Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації. Розкриваючи перше питання, з’ясуйте, що зумовило виникнення партій, коли саме вони виникли


Розкриваючи перше питання, з’ясуйте, що зумовило виникнення партій, коли саме вони виникли. Прослідкуйте еволюцію становлення та розвитку політичних партій, звернувши особливу увагу на трактування цієї проблеми М.Вебера, Р.Міхельса, М.Дюверже. Проаналізуйте критерії класифікації політичних партій. На основі отриманих знань розкрийте сучасне тлумачення політичних партій, покажіть їх роль у політичному житті суспільства. Розкрийте основні функції політичних партій: внутрішні (формування партійного бюджету; вибори керівництва; залучення нових членів до організації та ін.), зовнішні (боротьба за засвоювання і використання політичної влади; забезпечення інституціаналізації політичної участі громадян; вибір і рекрутування політичних лідерів та еліт; політична соціалізація та ін.). Покажіть це на прикладі програми і статуту будь-якої впливової сучасної української політичної партії.

Друге питання необхідно розпочати із з’ясування сутності партійної системи, яка залежить від політичного режиму кожної країни. Розкрийте типологію партійних систем за М.Дюверже та Дж.Сарторі, з’ясуйте їх переваги та недоліки. Прослідкуйте еволюцію сучасної української партійної системи від однопартійної до багатопартійної та дайте її характеристику.

Розглядаючи третє питання, слід виходити з того, що на політичній арені, крім політичних партій, діють і інші політичні інститути, які відрізняються між собою цілями і методами діяльності, ресурсами впливу на владу та іншими характеристиками. Значна роль серед них належить групам інтересів. Найчастіше в політичній науці поняття «групи інтересів» використовується для позначення добровільних об’єднань людей у їх стосунки із владою і співвідноситься з поняттям «громадська організація». Дайте визначення поняття «групи інтересів» та вкажіть їх відмінності від політичних партій. Враховуючи, що поняття «групи інтересів» корелюється з такими однопорядковими з ним поняттями, як «групи тиску», «лобі», «громадські організації», «суспільні рухи», «латентні політичні сили», розкрийте зміст кожного з них. Визначте і розкрийте функції груп інтересів у політичній системі суспільства. Вкажіть, які впливові громадські організації і рухи діють в Україні.

 

Література:1[191-201], 9[163-186]; 13[269-298]; 14[337-352]; 16[204-238]; 18[207-230]; 19[559-586]; 21[213-232]; 24[325-376].

 

ВАРІАНТ 11. Правова держава і громадянське суспільство

 

План

1. Основні ознаки та принципи правової держави.

2. Ідея громадянського суспільства та її вплив на концептуальні засади правової держави.

3. Проблеми становлення правової держави і громадянського суспільства в Україні.

 

 

Основні поняття: держава, правова держава, громадянське суспільство, імпічмент, етатизм, соціальна держава, соціальний захист, соціальне страхування, соціальна етика.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал