәрбие қоғамдық қызыметтердің басты формасы ретінде бөлінді:алғашқы қауымдық құрылыстың соңғы кезінде

Қасарысудың мәні: баланың теріс мінез-құлық ерекшелігі

Қасарысудың мәні:баланың теріс мінез-құлық ерекшелігі

Қатынас жалпы қоғамның да, сонымен бірге әрбір адамның да мәнді сипаттамасының кезектілігінде жатыр, себебі қоғам элементі: Жеке тұлға

Қоғам мен тұлғаның өз ара қатынасы:адамның құқықтары мен еркіндігін сақтауҚоғам мен тұлғаның өзара қатынасы – адамның құқықтары мен еркіндігін сақтау

Қоғамдық тәрбие дегеніміз: тікелей адамдық қатынастар жүйесі арқылы жүзеге асырылатын тәрбие

Қоғамдық тәрбие дегеніміз:тікелей адамдық қатынастар арқылы жүйеде жүзеге асырылатын тәрбие

Қоғамдық-пайдалы еңбектің мазмұнына төмендегілер енгізіледі: қоғамдық жұмыс, өндірістік еңбек

ҚР білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды: білім берудің зайырлы сипаты; ерлер мен әйелдердің бөлек оқыту.

ҚР-дағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының мерзімі: 2005-2010

Құқықтық тәрбиенің қалыптастыратыны:Құқықтық сананы қалыптастыру ,оны практикада іске асыру мен заңды бұзбау және құқық қорғаушылық.

Л.Н.Толстой жақтаушысы болған педагогикалық теория :Дамыта оқытудың теориясы

Латындық мектептер – латын тілінде бастауыш немесе жоғарлатылған білім беретін оқу орындары. Европада ерте орта ғасыр кезінде пайда болып ХІІІ ғ.д. өмір сүрді,оларды ана тілінде оқытатын қалалық мектептер ығыстырып шығарды.

Лицей – орта немесе жоғары оқу орны типі. Тарихи алғашқы лицей (ликей)- ол Афины маңындағы ежелгі грек философиялық мектебі,оның негізін б.ғ.д. 335 ж. Аристотель қалаған, 800 жылдай өмір сүрген “Лицей” атауы шетелдік және қазіргі білім беру жүйесінде қазірге дейін сақталған.

Лицей:белгілі бір мамандық бойынша тереңдетіліп оқытылатын жалпы білім беру орны

М.Дулатовтың қазіргі кезде көкейкесті маңызы бар ойының тәрбиелік мәні туралы идеясы:адамгершілікке тәрбиелеу

Мадақтау дегеніміз: тәрбиеленушінің жеке тұлғасына жағымды қалақтарды бекіту мақсатында, оның мінез-құлқындағы жақсы жақтарын бағалау арқылы тәрбиеленушіге педагогикалық ықпал ету құралы - мадақтау

Макаренко бойынша ұжымның өмір заңдылығы бұл: алға жылжу

Мақсат қою кезіндегі педагогтың міндеті: тәрбие қызметіндегі әлеуметтік жағдайды ескеру

Мақсат қою кезіндегі педагогтың міндеті:тәрбие қыщзыметіндегі әлеуметтік жағдайды ескеру

Мақсатқа бағытталған педагогикалық басшылықтың қатысуына байланысты балалардың мекемелері былай бөлінеді:Қалыптасқан және «қалыптаспаған».

Мақсатты критерийлерден бөлінген тәрбие процесінің критерийлерінің құрылымы:процесс шешімін табуға бағытталған міндеттердің жиынтығы

Мақсаттық өлшем бойынша бөліп көрсетілген тәрбие процесінің құрылымы:процесс шешіміне бағытталған міндеттердің жиынтығы (бірізділігі)

Мангей мектептік жүйесі – дифференцациялап оқыту; ЧЧ ғ-ң б-а Германия халықтық мектептерге арналып белгіленген 4 түрлі сыныптан тұрды, орта қабілетті балаларға арналған , қабілеті нашар балаларға (қосымша сыныптар),реальды мектептер мен гимназияда білім алуды жалғастыруға тілек білдіруші аса қабілетті балаларға арналған шетел тілдерінің өтпелі сыныптары.

Марапаттау дегеніміз:қолдау, жігерлендіру, мақтау, рахмет айту, көтермелеу

Марапаттау дегеніміз:қолдау, жігерлендіру, мақтау, рахмет айту, марапаттау

Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:

Машықтық әдіс:Жаттығу

Мәдениет:мәдениетке қатыстыру, руханилықты, адамгершілікті және интеллектуалдықты үнемі іздестіру қажеттілігіне тәрбиелеу

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның: Жыныстық және рухани дамуы. Жан-жақты тұтас жетіліу. Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.

Мектеп өміріндегі тақырыптық ата-аналар жиналыстарын өткізудің мақсаты:ата-аналарды психологиялық-педагогикалық білім мен тәжірибе жаңалықтарымен таныстыру, ой қорыту

Мектеп педагогтарын аттестациялау:мектеп әдіскерлері мен педагогтардың кәсіби біліктілік деңгейіне, оқушылардың әр түрлі сайыс-жарыстарға қатысу дәрежесіне және одан әрі жақсартудағы іс-әрекеттер нәтижесіне сәйкес мемлекеттік баға беру

Мектеп педагогтарының өзін-өзі аттестатттауы:мектеп әдіскерлерінің өздерінің әдістемелік қызмет сапасына және оны жетілдіру бағытындағы іс-әрекеттер нәтижесіне сәйкес өз қызыметтеріне өздері баға беруі.

Мектеп пен отбасының өзара әрекетінің түрлері:Балаларды оқытумен, тәрбиелеуді жақсарту үшін жүргізілетін жеке -дара жұмыстар, педагогикалық – ұйымдастырушылық, педагогикалық ағартушылық жұмыстар.

Мектепте жоғары жетістіктерге жетудің шешуші рөлі:дұрыс ұйымдастырылған танымдық іс-әрекет

Мектептің оқыту мен тәрбиені жақсарту үшін отбасына көрсететін көмек формалары: ұйымдастырушылық, педагогикалық, ағартушылық жұмыстар

Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады: Жоспарлаудың ғылымилығы. Жоспардың нақтылығы. Жоспардың перспективтілігі

Мектептің тәрбиелік ұжымының құрамына енетіндер: жалпы мектептік ұжым, сыныптар

Мектептің тәрбиелік ұжымының құрамына не енеді:жалпы мектептік, коллектив, кластар

Мектепшілік бақылау формалары:пәндік-қорыту кешенді-қорыту,жекелік тақырыптық-қорыту, сыныптық-қорыту

Мектепшілік бақылау формалары:фронтальдық, тақырыптық,ұжымдық

Мониторинг дегеніміз:латын тілінен аударғанда қоршаған ортаны адам қызыметімен байланысты бақылау, бағалау, юолжамдау деген мағынаны білдіреді.

Мониторинг:ұзақ уақыт белгілі бір мақсат негізінде жинақталған, сақталған ақпараттарды өңдеу, субьектілерді ақпарат нәтижесімен қамтамасыз ететін кері байланыс

Мониторингтің негізгі мақсаты:мектептегі тәрбие процесінің тиімділігі мен сапасын арттыру

Мониторингтің негізгі міндеті:мақсат пен нәтиже арасындағы айырманы азайту

Мұғалім қандай қабілеттерге ие:ұйымдастырушылық, дидактикалық, персептикалық, коммуникативтік, зерттеушілік және танымдылық

Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрлері:\Тактикалық ақпарат,бастапқы ақпарат,жедел ақпарат\

Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі:Тактикалық ақпарат.Бастапқы ақпарат.Жедел ақпарат.

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі-олар: Бас сараптау комиссиясы. Aудандық сараптау комиссиясы. Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысындағы сараптау комиссиясы : Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы,Тәуелсіз сараптау комиссиясы Халықаралық сараптау комиссиясы

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:\Болжамдылық.Ғылымилық.Әдістемелік\

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:\Ғылымилылық.Еріктілік.Әдістемелік\

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:\Жариялылық.Еріктілік.Шынайлылық\

Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің объектісі: педагогикалық процесс

Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің обьектісі:Педагогикалық процесс

Мұғалімнің шеберлігі:бұл тәрбиелеу мен оқыту өнерін «жоғары»және әрдайым жетілдіру

Мысал келтіру әдісінің мәні :сананы, сезімдерді, сенімді белсенді түрде қалыптастыратын нақты ұқсауға болатын үлгі

Мысал келтіру әдісінің мәні:сананы, сезімдерді, сенімді белсенді түрде қалыптастыратыннақты ұқсауға болатын үлгі

Мінез-құлық пен іс-әрекеттегі ынталандыру әдістері: жарыс, мадақтау

Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері : қоғамдық пікір,жаттығу,талап

Насихаттың мәні :педагог тәрбиеленушінің тұлғасына оң қасиеттерді сіңіреді

Насихаттың мәні:педагог тәрбиеленушінің тұлғасына оң қасиеттерді сіңіреді

Нашар оқушыларға әсер етудегі ұтымды, қолайлы, нәтижелі әдіс: мектеп ұжымының әсері

Негізгі педагогикалық іс-әрекет анықталады: оқу тәрбиелік жұмыспен

Негізгі интерактивті әдістер:шығармашылық тапсырмалар, үйретуші ойындар, ролдік ойындар, іскерлік ойындар және білім беретін ойындар,қоғамдық ресурстарды пайдалану,әлеуметтік жобалар және аудиториядан тыс оқыту әдістері,жаттығулар,жаңа материалды зерделеу және пысықтау, интерактивті дәріс, көрнекі құралдармен, бейне және дыбысты материалдармен жұмыс,күрделі және таласты сұрақтармен мәселелерді талқылау «пікірлер шкаласы ұстанымын ұстан», жобалау тәсілдері «жалғыз-екеулеп-бәрі бірге», «карусель», «теледидарлық ток-шоу стиліндегі пікірталас», жаңа материалды зерделеу және пысықтау, интерактивті дәріс, көрнекі құралдармен, бейне және дыбыстық материалдармен жұмыс, мәселелерді шешу «шешімдер ағашы», «ми шабулы», «шырмауды шешу», келіссөздер және медиация».

Негізгі педагогикалық іс-әрекет анықталады:оқу-тәрбиелік жұмыстарымен

Неопозитивизмнің негізі:Тәрбие дүниетанымдық идеялардан басталуы тиіс

Неопозитивизмнің негізі:тәрбие дүниетанымдық идеялардан басталуы тиіс;

Неотомизмнің негізі: жалпы адмзаттық ізгіліктерді тәрбиелеу (мейірімділік, адалдық, жақынға сүйіспеншілік)

Неотомизмнің негізі:жалпыадамзаттық ізгіліктерді тәрбиелеу (мейірімділік, адалдық, жақьнға сүйіспеншілік);


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал