Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який із переходів, зображених на схемі енергетичних рівнів атома водню відповідає випромінюванню найменшої довжини хвилі видимої серії?
 
 


1) 1;

2) 2;

3) 3:

4) 4.

 

5. Енергетичні рівні електрона в атомі визначає …

1)…головне квантове число n; 3)…магнітне квантове число m;

2)…орбітальне квантове число l; 4)…магнітне спінове число ms.

Який із наборів квантових чиселn, l, m, ms характеризує електрон у стані1s?

1) 2, 1, 1, -1/2; 3) 1, 0, 0, +1/2;

2) 2, 1, 1,+1/2; 4) 2, 1, -1, +1/2.

 

7. «Всі частинки речовини, що мають імпульс, володіють хвильовими властивостями». Дане твердження – це …

 

1) принцип Паулі;

2) постулат Бора;

3) гіпотеза де Бройля;

4) співвідношення невизначеностей Гейзенберга.

 

Чому дорівнює відношення радіуса четвертої до радіуса другої дозволених стаціонарних орбіт у атомі водню?

 

1) 9; 2) 12; 3) 3; 4) 4.

 

Який із переходів, зображених на схемі енергетичних рівнів атома водню відповідає поглинанню найбільшої довжини хвилі ультрафіолетової серії?

 
 


 

1) 1;

2) 2;

3) 3:

4) 4.

 

 

10. Вкажіть загальне часове рівняння Шредінгера:

1) ; 3) ;

2) ; 4) .

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал